Посада

Доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 2003 р. закінчила Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію магістра за фаховим спрямуванням. З 2003 р. по 2006 р. навчалась в аспірантурі ДВНЗ «Державний агроекологічний університет». У 2013 році отримала сертифікат «1С:Професіонал».

Тема дисертації та рік захисту

У 2009 р. захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) на тему «Облік земельних ресурсів в сільськогосподарських підприємствах».

Сфера наукових інтересів

Облік та звітність в оподаткуванні; облік зовнішньоекономічної діяльності; професійні версії програмних продуктів: «1С:Підприємство»; комп’ютерно-правові системи організації обліку; методологічний аспект обліку, аудиту та оподаткування ресурсного потенціалу підприємства.

Основні наукові та методичні праці: