Посада

Асистент кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування, завідувач лабораторії комп’ютерних технологій

Дані про вищу освіту

У 2010 році закінчила Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю “Облік і аудит”. З 2011 р. здобувач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту ЖНАЕУ за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

Тема дисертації та рік захисту

У 2011 році на Вченій раді Житомирського національного агроекологічного університету затвердила тему наукового дослідження: «Облік, аналіз і аудит операцій в системі розрахунків з покупцями сільськогосподарських підприємств».

Сфера наукових інтересів

Облік, аналіз та контроль господарської діяльності; розрахунки з покупцями сільськогосподарських підприємств.

Основні наукові та методичні праці: