Посада

Професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

доктор економічних наук

Вчене звання

професор


сертифікований аудитор, член громадської ради при Житомирській облдержадміністрації, сільськогосподарський дорадник, відмінник освіти України, академік Академії економічних наук, член спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 у Національній академії статистики, обліку і аудиту Держкомстату України, голова правління ЖОО ГО «Спілка економістів України».

Дані про вищу освіту

В 1975 р. закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік в сільському господарстві.

Тема дисертації та рік захисту

В 2005 р. захистив докторську дисертацію за спеціальністю 08.00.10 – статистика на тему: «Методологія статистичного аналізу фінансового стану суб’єктів господарювання» у спеціалізованій вченій раді Д 26.870.01 Національної академії статистики, обліку і аудиту Держкомстату України.

Сфера наукових інтересів

Економічний потенціал підприємства як об’єкт бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту; облік, аналіз та контроль об’єктів оподаткування та податкових платежів.

Основні наукові та методичні праці: