Посада

Професор кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук


член Федерації аудиторів, бухгалтерів і фінансистів АПК України, член Всеукраїнського конгресу вчених економістів-аграрників.

Дані про вищу освіту

В 1985 році закінчила Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності в сільському господарстві» (кваліфікація «Економіст по бухгалтерському обліку в сільському господарстві»). В 1989 році вступила до аспірантури Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства імені О.Г. Шліхтера з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 1991 році захистила дисертацію на тему «Облік і аналіз в сільськогосподарських підприємствах в умовах орендних відносин» на засіданні спеціалізованої вченої ради Українського науково-дослідного інституту економіки і організації сільського господарства імені О.Г. Шліхтера за спеціальністю «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності» і здобула науковий ступінь кандидата економічних наук

Сфера наукових інтересів

Облікова політика; організація обліку.

Загальна кількість публікацій

Співавтор 3 навчальних посібників та підручників: «Аудит», «Інформаційні системи і технології обліку в агропромислових формуваннях», «Фінансовий аналіз»

Основні наукові та методичні праці: