Посада

Доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1999 році закінчив Національний університет біоресурсів та природокористування за ОКР «Спеціаліст», а в 2000 році за ОКР «Магістр» за спеціальністю «Бухгалтерський облік і аудит». У 2005 році вступив до аспірантури Житомирського національного агроекологічного університету без відриву від виробництва. У 2014 році вступив до докторантури Житомирського національного агроекологічного університету без відриву від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 2009 році захистив дисертацію на тему «Функціонально-вартісний аналіз у підвищенні результативності управління виробництвом продукції рослинництва» на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит» і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Управлінський облік, управлінський контроль, внутрішньгосподарський контроль

Основні наукові та методичні праці: