Посада

Доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1999 році закінчила Національний аграрний університет за спеціальністю «Облік і аудит». В 1999 році вступила до аспірантури Національного аграрного університету

Тема дисертації та рік захисту

В 2003 році захистила дисертацію на тему «Організація та методи управлінського обліку в рослинництві» на засіданні спеціалізованої вченої ради Національного аграрного університету за спеціальністю «Облік, аналіз та аудит» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Обліково-аналітичне забезпечення виробничого менеджменту, фінансовий облік

Основні наукові та методичні праці: