Посада

Доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1980 році закінчила Львівський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Економіка і організація сільського господарства», присвоєно кваліфікацію «економіст-організатор сільського господарства». В 1980 році вступила до аспірантури Всесоюзного науково-дослідного інституту економіки сільського господарства м. Москва.

Тема дисертації та рік захисту

В 1984 році захистила дисертацію на тему «Розвиток агропромислової інтеграції в птахівництві яєчного напряму (на прикладі Головптахопрому УРСР)» на засіданні спеціалізованої вченої ради Всесоюзного науково-дослідного інституту економіки сільського господарства за спеціальністю «Економіка, організація управління і планування народного господарства» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Бухгалтерський облік, як інформаційний ресурс управління підприємством

Основні наукові та методичні праці: