Посада

Доцент кафедри бухгалтерського обліку, аудиту та оподаткування

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
  • У 1996 році закінчила Державну агроекологічну академію України (м. Житомир) за спеціальністю «Облік і аудит», кваліфікація «Економіст з бухгалтерського обліку та фінансів».
  • З 03.01.2000 р. по 03.01. 2003р. навчалася в аспірантурі ДВНЗ «Державний агроекологічний університет» (м. Житомир) з відривом від виробництва.
  • У 2013 році отримала сертифікат «1С: Професіонал» на знання особливостей і використання програми «1С: Бухгалтерія 8 для України».
Тема дисертації та рік захисту

В 2011 році захистила дисертацію на тему: «Облік і контроль витрат на виробництво продукції молочного скотарства» у спеціалізованій вченій раді Д26.350.02 у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» м. Київ і отримала звання кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності).

Сфера наукових інтересів

Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами суб’єктів господарювання, формування звітності суб’єктів господарювання

Основні наукові та методичні праці: