Посада

Доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1980 році закінчила Львівський торгово-економічний інститут за спеціальністю «Бухгалтерський облік», В 2005 році була зарахована до аспірантури Житомирського національного агроекологічного університету як здобувач

Тема дисертації та рік захисту

В 2009 році захистила дисертацію на тему «Мотиваційний менеджмент екологобезпечного розвитку сільськогосподарських підприємств» на засіданні спеціалізованої вченої ради Житомирського національного агроекологічного університету за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів
  • Облік і аудит банківської діяльності;
  • Методичне забезпечення судово-бухгалтерської експертизи
Основні наукові та методичні праці: