Посада

Аспірант кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Дані про вищу освіту

У 2013 році закінчила Житомирський державний технологічний університет (м. Житомир) за спеціальністю “Облік і аудит”, кваліфікація “Економіст з бухгалтерського обліку”. З 27.12.2013 р. по даний час навчається в аспірантурі Житомирського національного агроекономічного університету (м. Житомир) за спеціальністю 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)” з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

Тема дисертації: “Обліково-аналітичне забезпечення формування справедливої вартості підприємства”

Сфера наукових інтересів

Обліково-аналітичне забезпечення формування, управління та оцінки справедливої вартості підприємства

Види і результати професійної діяльності відповідно до п. 30 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності: