Посада

Доцент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

В 1998 році закінчила Державну агроекологічну академію України (м. Житомир) за спеціальністю «Облік і аудит».

Тема дисертації та рік захисту

В 2005 році захистила дисертацію на тему «Формування та використання основних засобів в аграрних підприємствах Центрального Полісся» на засіданні спеціалізованої вченої ради К 14.083.02 в Державному агроекологічному університеті Міністерства аграрної політики України за спеціальністю 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК і отримала науковий ступінь кандидата економічних наук

Сфера наукових інтересів

Облік майнового потенціалу, автоматизація облікового процесу, податковий контроль

Основні наукові та методичні праці: