Посада

Старший викладач кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Науковий ступінь

кандидат економічних наук

Дані про вищу освіту

У 2007 році закінчила Житомирський державний технологічний університет за спеціальністю «Економіка підприємства». З 2008 по 2010 рр. навчалась в аспірантурі Житомирського національного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

У 2011 році на засіданні вченої спеціалізованої ради Житомирського національного агроекологічного університету захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» на тему: «Стратегія диверсифікації сільськогосподарських підприємств»

Сфера наукових інтересів

Організація і методика внутрішнього аудиту на підприємствах; Інформаційне забезпечення суб’єктів господарювання; Використання інформаційних систем і технологій в обліку, аудиті та оподаткуванні підприємств.

Основні наукові та методичні праці: