Посада

Асистент кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Дані про вищу освіту

В 2010 році закінчив Житомирський національний агроекологічний університет за спеціальністю «Облік і аудит». В 2011 році вступив до аспірантури Житомирського національного агроекологічного університету.

Тема дисертації та рік захисту

В 2015 році захистив дисертацію на тему «Обліково-аналітичне забезпечення управління інноваційною діяльністю підприємства» на засіданні спеціалізованої вченої ради Національної академії статистики, обліку та аудиту за спеціальністю «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

Сфера наукових інтересів

Обліково-аналітичне забезпечення інноваційної діяльності, автоматизація обліку та аналізу діяльності підприємства.

Основні наукові та методичні праці: