Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту Житомирського національного агроекологічного університету пропонує юридичним та фізичним особам перелік послуг на комерційній основі:

 1. Розробка моделей внутрішнього економічного механізму діяльності підприємств різних форм власності, господарювання і видів економічної діяльності на основі створення центрів витрат і відповідальності;
 2. Розробка бізнес-планів для залучення інвестицій, розширення асортименту об'єктів підприємницької діяльності, обсягів виробництва, створення нових суб'єктів господарювання,

складання фінансових планів підприємств;

 1. Економічна діагностика, фінансовий аналіз і аудит економічного стану суб'єктів господарювання;
 2. Розробка економічної політики підприємства у сфері оптимізації об'єктів бізнесу, організаційної структури підприємства, розподілу доходів, ціноутворення, відносин з постачальниками і покупцями;
 3. Розробка моделей визначення фонду оплати праці та розподілу між окремими структурними підрозділами і працівниками підприємства;
 4. Оцінка кредитоспроможності підприємств;
 5. Визначення податкового навантаження на суб'єкти господарювання та оцінка податкового потенціалу регіонів і платників податків;
 6. Ведення бухгалтерського, податкового і статистичного обліку та використання інформаційних ресурсів у системі економічної діяльності;
 7. Моделювання рівня беззбиткової діяльності суб'єктів господарювання;
 8. Розробка синергетичних моделей розвитку підприємств і регіонів;
 9. Удосконалення правових засад корпоративного управління в акціонерних товариствах.
 10. Надання послуг аутсорсингу ;
 11. Надання послуг з навчання замовника міждержавної сертифікованої комп’ютеризованої системи 1С:Підприємство.
 12. Консультування замовника по впровадженню та використанню програмних продуктів:
  • 1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для України;
  • 1С: Підприємство 8. Управління торгівлею для України;
  • 1С: Підприємство 8. Зарплата і Управління Персоналом для України;
  • 1С: Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України;
  • 1С: Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України;
  • 1С: Підприємство 8. Бухгалтерія для бюджетних установ України;
  • 1С: Підприємство 8. Зарплата і кадри для бюджетних установ для України;
  • 1С: Підприємство 8. Комплексний облік для бюджетних установ для України;
  • 1С: Підприємство 8. Розпорядник бюджетного фінансування для України;
  • 1С: Підприємство 8. Управління невеликою фірмою для України;
  • 1С: Підприємство 8. Документообіг КОРП для України.