Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту є випускаючою та здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітніми ступенями: «Бакалавр» та «Магістр».

ВІЗІЯ спеціальності 071 – Облік і оподаткування

Історія кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Історія кафедри бухгалтерського обліку налічує 50 років та бере свій початок з 1970 р., коли в Житомирському сільськогосподарському інституті було утворено економічний факультет  та розпочато набір на спеціальність «Бухгалтерський облік в сільському господарстві». З того часу кафедра була декілька разів реформована та перейменована: в 1995 році – в кафедру бухгалтерського обліку і аналізу господарської діяльності; в 2000 році – в кафедру бухгалтерського обліку, в 2015 році – в кафедру бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту. В різні роки кафедру очолювали: 1971 – 1984 рр. – к.е.н., доцент Бутинець Ф.Ф. (на сьогодні д.е.н,, професор, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української Академії економічної кібернетики, Відмінник освіти України), у 1984–1996 рр. – к.е.н., доцент Шваб В.М., у 1996 – 2000рр. – к.е.н., доцент Микитюк В.М. (на сьогодні д.е.н., професор), у 2001 – 2008 рр. – к.е.н., доцент Суліменко Л.А. (на сьогодні к.е.н., професор), у 2009 – 2015 рр. – д.е.н., професор Цал-Цалко Ю.С. В 2015 р. завідувачем кафедри було обрано д.е.н., професора Мороз Ю.Ю.

За час роботи кафедри її викладачами підготовлено більше десяти тисяч спеціалістів з бухгалтерського обліку, які успішно працюють на підприємствах різних видів економічної як в Україні, так і поза її межами.

Колектив кафедри

Колектив кафедри бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту

Безумовно, основою кафедри є її колектив, який сьогодні складається з докторів наук, професорів, кандидатів наук, доцентів, старших викладачів, асистентів, докторантів, аспірантів. Колектив кафедри – це люди, що понад усе люблять свою роботу і намагаються всіма силами донести знання до студентів. Обов’язковою умовою роботи на кафедрі є досвід практичної роботи на підприємстві. Цей важливий критерій дозволяє викладачам розкрити перед майбутніми бухгалтерами не лише теорію науки, але й практичні аспекти обліку.

Науково-педагогічні працівники кафедри постійно підвищують свою педагогічну майстерність і фаховий рівень шляхом: роботи над дисертаційними дослідженнями на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора економічних наук, в т.ч. з проблем бухгалтерського обліку, аналізу, контролю і аудиту; регулярної участі у семінарах і конференціях (кафедральних, міжвузівських, міжнародних); рецензування та опонування дисертацій; навчання на курсах підвищення кваліфікації; участі в роботі семінарів, круглих столів; стажування на підприємствах, установах, в органах виконавчої влади.

Викладачі сертифіковані за різними фаховими  комп’ютерними програмами у сфері бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту (посилання на документ).

Дисципліни

Кафедра готує універсальних фахівців, які володіють широким колом спеціальних та фахових компетентностей у сфері обліку, аудиту, контролю, аналізу і оподаткування та можуть працювати в суб’єктах бізнесу різних видів економічної діяльності, державному секторі, фінансово-кредитних установах, податкових і інших контролюючих органах, органах державного казначейства, аудиторських та консалтингових фірмах. 

На кафедрі викладаються такі професійно-орієнтовані дисципліни:

  • Для ОС «Бакалавр»: Фінансовий облік; Управлінський облік; Звітність підприємства; Облік і звітність в оподаткуванні; Облік на підприємствах зарубіжних країн; Облік і звітність у фінансово-кредитних установах; Облік і звітність у державному секторі; Облік на підприємствах за видами економічної діяльності; Організаційні основи професіограми спеціальності на підприємствах, установах, організаціях; Бухгалтерський облік господарської діяльності; Діловодство і документація; Адміністрування податків; Аудит.
  • Для ОС «Магістр»: Практика бухгалтерського обліку для управління підприємством; Контролінг в управлінні бізнесом; Фінансовий аналіз; Організація бухгалтерського обліку; Практика аудиту господарської діяльності; Практика податкового обліку і адміністрування податків; Інтегрована звітність підприємства; Стратегічний управлінський облік; Внутрішній аудит; Облік і аудит у митній справі; Основи наукової роботи та підготовка стартапів в сфері бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту; Оціночно-аналітична діяльність; Консультаційно-дорадча та викладацька діяльність за спеціальністю

Наукова робота викладачів та студентів

Студенти спеціальності «Облік і оподаткування» активно здійснюють науково-дослідну діяльність, зокрема, як учасники наукових гуртків кафедри за інтересами для отримання поглиблених знань за окремими фаховими напрямами (Склад наукових гуртків), а також щорічно приймають участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних  та гуманітарних наук, що проводиться відповідно до наказів МОН України, та показують високі результати, стають переможцями та займають призові місця.

Кафедрою регулярно за участі магістрів і бакалаврів проводяться науково-практичні конференції. Студенти приймають активну участь в розробці проблемних питань організації обліку, аудиту, контролю, аналізу, бюджетування, діагностики, оцінки, моніторингу господарської діяльності господарюючих суб’єктів спільно з викладачами кафедри та здійснюють впровадження своїх наукових досліджень шляхом публікації їх результатів на сторінках журналу «Економіка, облік, податки в суспільстві», зареєстрованого кафедрою (Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія ЖТ №312/689Р від 06.06.2018 р.)

Титулиний лист журналу 1

Журнал «Економіка, облік, податки в суспільстві»

Журнал №1, 2018

Журнал №2, 2018.pdf

Журнал 1(3), 2019.pdf

Журнал 2(4), 2019.pdf

Журнал 3(5), 2019.pdf

Журнал 4(6), 2019.pdf

Журнал № 1(7), 2020.pdf

Додатки

Додаток 1 до журналу 1, 2018.pdf

Додаток 1. Випуск 4 до журналу №2, 2018.pdf

Додаток 2 до журналу 1, 2018.pdf

Додаток 10. Випуск 13 до журналу №2, 2018.pdf

Додаток 11. Випуск 14 до журналу №2, 2018.pdf

Додаток 2. Випуск 5 до журналу №2, 2018.pdf

Додаток 3. Випуск 6. до журналу №2, 2018.pdf

Додаток 4. Випуск 7 до журналу №2, 2018.pdf

Додаток 5. Випуск 8. до журналу №2, 2018.pdf

Додаток 6. Випуск 9 до журналу №2, 2018.pdf

Додаток 7. Випуск 10 до журналу №2, 2018.pdf

Додаток 8. Випуск 11 до журналу №2, 2018.pdf

Додаток 9. Випуск 12. до журналу №2, 2018.pdf

Додаток 3. Випуск 22 до журналу №4(6), 2019.pdf

Додаток 1. Вип. 18 Ч1 до журналу №3(5), 2019.pdf

Додаток 1. Випуск 21 до журналу №4(6), 2019.pdf

Додаток 1. Випуск 24 до журналу 1(7).pdf

Додаток 1.Випуск 15 до журналу №1(3), 2019.pdf

Додаток 2. Вип. 18 Ч2 ДО ЖУРНАЛУ №3(5), 2019.pdf

Додаток 2. Випуск 16 до журналу №1(3), 2019.pdf

Додаток 2. Випуск 21 до журналу №4(6), 2019.pdf

Додаток 3. Вип. 19 до журналу №3(5), 2019.pdf

 

Студенти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» приймають участь в інших науковиї заходах:

Починаючи з 2008 року наші студенти ставали переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, були нагороджені дипломами І-ІІІ ступенів за такими напрямами дослідження: бухгалтерський облік, аналіз та аудит; економіка підприємства та управління виробництвом; фінанси, грошовий обіг і кредит.

2008-2009 навчальний рік

Осіпчук Ганна Сергіївна – диплом І ступеня 

Світлишина Світлана Іванівна – диплом ІІ ступеня 

2009-2010 навчальний рік

Дідух Дмитро Миколайович – диплом І ступеня 

Норинчак Ніна Іванівна – диплом ІІ ступеня 

2010-2011 навчальний рік

Процюк Тетяна Володимирівна – диплом І ступеня 

Межевич Тетяна Володимирівна – диплом І ступеня 

Василівська Галина Валеріївна – диплом ІІІ ступеня 

2011-2012 навчальний рік

Ходюк Ірина Василівна диплом І ступеня 

Турок Ірина Володимирівна диплом І ступеня 

Пашківська Ірина Станіславівна диплом ІІІ ступеня 

Шеремет Наталія Володимирівна – диплом ІІ ступеня 

Кравець Юрій Петрович – диплом ІІІ ступеня 

2012-2013 навчальний рік

Турок Ірина Володимирівна – диплом І ступеня 

Ходюк Ірина Василівна – диплом ІІ ступеня 

2013-2014 навчальний рік

Мілевська Марина Валентинівна – диплом ІІ ступеня 

Войтюк Ілля Олегович – диплом ІІІ ступеня 

2014-2015 навчальний рік

Журавська Ірина Леонідівна – диплом ІІІ ступеня 

Кіналь Ольга Олегівна – диплом ІІІ ступеня 

Махоріна Катерина Юріївна – диплом ІІІ ступеня 

2015-2016 навчальний рік

Кузьменко Ольга Михайлівнадиплом ІІІ ступеня 

Полянко Вероніка Борисівнадиплом ІІІ ступеня 

2017-2018 навчальний рік

Шишка Роман Сергійович диплом І ступеня

Науковий керівник – Киян А.В., к.е.н., доцент 

Козлова Тетяна Геннадіївнадиплом І ступеня

Науковий керівник – Мороз Ю.Ю., д.е.н., професор 

Бачинська Аліна Євгеніївна – диплом ІІІ ступеня 

Науковий керівник – Цаль-Цалко Ю.С., д.е.н., професор

2018-2019 навчальний рік

Войченко Вікторія Володимирівна диплом ІІ ступеня 

Зімчук Надія Ігорівна – диплом ІІ ступеня 

Науковий керівник – Цаль-Цалко Ю.С., д.е.н., професор

2019-2020 навчальний рік

Совик Тетяна Олександрівна – диплом ІІІ ступеня

Василенко Ірина Володимирівна – диплом ІІІ ступеня

Науковий керівник – Цаль-Цалко Ю.С., д.е.н., професор

Кудра Любов Василівнадиплом ІІІ ступеня

Науковий керівник – Мороз Ю.Ю., д.е.н., професор