Микитюк Валерій Мар’янович
Доктор економічних наук, професор, заслужений економіст України
Коротка біографія

В 1979 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю економіст-організатор, після чого працював на посадах асистента кафедри аналізу і статистики, звільненим секретарем комітету комсомолу з правами райкому цього ж інституту.

В 1984 році захистив кандидатську дисертацію на тему: “Економічна ефективність виробництва м’яса великої рогатої худоби в умовах міжгосподарської кооперації” ( на прикладі господарств Поліської зони Української РСР) в спеціалізованій раді при Харківському сільськогосподарському інституті ім. В. В. Докучаєва на здобуття вченого ступеня кандидата економічних наук. Одержав вчене звання доцента по кафедрі аналізу і статистики.

З 1999 по 2011р. займав посади проректора з навчальної роботи та завідувача кафедри аналізу і статистики ім.. І.В. Поповича Житомирського національного агроекологічного університету.

З 2011 до 1014 р. - Ректор Житомирського національного агроекологічного університету.

В 2012 р. - присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки» та нагорода «Зірка вченого» Міжнародної академії наук Екології і безпеки життєдіяльності.

В 2012 р. обраний дійсним членом Міжнародної академії наук Екології і безпеки життєдіяльності по секції Екологія.

В 2012 р. присвоєно звання Почесний професор Медичного університету Докьо (Японія).

В 2013 р. присуджено вчений ступінь доктора економічних наук. Захистив докторську дисертацію на тему: «Відродження галузі скотарства в умовах ринкових трансформацій».

З 2014 р. до нині – завідувач кафедри аналізу і статистики ім. І.В.Поповича.

Сфера наукових інтересів

Стратегія розвитку галузі скотарства в умовах трансформації та євроінтеграції

Загальна кількість публікацій

Автор 206 публікацій

Основні наукові та методичні праці:

Телефон: (0412) 22-37-21