Факультет готує фахівців за напрямом "Економіка і підприємництво" спеціальностей "Облік і аудит" та "Фінанси і кредит" за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, магістр.

Освітня концепція факультету

Підготовка фахівців економічного профілю відбувається на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до кращих світових освітніх програм, для трудової діяльності в ринковому середовищі всіх форм господарювання незалежно від форм власності.

Пріоритетними завданнями підготовки є:

  • розуміння аграрної політики держави, стратегії і тактики її розвитку;
  • набуття навичок управління трудовими колективами у процесі функціонування підприємств, формувань, організацій АПК;
  • отримання знань, необхідних для вирішення оперативних та прогнозних, економіко-організаційних, бухгалтерсько-облікових, фінансово-аналітичних, аудиторських і дослідницьких функцій;
  • формування вмінь для вирішення соціально-професійних функцій;

знання державної та, якнайменш, однієї з іноземних мов на побутовому та професійному рівні.

Історична довідка

Факультет створений у 1970 році, як економічний факультет Житомирського державного сільськогосподарського інституту.

Першим деканом факультету був кандидат економічних наук, заслужений діяч культури УРСР, доцент О.С. Зінченко. Крім того деканами факультету були професор А.Р. Палій, доценти Ю.Ю. Чередниченко, В.С. Омельченко, А.Т. Мармоза, В.А. Мостепанюк, Л.А. Суліменко. З грудня 2011 року – кандидат економічних наук, доцент Степура М.О.

Науково-педагогічний склад

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечує науково-педагогічний колектив, у складі якого 7 професорів, 31 доцент; близько 78% викладачів мають вчений ступінь доктора та кандидата економічних наук. Щорічно залучаються до читання лекцій професори європейських та американських університетів.

Значний вклад у становлення та розвиток факультету внесли професори І.В. Попович, В.М. Микитюк, Ф.Ф. Бутинець, М.П. Поліщук, Ю.С. Цаль-Цалко, Д.І. Дема, Л.А. Суліменко, Г.В. Осовська, доценти Т.І. Дружиніна, О.В. Крушельницька, В.М. Мальцева, В.П. Малютіна, М.В. Паламарчук, В.М. Шваб.

Колектив деканату факультету обліку і фінансів ЖНАЕУ
Колектив деканату факультету обліку та фінансів
Бєльчєнко С. В., Грінчук І. О., Степура М. О., Гайдучок Т. С., Панчишин Ю. О.

Перелік кафедр на факультеті

У складі факультету обліку та фінансів функціонують 5 кафедр:

  • бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту;
  • фінансів і кредиту;
  • аналізу і статистики ім. І.В. Поповича;
  • комп’ютерних технологій і моделювання систем;
  • суспільних наук.

Навчально-методична робота

За період з 2011 по 2014 роки кафедрами факультету видано більше 200 навчально-методичних розробок, 3 підручники, 27 навчальних посібників, розроблено 32 нових курси.

Науково-дослідна робота

Викладачами факультету видано 20 монографій, 10 навчальних посібників, опубліковано понад 400 наукових статей.

Студентська наукова робота

Студенти факультету неодноразово були переможцями Всеукраїнських предметних олімпіад, учасниками міжнародних, міжвузівських та регіональних наукових конференцій, кількість публікацій 

Адреса, контакти

Україна, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7, факультет обліку та фінансів.

Тел.: (0412) 22-36-71.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.