Факультет здійснює підготовку фахівців зі спеціальностей: 

 • «Облік і оподаткування» і «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань «Управління та адміністрування» за освітніми ступенями бакалавр і магістр;
 • «Комп’ютерні науки» й «Інформаційні системи та технології» галузі знань «Інформаційні технології» за освітнім ступенем бакалавр.

Освітня концепція факультету

Підготовка фахівців здійснюється на базі сучасних стандартів освіти, адаптованих до кращих світових освітніх програм, відповідно до вимог і викликів національного та міжнародного ринку праці.

Пріоритетними завданнями підготовки є формування знань та навиків для розв’язання складних спеціалізованих задач і проблем під час професійної діяльності у наступних сферах: обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування; фінансів, банківської справи та страхування; комп’ютерних наук; інформаційних систем та технологій.

Історична довідка

Факультет створено у 1970 році як економічний факультет Житомирського сільськогосподарського інституту.

Першим деканом факультету був кандидат економічних наук, заслужений діяч культури УРСР, доцент О.С. Зінченко. Крім того, деканами факультету були професор А.Р. Палій, доценти Ю.Ю. Чередниченко, В.С. Омельченко, А.Т. Мармоза, В.А. Мостепанюк, Л.А. Суліменко, М.О. Степура. З лютого 2019 року – кандидат економічних наук, доцент О. Д. Ковальчук.

Науково-педагогічний склад

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечує науково-педагогічний колектив, у складі якого 12 професорів, 35 доцентів. Понад 85 % викладачів факультету мають вчений ступінь доктора та кандидата наук. Щорічно залучаються до читання лекцій професори європейських та американських університетів.

Значний внесок у становлення та розвиток факультету зробили: професори І.В. Попович, М.П. Поліщук, В.М. Микитюк, Ю.С. Цаль-Цалко, Т.О. Зінчук, Д.І. Дема, Л.А. Суліменко, Г.В. Осовська, доценти Т.І. Дружиніна, О.В. Крушельницька, В.М. Мальцева, В.П. Малютіна, М.В. Паламарчук, В.М. Шваб. 

Загальна2020

Колектив деканату факультету обліку та фінансів
Недільська Л. В., Мельничук В. В., Ковальчук О. Д.,
Абрамова І. В., Панчишин Ю. О.

Перелік кафедр на факультеті

У складі факультету обліку та фінансів функціонують 5 кафедр:

 • бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту;
 • фінансів і кредиту;
 • аналізу і статистики ім. І.В. Поповича;
 • комп’ютерних технологій і моделювання систем;
 • суспільних наук.

Навчально-методична робота

Щороку кафедрами факультету видається понад 50 навчально-методичних матеріалів, підручників, навчальних посібників, розробляються нові курси.

Науково-дослідна робота

Науково-дослідна робота на факультеті здійснюється за 8 темами:

 1. "Інструменти обліково-статистичного та бюджетного забезпечення оцінювання і контролювання розвитку інтелектуальної економіки в системі формування економічного потенціалу фінансово самодостатніх Smart Village в умовах функціонування об’єднаних територіальних громад" - керівник д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю.
 2. «Розвиток бухгалтерського обліку, статистики, контролю і оподаткування в умовах економічного зростання України основаному на залученні інвестицій та інноваційному виробництві продуктів з високим ступенем доданої вартості» – керівник д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю.
 3. «Стратегія реформування підприємництва, бухгалтерського обліку і оподаткування в лісовому господарстві для забезпечення довгострокових інтересів України на основі поєднання принципів державного регулювання і механізмів ринкових відносин з огляду на цілі децентралізації влади» – керівник д.е.н., проф. Цаль-Цалко Ю.С.
 4.   «Розробка заходів з інвентаризації земель лісогосподарського призначення, формування облікової політики для забезпечення ефективності господарської діяльності, обґрунтування структури виробництва на основі показника доданої вартості та розробка моделі оцінювання фінансового стану підприємства» (фінансується з ДП «Коростишівський лісгосп») – керівник д.е.н., проф. Мороз Ю.Ю.
 5.  «Дослідження механізмів підвищення капіталізації аграрного сектору економіки» – під керівництвом к. е. н., доц. Недільської Л.В.
 6. Контрольно-аналітичне забезпечення агробізнесу Північно-Західного регіону України в умовах Євроінтеграції» – керівник д.е.н., проф. Микитюк В. М.
 7.  «Теорія і методологія розвитку страхового ринку в аграрній сфері» - під керівництвом к. е. н., доц. Віленчука О.М.
 8.  «Фінанси в умовах бюджетної децентралізації» - під керівництвом к. е. н., проф. Деми Д. І.
 9. «Трансформація українського суспільства та його еліти у контексті цивілізаційного розвитку Європи» - під керівництвом д.іст.н. Мельничука І.А.
 10. «Методологія побудови інформаційних технологій моніторингу навколишнього природного середовища та інформаційного простору» - під керівництвом к.т.н. Бродського Ю.Б.

Студентська наукова робота

Студенти факультету щорічно беруть участь і стають переможцями Всеукраїнських предметних олімпіад, міжнародних, міжвузівських та регіональних наукових конференцій.

На кафедрах факультету створені та діють наукові студентські гуртки. Результати науково-дослідної роботи членів гуртків апробуються на науково-практичних конференціях і в процесі захисту кваліфікаційних робіт. Традиційно на факультеті проводяться 2 щорічні студентські науково-практичні конференції, за результатами яких публікуються збірники наукових досліджень: «Студентські наукові читання» та «Фінансове забезпечення економіки».

За результатами наукових досліджень студентів спеціальності «Облік і оподаткування» на кафедрі бухгалтерського обліку, оподаткування і аудиту видається журнал «Економіка, облік, податки в суспільстві» (зареєстрований і видається на кафедрі (свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, серія ЖТ, № 312/689Р від 06.06.2018 р.).

 

Адреса, контакти

Україна, 10008, м. Житомир, бульвар Старий, 7, факультет обліку та фінансів.

Тел.: (0412) 42-16-55.

Електронна пошта: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.