Сукманюк О М
Посада

Заступник з навчальної роботи декана факультету  інженерії та енергетики, кандидат історичних наук

 

Дата і місце народження

20 лютого 1981 р., м. Баранівка Житомирської області

Науковий ступінь

Кандидат історичних наук

Дані про вищу освіту

У 2008 р. закінчила Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет» зі спеціальності “Механізація сільського господарства”, отримала кваліфікацію “Магістр за фаховим спрямуванням”.

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Еволюція наукових поглядів на відновлення деталей сільськогосподарських машин зварюванням і наплавленням» у Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці Української академії аграрних наук (м. Київ), (шифр. 07.00.07).

У 2019 році закінчила Житомирський національний агроекологічний університет та отримала освітній ступінь магістра  зі спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка".

У 2017 р. призначена на посаду доцента кафедри процесів, машин і обладнання в агроінженерії, а в 2019 р. було присвоєне вчене звання доцента кафедри процесів, машин і обладнання в агроінженерії.

 

 Сукманюк О. М. Крамаров В.С. – розробник технологічного процесу ремонту сільськогосподарських машин/ О. М. Сукманюк, С. М. Герук // Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь: матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. 28–29 березня 2018 року. – Житомир, 2018. – С. 145–146.

  1. Сукманюк О. М. Технологічний процес ремонту шестеренних насосів/ О. М. Сукманюк, С. Б. Чичилюк// Наукові читання – 2018: зб. доп. фак. інж. та енерг. 19 березня 2018 – Житомир, 2018. – 86–90.
  2. Методичні рекомендації до виконання практичної роботи на тему «Гіпотеза, закономірність, закон. Методи теоретичних досліджень» з дисципліни: «Теорія та технологія наукових досліджень» для студ. ОС «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія», факультету інженерії та енергетики/ Грабар І. Г, Сукманюк О.М., Дерев’янко Д.А. // Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 18 с.

Методичні рекомендації до виконання практичної роботи на тему «Оформлення результатів теоретичних досліджень. Патентування технологічних рішень» з дисципліни «Теорія та технологія наукових досліджень» для студ. ОС «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія», факультету інженерії та енергетики / Грабар І. Г,Сукманюк О.М.,Дерев’янко Д.А.// Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 17 с.

Методичні рекомендації до виконання практичної роботи на тему «Методи експериментальних досліджень» з дисципліни «Теорія та технологія наукових досліджень» для студ. ОС «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія», факультету інженерії та енергетики / Грабар І. Г,Сукманюк О.М.,Дерев’янко Д.А.// Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 11 с.

Методичні рекомендації до виконання практичної роботи на тему «Підготовка звіту, статті, виступу за результатами наукового дослідження. Правила оформлення публікації» з дисципліни «Теорія та технологія наукових досліджень» для студ. ОС «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія», факультету інженерії та енергетики/ Грабар І. Г,Сукманюк О.М.,Дерев’янко Д.А.// Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 15 с.

Методичні рекомендації до виконання практичної роботи на тему «Елементи теорії коливань в наукових дослідженнях. Диференціальні рівняння вільних та вимушених коливань» з дисципліни «Теорія та технологія наукових досліджень» для студ. ОС «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія», факультету інженерії та енергетики / Грабар І. Г,Сукманюк О.М.,Дерев’янко Д.А.// Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 22 с.

Методичні рекомендації до виконання практичної роботи на тему «Експериментальні дослідження. Концепції методології і планування експерименту. Повний факторний експеримент» з дисципліни «Теорія та технологія наукових досліджень» для студ. ОС «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія», факультету інженерії та енергетики / Грабар І. Г,Сукманюк О.М.,Дерев’янко Д.А.// Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 36 с.

Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичної роботи на тему «Проектування потокових механізованих технологічних процесів доставки та роздавання кормів» з дисциплін: «Проектування і розрахунок технологічних процесів у тваринництві» для студ. ОС «Магістр» спеціальності 208 «Агроінженерія», факультету інженерії та енергетики / Дерев’янко Д.А., Сукманюк О.М., Чичилюк С.Б. // Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 10 с.

Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичної роботи на тему «Визначення разової і добової потреби в кормах та проектування ліній кормоцеху» з дисципліни «Проектування і розрахунок технологічних процесів у тваринництві» для спеціальності 208 «Агроінженерія», факультету інженерії та енергетики / Дерев’янко Д.А., Сукманюк О.М. // Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 23 с.

Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичної роботи на тему «Розробка технологічної схеми та проектування потоково-технологічної лінії водопостачання ферми та напування тварин» з дисципліни «Проектування і розрахунок технологічних процесів у тваринництві» для спеціальності 208 «Агроінженерія», факультету інженерії та енергетики / Дерев’янко Д.А., Сукманюк О.М. // Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 20 с.

Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичної роботи на тему «Розробка технологічної схеми та проектування потоково-технологічної лінії видалення та утилізації гною» з дисципліни «Проектування і розрахунок технологічних процесів у тваринництві» для спеціальності 208 «Агроінженерія», факультету інженерії та енергетики / / Дерев’янко Д.А., Сукманюк О.М. // Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 17 с.

Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичної роботи на тему «Проектування потоково-технологічної лінії формування мікроклімату тваринницьких приміщень» з дисципліни «Проектування і розрахунок технологічних процесів у тваринництві» для спеціальності 208 «Агроінженерія», факультету інженерії та енергетики / Дерев’янко Д.А., Сукманюк О.М., Чичилюк С.Б. // Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 23 с.

Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичної роботи на тему «Проектування генерального плану ферми (комплексу)» з дисципліни «Проектування і розрахунок технологічних процесів у тваринництві» для спеціальності 208 «Агроінженерія», факультету інженерії та енергетики / Дерев’янко Д.А., Сукманюк О.М. // Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 21 с.

Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичної роботи на тему «Розробка технологічної схеми та проектування потоково-технологічної лінії збирання та обробки яєць» з дисципліни «Проектування і розрахунок технологічних процесів у тваринництві» для спеціальності 208 «Агроінженерія», факультету інженерії та енергетики // Дерев’янко Д.А., Сукманюк О.М., Чичилюк С.Б. // Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 12 с.

Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичної роботи на тему «Розробка технологічної схеми та проектування потоково-технологічної лінії доїння корів і первинної обробки молока» з дисципліни «Проектування і розрахунок технологічних процесів у тваринництві» для спеціальності 208 «Агроінженерія», факультету інженерії та енергетики / Дерев’янко Д.А., Сукманюк О.М., Чичилюк С.Б. // Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 18 с.

Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичної роботи на тему «Розробка технологічної схеми та проектування потоково-технологічної лінії стрижки та купання овець» з дисципліни «Проектування і розрахунок технологічних процесів у тваринництві» для спеціальності 208 «Агроінженерія», факультету інженерії та енергетики / Дерев’янко Д.А., Сукманюк О.М., Чичилюк С.Б. // Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 11 с.

Методичні рекомендації до виконання лабораторно-практичної роботи на тему «Визначення площі кормоцеху та кількості працівників» з дисципліни «Проектування і розрахунок технологічних процесів у тваринництві» для спеціальності 208 «Агроінженерія», факультету інженерії та енергетики / Дерев’янко Д.А., Сукманюк О.М., Чичилюк С.Б. // Житомир: ЖНАЕУ, 2019. – 10 с.

Дерев’янко Д.А., Сукманюк О.М., Чичилюк С.Б., Дерев’янко О.Д. Рух, деформація та мікротравмування зернівок згідно рівняння еліпсоїда обертання. Наукові горизонти, ЖНАЕУ, 2019 р. – С.16–22.

Сукманюк О.М. Електромобіль. Переваги і недоліки. / О.М. Сукманюк, О.О. Лаврищев // V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» 28–29 березня 2019 р. – С. 173–175.

Сукманюк О.М. Фрагменти історії розвитку матеріалів для відновлення деталей / О.М. Сукманюк, С.М. Герук // V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь» 28–29 березня 2019 р. – С. 146–148.

Дерев’янко Д.А., Сукманюк О.М., Чичилюк С.Б. Огляд систем автонапування тваринницьких приміщень. Матеріали наук.-прак. конф. науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених факультету інженерії та енергетики «НАУКОВІ ЧИТАННЯ – 2019» 15 травня 2019 р. – С.37–42.

Сукманюк О.М. Історія розвитку електричних автомобілів /О.М. Сукманюк // ІІІ Міжнародна науково-практична конференція “Біоенергетичні системи” 3–5 червня 2019 р. – С. 56–58.