Посада

Старший викладач кафедри вищої та прикладної математики

Дані про вищу освіту
 • У 1984 році закінчила Харківський інститут радіоелектроніки.
 • У 1996 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка.
Сфера наукових інтересів

інформація відсутня

Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
 • Прикладна математика (програма, методичні вказівки і контрольні завдання) для студентів-заочників спеціальності «Зооінженерія», ДАУ, Житомир, 2001. – 89 с.
 • Робочий зошит для студентів 1 курсу зооінженерного факультету з дисципліни «Прикладна математика», ДАУ, Житомир, 2002. – 49 с.
 • Методичні вказівки та завдання для контрольної роботи з дисципліни «Вища математика». Для студентів-заочників факультету «Лісове господарство», ДАУ, Житомир, 2003. – 53 с.
 • Робочий зошит з дисципліни «Вища математика» (для студентів інженерних спеціальностей факультетів «Лісового господарства» та «Механізації сільського господарства»). Частина 1. ДАУ, Житомир, 2004. – 62 с.
 • І. П. Слюсаренко І. П., О. П. Матвійчук. Методичні вказівки з вищої математики для самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей. ДАУ, Житомир, 2007. – 153 с.
 • І. П. Слюсаренко, О. П. Матвійчук. Робочий зошит з дисципліни «Вища математика» для студентів інженерних спеціальностей факультетів «лісового господарства» та «Механізації сільського господарства». Частина 2. Житомир, 2008. - 41 с.
 • Р. С. Богатиренко, І. П. Слюсаренко, М. П. Фомін. «Математика в економіці. Частина 1. Вища математика у вправах і задачах» Навчальний посібник. – Житомир:ЖНАЕУ, 2012, ПП «Рута», 356 с.
 • Матвійчук О. П. , Слюсаренко І. П. Робочий зошит з дисципліни «Вища математика» для студентів інженерних спеціальностей факультетів «Лісового господарства» та інженерно-технічного» Частина 3. Житомир, 2013. - 86 с.
 • Богатиренко Р. С., Фомін М. П., Слюсаренко І. П. «Завдання для виконання розрахункової роботи з курсу теорії ймовірностей для студентів економічних спеціальностей». Житомир, 2014 р., - 52 с.
 • Богатиренко Р. С., Фомін М. П., Слюсаренко І. П. Методичні вказівки до практичних занять «Теорія ймовірностей» для студентів економічних спеціальностей. Житомир, 2014 р., - 100 с.