Посада

Старший викладач кафедри вищої та прикладної математики

Дані про вищу освіту
 • У 1984 році закінчила Харківський інститут радіоелектроніки.
 • У 1996 році закінчила Житомирський державний педагогічний інститут ім. І. Франка.
Сфера наукових інтересів

інформація відсутня

Загальна кількість публікацій

Має понад 20 публікацій

Основні наукові та методичні праці:
 1. В. П. Журавльов В.П, Слюсаренко І. П., Фомін М. П.,. Ярош Я. Д. Вища математика: навч. посіб. для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології», Житомир: ЖНАЕУ, 2020, 256 с.
 2. Журавльов В. П., Слюсаренко І. П., Фомін М. П. Прикладна математика для економістів. Житомир: ЖНАЕУ, 2018, 248 с.
 3. Богатиренко Р. С., Слюсаренко І. П., Фомін М. П. Математика в економіці. Частина 1. Вища математика у вправах і задачах: Навчальний посібник. – Житомир ЖНАЕУ, 2012. – 356 с.
 4. В. П. Журавльов, М. П. Фомін, І. П. Слюсаренко. Системи випадкових величин: методичні вказівки до практичних занять для студентів інженерних та економічних спеціальностей. Житомир, ЖНАЕУ, 2020., 36 с.
 5. В. П. Журавльов, М. П. Фомін, І. П. Слюсаренко. Випадкові події: методичні вказівки до практичних занять для студентів інженерних та економічних спеціальностей. Житомир, ЖНАЕУ, 2020, 32 с.
 6. В. П. Журавльов, М. П. Фомін, І. П. Слюсаренко. Прикладні задачі для економістів: методичні вказівки для практичних занять для студентів економічних спеціальностей. Житомир, ЖНАЕУ, 2020.
 7. Грабар І. Г., Тимків В. В., Водяницький Г. П. «Удосконалення кормоприготувально-роздавального агрегату методом морфологічного аналізу-синтезу». Наукові горизонти, ЖНАЕУ, 2020, № 4(89), С. 55 -64.
 8. Тимків В. В., Водяницький Г. П., Мамчур В. А., Довбиш А. П., Слюсаренко І. П. «Математичне моделювання змішувача-подрібнювача кормів вертикальним канонічним шнеком». , Вісник Тернопільський НТУ, 2019, №3 (95), С. 67-74.
 9. Г. П. Водяницький, І. П. Слюсаренко, В. В. Тимків, В. А. Мамчур. Математичне моделювання процесу змішування-подрібнення кормів вертикальним конічним шнеком. Збірник тез V Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи і тенденції розвитку конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь», Житомирський агротехнічний коледж, 28-29 березня 2019 року, м. Житомир.
 10. «До методики моделювання робочого процесу кормороздавача-змішувача» Тимків В. В., Водяницький Г. П., Мамчур В. А. вчені записки Таврійського НУ ім.. В. І. Вернадського, серія: Технічні науки, том 31 (70), №2, 2020, част. 1, С. 13-21.
 11. «До методики системного дослідження  морфологічної множини рішень певної предметної області»: наукові читання, факультет інженерії та енергетики, С. 36-39./Грабар І. Г.,Тимків В. В., Водяницький Г. П.
 12. Прикладна математика (програма, методичні вказівки і контрольні завдання) длястудентів-заочників спеціальності «Зооінженерія», ДАУ, Житомир, 2001. – 89 с.
 13. Робочий зошит длястудентів 1 курсу зооінженерного факультету з дисципліни «Прикладна математика», ДАУ, Житомир, 2002. – 49 с.
 14. Методичні вказівки та завдання для контрольної роботи з дисципліни «Вища математика». Длястудентів-заочників факультету «Лісове господарство», ДАУ, Житомир, 2003. – 53 с.
 15. Робочий зошит з дисципліни «Вища математика» (для студентів інженерних спеціальностей факультетів «Лісового господарства» та «Механізації сільського господарства»). Частина 1. ДАУ, Житомир, 2004. – 62 с.
 16. І. П. Слюсаренко І. П., О. П. Матвійчук. Методичні вказівки з вищої математики для самостійної роботи студентів інженерно-технічних спеціальностей. ДАУ, Житомир, 2007. – 153 с.
 17. І. П. Слюсаренко, О. П. Матвійчук. Робочий зошит з дисципліни «Вища математика» для студентів інженерних спеціальностей факультетів «лісового господарства» та «Механізації сільського господарства». Частина 2. Житомир, 2008. - 41 с.
 18. Р. С. Богатиренко, І. П. Слюсаренко, М. П. Фомін. «Математика в економіці. Частина 1. Вища математика у вправах і задачах» Навчальний посібник. – Житомир:ЖНАЕУ, 2012, ПП «Рута», 356 с.
 19. Матвійчук О. П. , Слюсаренко І. П. Робочий зошит з дисципліни «Вища математика» для студентів інженерних спеціальностей факультетів «Лісового господарства» та інженерно-технічного» Частина 3. Житомир, 2013. - 86 с.
 20. Богатиренко Р. С., Фомін М. П., Слюсаренко І. П. «Завдання для виконання розрахункової роботи з курсу теорії ймовірностей для студентів економічних спеціальностей». Житомир, 2014 р., - 52 с.
 21. .Богатиренко Р. С., Фомін М. П., Слюсаренко І. П. Методичні вказівки до практичних занять «Теорія ймовірностей» для студентів економічних спеціальностей. Житомир, 2014 р., - 100 с.