Посада

Доцент кафедри вищої та прикладної математики

Науковий ступінь

кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту
 • У 2002 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет ім. І.Я. Франка, фізико-математичний факультет.
 • У 2003 році закінчила магістратуру зі спеціальності «Математика».
 • Закінчила аспірантуру у 2007 році зі спеціальності 01.01.06 «Алгебра і теорія чисел».
Тема дисертації та рік захисту

Захистила дисертацію у 2007 році.

Сфера наукових інтересів

частково впорядковані множини та їх квадратична форма Тітса.

Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
 • Т. В. Дідівська, М. В. Стьопочкіна. Властивості чисел Фібоначчі-Нарайани. // У світі математики. Т. 9, №1. – Київ, 2003. – С. 29–36.
 • М. В. Стьопочкіна. Узагальнено-напівнеперервні функціонали. // Підприємництво: проблеми ставлення та функціонування. №3. – ІПСТ, Житомир, 2003. – с. 114–117.
 • Степочкина М. В. Об одном свойстве положительно определенных квадратичных форм, соответствующих конечным частично упорядоченным множествам // Нелiнiйнi коливання. – 2005. – Т.8, N4. – С. 544–552.
 • Bondarenko V. M. , Styopochkina M. V. On posets of width two with positive Tits form // Algebra Discrete Math. – 2005. – N2. – P. 20–35.
 • Бондаренко В. М., Степочкина М. В. Частично упорядоченные множества инъективно конечного типа // Наук. вiсн. Ужгород. ун-ту. – 2005. – Вип. 10–11. – С. 22–33.
 • Бондаренко В. М., Степочкина М. В. (Min, max)-эквивалентность частично упорядоченных множеств и квадратичная форма Титса // Проблеми аналізу і алгебри: Зб. праць Iн-ту математики НАН України. – 2005. – Т.2, N3. – С. 18–58.
 • Bondarenko V. M., Styopochkina M. V. On finite posets of inj-finite type and their Tits forms // Algebra Discrete Math. – 2006. – N2. – P. 17–21.
 • В. М. Бондаренко, М. В. Стьопочкіна. Про вигляд частково впорядкованих множин з додатно визначеною формою Тітса. // Вісник Київського університету (серія: фізико-математичні науки). – Київ, 2006. – вип.. 3. – С. 16–22.
 • Бондаренко В. М., Стьопочкiна М. В. Про серійні частково впорядковані множини з додатно означеною квадратичною формою Тітса // Нелінійні коливання. – 2006. – Т.9, N3. – С. 320–325.
 • Бондаренко В. М., Стёпочкина М. В. Про связь между INJ–конечностью типа и положительностью квадратичной формы Титса для конечных частично упорядоченных множеств. // Наук. вісн. Ужгород. ун-ту. – 2006. – Вип. 12–13.
 • Стьопочкіна М. В.. Умови Сильвестра для частково впорядкованих множин. / Вісник ІПСТ. – Житомир, 2007. – №2(2) – с. 92–96.
 • Бондаренко В. М., Степочкина М. В. О частично упорядоченных множествах верхней ширины 3 // Наук. вiсн. Ужгород. ун-ту. – 2008. – Вип. 16. – с. 31-34.
 • Бондаренко В. М., Степочкина М. В. (Min, max)-эквивалентность частично упорядоченных множеств и неотрицательная форма Титса // УМЖ. – 2008. – Т.60, №9. – с. 1157-1168.
 • Стьопочкіна М. В. Про зв'язок між верхньою та нижньою шириною скінченної частково впорядкованої множини // Наук. вiсн. Ужгород. ун-ту. – 2008. – Вип. 17. – с. 230-235.
 • Бондаренко В. М., Степочкина М. В. Описание частично упорядоченных множеств, критических относительно неотрицательности квадратичной формы Титса // УМЖ. – 2009. – Т.61, №5. – с. 734-746.
 • Бондаренко В. М., Степочкина М. В. Построение (min, max)-эквивалентных ч. у. множеств // Геометрія, топологія та їх застосування: Зб. праць Iн-ту математики НАН України. – 2009. – Т.6, N2. – С. 333–339.
 • Бондаренко В.В., Бондаренко В.М., Степочкина М.В., Червяков И.В. 1-надсуперкритические частично упорядоченные множества с тривиальной группой автоморфизмов и min-эквивалентность. I // Наук. вiсн. Ужгород. ун-ту. Сер. матем. і інформ. – 2011. – Вип. 22, №2. – с. 17-25.
 • Бондаренко В.М., Степочкина М.В., Червяков И.В. Об М-особых Р-критических частично упорядоченных множествах мультицепного типа // Наук. вiсн. Ужгород. ун-ту. – 2012. – Вип. 23. – с. .
 • Бондаренко В.В., Степочкина М.В. Непримитивное 1-надсуперкритическое частично упорядоченное множество и min-эквивалентность. // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 1. фіз.-мат. науки – 2013. – №14. – с. 55-61.