Посада

Доцент кафедри вищої та прикладної математики

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

старший науковий співробітник

Дані про вищу освіту

У 1977 році закінчив Військову радіотехнічну академію за спеціальністю «військовий інженер з радіотехніки». Закінчив ад’юнктуру в 1982 році зі спеціальності «Озброєння та військова техніка».

Тема дисертації та рік захисту

Захистив дисертацію на спеціальну тему в 1983 році у м. Харків.

Сфера наукових інтересів

методи та алгоритми обробки радіолокаційної інформації.

Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
 • Вища математика. Варіанти контрольних робіт і зразки їх виконання. Частина 1. Методичні вказівки для студентів факультету механізації сільського господарства – Житомир, ДААУ, 2001. – 84 с.
 • Вища математика. Варіанти контрольних робіт і зразки їх виконання. Частина 2. Методичні вказівки для студентів факультету механізації сільського господарства – Житомир, ДААУ, 2002. – 43 с.
 • Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з вищої математики для студентів екологічного факультету заочної форми навчання. – Житомир, 2003. – 57 с.
 • Вища математика у вправах і задачах. Частина 1. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей. – Житомир, ДАУ, 2004. – 88 с.
 • Конспект лекцій з дисципліни «Дослідження операцій». – Житомир, ДАУ, 2005. – 80 с.
 • Практикум з дисципліни «Дослідження операцій». – Житомир, ДАУ, 2007. – 77 с.
 • Методичний посібник для вступників до ДАУ. – Житомир, ДАУ, 2007. – 124 с.
 • Вища математика у вправах і задачах. Частина 2. Методичні вказівки для студентів економічних спеціальностей. – Житомир, ДАУ, 2007. – 45 с.
 • Білоконь С. Ф., Богатиренко Р. С., Фомін М. П. Завдання для самостійної роботи з дисципліни «Дослідження операцій», Житомир,2008. – 53 с.
 • Омельчук В. В., Фомін М. П. Функція взаємної кореляції ЛЧМ сигналу. /«Передові технології сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергіями. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся»: збірник доповідей міжвузівської науково-технічної конференції, присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ/ (Україна, м. Житомир, 24 вересня 2012 р.). – Житомир: видавництво ЖНАЕУ, 2012. – С. 49 -53.
 • Р. С. Богатиренко, І. П. Слюсаренко, М. П. Фомін. «Математика в економіці. Частина 1. Вища математика у вправах і задачах» Навчальний посібник. – Житомир:ЖНАЕУ, 2012, 356 с.
 • Омельчук В. В., Фомін М. П. Функція взаємної кореляції ЛЧМ сигналу з урахуванням ефекту Допплера/Стаття. –Житомир: Вісник ЖДТУ, 2012, №3 (62), С. 61 – 66.
 • Омельчук В. В., Омельчук О. В., Фомін М. П. Моноімпульсна радіолокаційне оцінювання радіальної швидкості цілей ЛЧМ сигналом/стаття. – Житомир: Вісник ЖДТУ, 2012, № 4 (63), С. 100 – 105.
 • Омельчук В. В., Фомін М. П. Оцінка частоти радіосигналу за відгуками трьох суміжних фільтрів. /Стаття. – Житомир: Вісник ЖДТУ / Серія Технічні науки. – 2013. - № 1 (64). С. 70 -74.
 • Омельчук В. В., Фомін М. П.. «Оцінка частоти радіосигналу за відгуками трьох суміжних фільтрів // Тези доповідей дев’ятої наукової конференції ХУПС. – 2013. – С. 155.
 • Богатиренко Р. С., Фомін М. П., Слюсаренко І. П. Методичні вказівки до практичних занять «Теорія ймовірностей» для студентів економічних спеціальностей. Житомир, ЖНАЕУ, 2014 р., - 100 с.
 • Богатиренко Р. С., Фомін М. П. «Методичні вказівки до практичних занять з курсу математичної статистики для студентів економічних та інженерних спеціальностей»., Житомир: ЖНАЕУ, 2014, - .62 с.
 • Богатиренко Р. С., Фомін М. П., Слюсаренко І. П. «Завдання для виконання розрахункової роботи з курсу теорії ймовірностей для студентів економічних спеціальностей», Житомир, ЖНАЕУ, 2014 р., - 52 с.
 • Кучеров С. Ф., Омельчук В. В., Фомін М. П. «Оцінка частоти радіосигналу за інформацією трьох суміжних фільтрів фільтрового поля». /Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся: зб. Доповідей третьої наук.-техн. конференції ЖНАЕУ (Україна, м. Житомир, 13 березня 2014 р.) – Житомир: Видавництво ЖНАЕУ, 2014. – 160 с.), С.45 – 50.