Посада

Доцент кафедри вищої та прикладної математики

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

старший науковий співробітник

Дані про вищу освіту

У 1977 році закінчив Військову радіотехнічну академію за спеціальністю «військовий інженер з радіотехніки». Закінчив ад’юнктуру в 1982 році зі спеціальності «Озброєння та військова техніка».

Тема дисертації та рік захисту

Захистив дисертацію на спеціальну тему в 1983 році у м. Харків.

Сфера наукових інтересів

методи та алгоритми обробки радіолокаційної інформації.

Загальна кількість публікацій

Понад 90 публікацій

Основні наукові та методичні праці:
 1. В. П. Журавльов В.П, Слюсаренко І. П., Фомін М. П.,. Ярош Я. Д.Вища математика: навч. посіб. для студентів галузі знань 12 «Інформаційні технології». Житомир: ЖНАЕУ, 2020, - 256 с.
 2. Журавльов В. П., Слюсаренко І. П., Фомін М. П. Прикладна математика для економістів. Житомир: ЖНАЕУ, 2018, 248 с.
 3. Богатиренко Р. С., Слюсаренко І. П., Фомін М. П. Математика в економіці. Частина 1. Вища математика у вправах і задачах: Навчальний посібник. – Житомир ЖНАЕУ, 2012. – 356 с.
 4. В. П. Журавльов, М. П. Фомін, І. П. Слюсаренко. Системи випадкових величин: методичні вказівки до практичних занять для студентів інженерних та економічних спеціальностей. Житомир, ЖНАЕУ, 2020., 36 с.
 5. В. П. Журавльов, М. П. Фомін, І. П. Слюсаренко. Випадкові події: методичні вказівки до практичних занять для студентів інженерних та економічних спеціальностей. Житомир, ЖНАЕУ, 2020, 32 с.
 6. ZhuravlevV. F., FominN. P., ZabrodskiyP. N.Conditions of solvability and representation of the solutions of equations with operator matrices. Springer Science+Business Media, LLC,Ukrainian Mathematical Journal. – 2019. –  Vol. 71, № 4. – P.537–552.
 7. Zhuravlev V. F. Weakly Perturbed FredholmValueEquationsWith Degenerate Kernelsin Banach Spaces / V. F. Zhuravlev, N. P. Fomin // Journalof  мathematicalSciences. –  2019.-Vol. 238, No. 3,. – P. 248–262.
 8. Журавлев В. Ф. Условия разрешимости и представление решений уравнений с операторними матрицами / В. Ф. Журавлев, Н. П. Фомин, П. Н. Забродский // Укр. мат. журн., 2019, т. 71, № 4. - С. 471-485.
 9. Фомін М. П. Оцінка радіальної швидкості цілі ЛЧМ сигналом / М. П.Фомін // Матеріали науково практичної інтернет-конф. «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах глобалізації», 26 жовтня. 2018р.:Зб. наук. праць. ‒Переяслав-Хмельницький, 2018. ‒Вип. 40. – С. 463 – 468.
 10. Zhuravlev V. F. Weakly Perturbed Fredholm Integral Equations With Degenerate Kernels in Banach Spaces / V. F.Zhuravlev, N. P. Fomin // Journalof  мathematicalSciences. –  2018. –  229,  № 4. – P. 425–438.
 11. Фомін М. П. Алгоритми оцінки частоти радіосигналу. «Наукові читання – 2018»: збірник доповідей конференції факультету інженерії та енергетики ЖНАЕУ (Житомир: 19 березня, 2018). –  Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2018. – С. -81-85, м. Житомир, 19 березня 2018 р., ЖНАЕУ.
 12. Журавлев В. Ф. Слабовозмущенные интегральные уравнения Фредгольма с вырожденным ядром в банаховых пространствах / В. Ф. Журавлев, Н. П. Фомин // Нелінійні коливання. – 2017, т. 20, № 1. – С. 85 – 97.
 13. Журавлев В. Ф. Слабовозмущенные краевые задачи для интегральных уравнений Фредгольма с вырожденным ядром в банаховых пространствах / В. Ф. Журавлев, Н. П. Фомин // Нелінійні коливання. – 2017, т. 20, № 4. – С. 488 – 501.
 14. Фомін М. П. Алгоритми оцінки частоти радіосигналу за відгуками трьох суміжних фільтрів / М. П.Фомін // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: Матеріали ХХХV Всеукраїнської наук.-практ. інтернет-конф., 21 вересня. 2017 р.:Зб. наук. праць. Переяслав-Хмельницький, 2017. Вип. 35. – С. 144 – 149.
 15. Фомін М. П. Оцінка частоти радіосигналу за відгуками трьох суміжних фільтрів / М. П.Фомін // Практичне застосування нелінійних динамічних систем в інфокомунікаціях: Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції (І Міжнародний симпозіум). – Чернівці: «Місто», 2017. – С. 34-35.
 16. Фомін М. П. Взаємно кореляційна функція лінійно-частотно модульованого сигналу з урахуванням ефекту Допплера / М. П. Фомін // Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку : матеріали ХХVІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 14 жовт. 2016 р. Переяслав-Хмельницький, 2016. Вип. 26. – С. 227–233.
 17. Фомін М. П. Функція взаємної кореляції ЛЧМ сигналу з урахуванням ефекту Допплера / М. П.Фомін // Фізико-технологічні проблеми передавання, обробки та зберігання інформації в інфокомунікаційних системах: Матеріали 5 - ої міжнародної науково-практичної конференції. – Чернівці: «Місто», 2016. – с. 48.
 18. Омельчук В.В. Аналіз ринку матеріалів космічного радіолокаційного знімання / В.В. Омельчук, І.В. Рассохіна, М.П. Фомін // Вісник  ЖНАЕУ. – 2015. – № 2 (50), т.1.  – С.391-405.