Журавльов Валерій Пилипович
Доктор фізико-математичних наук, доцент, завідувач кафедри вищої та прикладної математики
Дата і місце народження

Народився у 1956 р. в с. Андріївка Сніжнянського району Донецької області.

Коротка біографія

У 1978 році закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «Математика та фізика».

Закінчив аспірантуру в Інституті математики НАН України у 1991 році, докторантуру – в Інституті математики НАН України у 1996 році.

Кандидатську дисертацію захистив у 1991 році зі спеціальності 01.01.02 «Диференціальні рівняння» на тему «Нетерові крайові задачі для диференціальних рівнянь із запізненням аргументу» у м. Київ (Інститут математики НАН України).

У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему «Узагальнено-оборотні оператори та нормально розв’язні задачі у банахових просторах» у м. Київ (Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

Сфера наукових інтересів

Крайові задачі для диференціальних рівнянь, узагальнено-обернені та псевдообернені оператори у банахових й гільбертових просторах, крайові задачі для операторних рівнянь, нормально розв’язні задачі.

Загальна кількість публікацій

Має понад 80 публікацій.

Основні наукові та методичні праці:

Монографія

 • Бойчук А. А., Журавлев В. Ф., Самойленко А.М. Обобщенно-обратные операторы и нетеровы краевые задачи. – Киев: Изд-во ИМ НАНУ, 1995. – 320 с.

Статті у скопусівських виданнях

Статті у фахових виданнях

 • ЖуравльовВ. П. Загальний вигляд узагальнено оборотних операторів у банахових просторах / В. П. Журавльов // Нелінійні коливання. – 2016,  т. 18, №1. – С. 48–57.
 • А. М. Самойленко, І. Т. Кігурадзе, І. О. Луковський, В. Л. Макаров, М. О. Перестюк, О. М. Шарковський, J. Diblík, В. П. Журавльов, M. Medveď, І. О. Парасюк, М. Х. Розов, О. М. Станжицький, Ю. В. Теплінський, В. І. Ткаченко та M. Fečkan: «Олександр Андрiйович Бойчук (до 65-рiччя вiд дня народження)» // Нелінійні коливання. – 2016,  т.18 (2015 р.), № 2, с. 147–148.
 • Бойчук А. А., Журавлев В. Ф. Дихотомия на полуосях и ограниченные на всей оси решения линейных систем с запаздыванием // Нелінійні коливання. – 2015, т. 18, № 4. – С. 431–445.
 • Журавлев В. Ф. Слабонелинейные операторные уравнения в банаховых пространствах. I Критический случай второго порядка / В. Ф. Журавлев // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. математика і інформатика, Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2015. – Вип. 26, № 1. С. 41–53.
 • Журавльов В. П. Слабконелінійні інтегральні рівняння Фредгольма з виродженим ядром у банахових просторах   // УМЖ. – 2015, т. 67, № 11. – С. 1477–1490.
 • Самойленко А. М. Краевые задачи для нормально разрешимых операторных уравнений в банаховом пространстве // Дифференц. уравнения. – – 50, № 3. – С. 317–326.
 • Журавльов В. П. Узагальнене обернення операторів Фредгольма з виродженим ядром у банахових просторах // Нелінійні коливання. – 2014, т. 17, № 3. – С. 351–364.
 • Журавльов В. П. Псевдообернений оператор до інтегрального оператора Фредгольма з виродженим ядром у гільбертовому просторі // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. математика і інформатика, Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2014. – Вип. 25, № 1. С. 57–69.
 • Журавльов В. П. Лінійні крайові задачі для інтегральних рівнянь Фредгольма з виродженим ядром у банахових просторах //  Буковинський математичний журнал. – 2014, Т.2, № 4. – С. 57–66.
 • Журавлев В. Ф. Слабонелинейные операторные уравнения в банаховых пространствах. I. Критический случай первого порядка // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. математика і інформатика, Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2014. – Вип. 25, № 1. С. 57–69.
 • Бойчук А. А. , Журавлев В. Ф., Покутный А. А. Нормально разрешимые операторные уравнения в банаховом пространстве  // Укр. мат. журн. – 2013, т. 65, № – С. 165–177.
 • Журавлев В. Ф. Краевые задачи для интегральных уравнений с вырожденным ядром   // Нелінійні коливання. – 2012, т. 15, № 1. – С. 36–54.
 • Журавлев В. Ф. Решение нормально разрешимых операторных уравнений в гильбертовом пространстве // Нелінійні коливання. – 2012, т. 15, № – С. 165–177.
 • Журавльов В. П. Загальний вигляд n-нормальних та d-нормальних опе­раторів у банаховому просторі // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича. Серія: математика: збірник наук, праць. – Т.1, №4. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 52–58.
 • Журавлев В. Ф. Псевдообратный оператор к матричному в бесконечно­мерном гильбертовом пространстве // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. математика і інформатика, Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2011. – Вип. 22, № 1. С. 52–
 • Журавлев В. Ф. Слабонелинейные краевые задачи для операторных урав­нений в критическом случае // Динамические системы, Симферополь: Таврический нац. ун-т им. В. И. Вернадского, 2011, т. 1(29), № 2. – С. 227–
 • Журавльов В .П. Слабконелінійні крайові задачі для операторних рівнянь з нетеровою лінійною частиною // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. математика і інформатика, Ужгород: Видавництво УжНУ "Говерла", 2011. – Вип. 22, № 2. –  С. 79–92.
 • Журавльов В. П. Лінійні крайові задачі для нетерових операторних рівнянь у банаховому просторі // Науковий вісник Чернівецького університету. Сер. Математика, Чернівці, 2010, В. 528. – С. 51–
 • Журавлев В. Ф. Построение обобщенно обратного оператора к матричному в банаховом пространстве. / В. Ф. Журавлев // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Математика і інформатика, Ужгород, 2010, В. 21. – С. 61–7
 • Журавлев В. Ф. Критерий разрешимости и представление решений линейных n- (d-) нормальных операторних уравнений в банаховом пространстве // Укр. мат. журнал. – – 62,  №2. – С. 167–182.
 • Журавлев В. Ф. Обобщение леммы Шмидта на случай n- (d-) нормаль­ных операторов в банаховом пространстве // Нелінійні коливання. – 2009. – 12, №4. – С. 443–450.
 • Журавлев В. Ф. Краевые задачи для линейных уравнений с обобщенно обратимым оператором в банаховом пространстве с базисом. // Нелінійні коливання. – – 12, № 4. – С. 522–532.
 • Журавлев В. Ф. Обобщение теоремы Ф. В. Аткинсона на случай нормально разрешимых операторов в банаховых пространствах // Доклады академии наук. РАН. – 1998,  358,  № 2. – С. 157–
 • Самойленко А. М., Бойчук А. А., Журавлев В. Ф. Слабонелинейные краевые задачи для операторных уравнений с импульсным воздействием // Укр. мат. журн. – – 49, № 2. – С. 272–289.
 • Журавлев В. Ф. Решение нормально разрешимых операторных уравне­ний в банаховых пространствах с базисом // Доклады академии наук. РАН. – – 352, № 3. – С. 304–306.
 • Журавлев В. Ф. Обобщение теоремы С. М. Никольского на случай нормально разрешимых операторов в сепарабельных гильбертовых пространствах // Доклады академии наук. РАН. – 1997. 355. № 3. – С. 303–305.
 • Журавлев В. Ф. Линейные краевые задачи для нетеровых операторных уравнений с импульсным воздействием // Дифференц. уравнения. – – 32, № 8. – С. 1035–1042.
 • Журавлев В. Ф. Линейные краевые задачи для нормально разрешимых операторных уравнений // 20-th Summer School "Аррсаtі­ons оf  Маthematics in Engineering". – Вulgria: Sofia, 1995. – Р. 232–247.
 • Бойчук А. А., Журавлев В. Ф. , Самойленко А. М. Линейные нетеровы краевые задачи для импульсных дифференциальных систем с запаздыванием  // Дифференц. уравнения. – 1994. 30. № 10. – С. 1677–1682.
 • Бойчук А. А. , Журавлев В. Ф.  Построение псевдообратного оператора в гильбертовом пространстве // Моделирование динамики деформируемых сред. – Киев: Наукова думка, 1993. – С. 33–38.
 • Бойчук А. А., Журавлев В. Ф. Построение решений линейных нетеровых операторных уравнений в банахових пространствах // Укр. мат. журн. – 1991. – 43, № 10. – С. 1343–1350.
 • Бойчук А. А., Журавлев В. Ф. Обобщенный обратный оператор к нетерову в банаховом пространстве // Докл. АН УССР. Сер.А. – 1991. – №1. – С. 5–8.
 • Журавлев В. Ф. Нетеровы краевые задачи для дифференциальных систем с запаздывающим аргументом: Автореф. дисс.  … канд. физ.-мат. наук. – Киев, 1991. – 19 с.
 • Бойчук А. А., Журавлев В. Ф., Чуйко С. М. Периодические решения нелинейных автономных систем в критических случаях // Укр. мат. журн. 1990. – №9. – С. 118 –187.
 • Бойчук А. А., Журавлев В. Ф. Возникновение решений линейных краевых задач для систем дифференциальных уравнений с запаздывающим аргументом.// Краевые задачи математической физики. – Киев: Наукова думка, 1990. - №6. – С. 3–6.
 • Бойчук А. А., Журавлев В. Ф. Построение решений краевых задач для дифференциальных систем с запаздыванием в критических случаях // Докл. АН УССР. Сер.А. – 1990. – №6. – С. 3–6.
 • Бойчук А. А., Журавлев В. Ф. Построение решений линейных нетеровых операторных уравнений в гильбертовых пространствах // Докл. АН УССР. Сер.А. – 1990. – №8. – С. 3–6.

Міжнародні конференції за кордоном

 • Zhuravlyov  V. F.Normally solvable operator  equations in the Banach spaces // Conference on Differential and Difference Equations and Applications: Abstracts 25–29 June, 2012. – Terechova, Slovakia. – P. 59–60.
 • Boichuk A. A., Zhuravlyov V. F.  Dichotomy on semiaxes and bounded solutions of systems wi­th delay // Turkish-Ukrainian Scientific Conference "Mathematical Analysis, Differential Equations and Their Appli­cations": Abstracts 04–09 September, 2012. – Mersin, Turkey. – P. 32.
 •  Журавлев В. Ф. Нормально разрешимые краевые задачи для операторных уравнений в банаховом пространстве /В. Ф. Журавлев // Международная конференция "Дифференциальные уравнения и смежные вопросы", посвященная выдающемуся математику И. Г. Петровскому: Тез. докл. конференции 29 мая – 4 июня 2011 г. – Москва, 2011. – С. 191–

Міжнародні конференції в Україні

 • Журавльов В. П. Побудова Умови розв’язності крайових задач для операторних рівнянь у банахових просторах  // Матеріали міжнародної наукової конференції "Диференціонально-функціональні рівняння та їх застосування", присвяченої 80-річчю з дня народження професора В. І.Фодчука (1936–1992): Матеріали конференції 28–30 вересня, 2016. –  Чернівці. –С. 47.
 • Журавлев В. Ф. Линейные краевые задачи для нормально разрешимых операторных уравнений в банаховом пространстве // Abstract XVI International Conference "Dynamical system modelling and stability investigation", May 27–29:  Kiev, 2015. – P. 35.
 • Журавлев В. Ф. Линейные краевые задачи для нормально разрешимых операторных уравнений в банаховом пространстве / В. Ф. Журавлев // Abstract XVI International Conference "Dynamical system modelling and stability investigation", May 29–31 2013:  Kiev, 2013. – P. 90.
 • Журавлев В. Ф. Решение интегральных уравнений Фредгольма с вырожденным ядром в банаховых пространствах // Abstract XVI International Conference "Dynamical system modelling and stability investigation", May 29–31 2013:  Kiev, 2013. – P. 90.
 • Журавльов В. П.  Псевдообернений оператор до інтегрального оператора  Фредгольма з виродженим ядром у гільбертовому просторі // Міжнародна наукова конференція "Боголюбовські читання DIF-2013. Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосування" з нагоди  75-річчя з дня народження А. М. Самойленка: Тез. доп. конференції 23–30 червня 2013р. – Севастополь, 2013. – С. 97–98.
 • Журавльов В. П. Слабконелінійні крайові задачі для операторних рівнянь з нетеровою лінійною частиною // Всеукраїнська наукова конференція, присвячена 50-річчю кафедри прикладної математики: Тез. доп. конференції 11–13 червня 2012 р. – Чернівці, 2012. – С. 34.
 • Журавлев В.Ф. Слабонелинейные краевые задачи для операторных урав­нений в банаховом пространстве // Международная конференция "Моделирование и исследование устойчивости динамических систем": Тез. докл. конференции  25–27 мая 2011 г. – Киев, 2011. – С. 78.
 • Журавльов В. П. Умови існування та представлення роз'вязків лінійної крайової задачі для нетерового операторного рівняння // IV Конференція молодих учених із сучасних проблем механіки і математики імені академіка Я. С. Підстригана КМУ СПММ-2011: Тез. доп. конференції 24 – 27 травня 2011 г. – Львів, 2011. – С. 93.
 • Журавльов В. П. Узагальнений оператор Гріна лінійної крайової задачі для імпульсного нетерового операторного рівняння  // Міжнародна наукова конференція "Диференціальні рівняння та їх застосування", присвячена 65-річчю кафедри інтегральних та диференціальних рівнянь Київського національного університету ім. Тараса Шевченка: Тез. доп. конференції 8–10 червня 2011 року. – Київ, 2011. – С. 80.
 • Журавлев В. Ф. Условия разрешимости и представление решений нор­мально разрешимых операторных уравнений в банаховом пространстве // Український математичний конгрес – 2009 (до 100-річчя М. М. Боголюбова): Тез. докл. конгресу 27 – 29 серпня 2009 р. – Київ, 2009. – http: // imath.kiev.ua/congress2009/partUMChtm
 • Журавлев В. Ф. Линейные краевые задачи для операторных уравнений в банаховом пространстве // XIII Міжнародна конференція ім. академіка М. Кравчука: Тез. доп. конференції 13–15 травня 2010 р. – Київ, 2010. – С. 158.
 • Журавлев В.Ф. Краевые задачи для нетеровых операторных уравнений в банаховом пространстве // Международная научно-техническая конференция SАІТ 2011 "Системный анализ и информационные технологии". Киев: Тез. доп. конференції 23–28 мая 2011 г. – Киев, 2011. – С. 
 • Журавлев В. Ф. Краевые задачи для операторных уравнений в банаховом пространстве // Десята Кримська міжнародна математична школа "Метод функций Ляпунова и его приложения", Крим, Алушта: Тез. доп. конференції 13–18 вересня 2010 р. – Симферополь, 2010. – С. 
 • Журавлев В. Ф. Построение обобщенно обратного оператора к нормально разрешимому в банаховом пространстве   // International Conferese "Dynamical system modeling and stability investigation": Thesis of conference reports May 27–29, 2009. – Kyiv, 2009. – P. 63.
 • Журавлев В. Ф. Узагальнення леми Шмідта на випадок n- (d-) нормаль­них операторів у банаховому просторі // Міжнародна конференція до 100-річчя М. М. Боголюбова та 70-річчя М. І. Нагнибіди: Тез. докл. конференції 8–13 червня 2009 р. – Чернівці, 2009. –- С. 48–49.
 • Журавлев В. Ф. Линейные краевые задачи для дифференциальных уравнений в банаховых пространствах // Міжнародна наукова конференція "Диференціальні рівняння, теорія функцій та їх застосуван­ня" з нагоди 70-ти річчя академіка А. М. Самойленка: Тез. доп. конференції 13–21 червня 2008 р. – Мелітополь, 2008. – С. 50.
e-mail:
 • Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Телефон: (0412) 22-38-24