Історія кафедри

Історія кафедри має глибоке коріння, яке сягає далекого 1922 року, коли було створено наш вищий навчальний заклад. Починаючи з 1922 року, математичні дисципліни викладалися на кафедрі фізики та основ вищої математики, а з 1989 року по 1995 рік – на кафедрі вищої математики і загальнотехнічних дисциплін. У різні роки її очолювали:  Михайлевич М. Н., Альберт С. П., Леонівський Л. Е., Закутнер М. А., Некрасов О. О., Андрієвський Б. Ф., Путов А. Є., Гофман Т. Я., Єльцов А. І.,  Смотрова Ф. К., Лопан А. Ф., Бесараба В. І. У 1995 році на базі кафедри було створено дві кафедри - загальнотехнічних дисциплін та математики.

З 1987 року кафедру загальнотехнічних дисциплін очолював кандидат технічних наук, доцент Кучеров Сергій Францович. У 1972 році захистив кандидатську дисертацію. Автор понад 100 наукових праць, 2-х авторських свідоцтв на винахід та понад 20-и науково-методичних праць.

З дня створення кафедри математики як окремого структурного підрозділу з 1995 по 2008 роки її очолював кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Фомін Микола Павлович. У 1983 році захистив кандидатську дисертацію на тему зі спеціальності «Озброєння та військова техніка». За час наукової та педагогічної діяльності опублікував понад 100 наукових й навчально-методичних праць, серед яких навчальні посібники, авторські свідоцтва на винахід, наукові статті й методичні розробки у різних галузях наукової та педагогічної діяльності.

Ці кафедри як окремі підрозділи проіснували до 2008 року, тоді знову відбулося їх об’єднання в одну – кафедру вищої математики та загальнотехнічних дисциплін – яку очолив доктор фізико-математичних наук, доцент Журавльов Валерій Пилипович. Закінчив аспірантуру та докторантуру в Інституті математики НАН України. У 1991 році захистив кандидатську, а 2014 – докторську дисертації зі спеціальності “Диференціальні рівняння”. Має понад 80 опублікованих праць. Тісно співпрацює з лабораторією крайових задач теорії диференціальних рівнянь відділу диференціальних рівнянь та теорії коливань Інституту математики НАН України.

У 2012 році кафедру вищої математики та загальнотехнічних дисциплін було перейменовано укафедру вищої математики та прикладної механіки.

У 2016 році кафедру вищої математики та прикладної механіки було перейменовано укафедру вищої та прикладної математики.

На кафедрі вищої та прикладної математики працюють:  доктор фізико-математичних  наук, 2 кандидати фізико-математичних  наук, кандидат технічних наук, 2 старших викладача та старший лаборант.

Колектив кафедри вищої математики та прикладної механіки

Колектив кафедри вищої та прикладної математики

 

Навчальний процес забезпечений сучасною комп’ютерною технікою та аудиторним фондом для проведення лекційних й практичних занять, відповідними лабораторіями, які обладнані сучасним навчальним обладнанням.

Науково-педагогічний персонал постійно працює над удосконаленням навчального процесу, докладає значних зусиль щодо забезпечення науково-методичною літературою студентів денної та заочної форм навчання.

Викладачами кафедри підготовлено два навчальних посібники з грифом Міністерства освіти, молоді та спорту України, понад 70 навчальних посібників, методичних розробок, робочих зошитів, конспектів лекцій для студентів денної та заочної форм навчання, у тому числі 19 за останні три роки.

Колектив бере активну участь у науковій роботі, яка проводиться відповідно до наукового фаху доцентів. За останні три роки викладачами кафедри видано 56 наукових праць. Щорічно співробітники кафедри є учасниками міжнародних та всеукраїнських конференцій. На кафедрі стало традицією проведення студентських конференцій, які охоплюють питання діяльності видатних вчених минулого й сучасності, їх вклад у розвиток фундаментальної науки та її застосування у практичній сфері людства у різних галузях виробництва.

Високий рівень наукової, методичної та практичної підготовки викладачів кафедри дозволяє забезпечувати міцну фундаментальну підготовку фахівців для різних спеціальностей сільськогосподарського виробництва.

На кафедрі викладається цикл математичних дисциплін: вища математика, прикладна математикадля економістів, прикладна та дискретна математика, дискретна математика, теорія ймовірностей і математична статистика, математика для економістів, математичне забезпечення магістерських програм, математичні методи і моделі в електротехніці і електротехнологіях, професійні математичні методи та інформаційні системи, сучасні методи дослідження крайових систем.Дляреалізації навчального процесу у своєму складі кафедра має кабінет вищої математики.