Посада

Доцент кафедри процесів, машин і обладнання

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Дані про вищу освіту

У 2004 р. закінчив Державний агроекологічний університет за спеціальністю “Механізація сільського господарства”. В 2004 році вступив до аспірантури університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 2009 році захистив дисертацію на тему «Обгрунтування параметрів сошників зернових сівалок» на засіданні спеціалізованої вченої ради Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю 05.05.11 - «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» та отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

Сфера наукових інтересів
  • Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва;
  • Моделювання технологічних процесів
Загальна кількість публікацій

Співавтор 1 навчального посібника: «Курсове проектування з інженерного менеджменту. Навчальний посібник. – Житомир: Вив-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2011. – 268 с.»

Основні наукові та методичні праці:
  • Розробка конструкції комплексу малогабаритних машин для збирання коренеплодів // В. І. Солтисюк, А. Ю. Ліннік, М. Л. Заєць, Н. І. Юрчишин // Наукові читання – 2013 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Т. 1. – С. 288–292.
  • Заєць М. Л. Удосконалення способу сівби зернових колосових культур / М. Л. Заєць // Наукові читання – 2013 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Т. 1. – С. 312–319.
  • Розробка пристрою для очистки гички коренеплодів цукрових буряків // В. І. Солтисюк, А. Ю. Ліннік, М. Л. Заєць // Вісник ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2014. – Т. 2. – С. 234-236.
  • Гевко Б.М., Обгрунтування параметрів механічних однозернових висівних апаратів / Павельчук Ю.Ф., Заєць М.Л., Дзюра В.О. - // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету №11 т. 2 (66) 2012 р. c.142–146.