Посада

Доцент кафедри процесів, машин і обладнання в агроінженерії

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Дані про вищу освіту

В 1968 р. закінчив навчання на факультеті механізації сільського господарства Української сільськогосподарської академії (УСГА).

Тема дисертації та рік захисту

В 1971р. поступив до аспірантури при кафедрі експлуатації МТП Української СГА, науковий керівник професор, д.т.н. Діденко М.К. закінчив аспірантуру в 1974 р. та продовжував роботу на посаді викладача кафедри механізації та електрифікації сільського господарства. У 1976 р. захистив дисертаційну роботу «Дослідження та обґрунтування технологічного процесу збирання льону-довгунця комбайнами в умовах Полісся УРСР». Диплом кандидата технічних наук присвоєно 03.05.1976р., а вчене звання доцента кафедри механізації та електрифікації сільського господарства присвоєно 03.10.1979 року.

Сфера наукових інтересів

Механізація процесів в сільськогосподарському виробництві, аналіз та синтез технологічних систем сільськогосподарського виробництва.

Основні наукові та методичні праці:
 • Енергетична оцінка механізованого виробництва кормів. / Водяницький Г.П., Соколовський Ю.В.,// Тваринництво України, Київ, 2013.
 • Водяницький Г.П. та інші. Про деякі особливості керування НДРС інженерних спеціальностей при формуванні в них екологічного мислення. Вісник ЖНАЕУ. Ж.: Видавництво ЖНАЕУ. – 2012.
 • Водяницький Г.П. Підвищення ефективності біотехнологічних систем шляхом ресурсозбереження. / Водяницький Г.П., Медведський О.В., Ж.: Видавництво ЖНАЕУ. – 2012. – випуск №2. – с 179-186.
 • Водяницький Г.П. Високий технічний рівень дробарки, як ознака екологічності. / Водяницький Г.П., Горкуша М.А., Соколовський Ю.В., / Вісник ЖНАЕУ, 2010.
 • Водяницький Г.П. Системний підхід до обґрунтування варіанту доїння корів на малих фермах. / Водяницький Г.П., Медведський О.В. / Збірник наукових праць НАУ. К.:НАУ, 2000 – том 9. – с 131 – 135.
 • Водяницький Г.П. Екологічна оцінка механізованого технологічного процесу заготівлі сінажу. / Водяницький Г.П., Ярош Д.В. / Збірник основ. Ж.: 2014. – с. 271 -278.
 • Водяницький Г.П. Оптимізація використання білкововмісних культур у корм методом енергетичного аналізу. / Бурлака В.А., Соколовський Ю.В. / Вісник ЖНАЕУ №2 (45) т.4. – 2014. – с. 283 – 28
 • Оптимізація Використання БВК у корм методом енергетичного аналізу. / Бурлака В.А.,ВодяницькийГ.П., Тимків В.В. // Вісник ЖНАЕУ, 2014, №2 (45), т.4 – ч 3. – с. 283-288.
 • ВодяницькийГ.П. Оптимізація структури та параметрів доїльної установки як системи масового обслуговування. / Бурлака В.А., Водяницький Г.П., Медведський О.В. // Тваринництво України - 2015. - №4 – С.2-5.
 • ВодяницькийГ.П. Аналіз масового обслуговування АПК методом математичного моделювання (на прикладі доїльних установок. / Водяницький Г.П., Мамчур В.А.,      Слюсаренко І.П. // Вісник ЖНАЕУ, 2016.
 • ВодяницькийГ.П. Вибір кормозбирального комбайна в умовах невизначеності та багатокритеріальностію / Водяницький Г.П., Тимків В.В. // Вісник ЖНАЕУ, 2016.
 •  ВодяницькийГ.П. Визначення технічного рівня кормороздавачів-змішувачів фірм світу / Басаргін В.А., Водяницький Г.П., Тимків В.В. // Тваринництво України - 2017.
 •  ВодяницькийГ.П. Екологічність – основна властивість технічного рівня кормороздавача-змішувача. / Водяницький Г.П., Тимків В.В. // Вісник ЖНАЕУ, 2017.
 • Лекція з курсу АТС «Функціонально-вартісний аналіз» Ж.: - 2007. - 50с.
 • Методичний посібник виконання дипломного проекту для ст. ОКР «Бакалавр» / Водяницький Г. П. та інші, - Ж.: - 2014. – 90с.
 • Методичний посібник до виконання магістерської роботи для ст. ОКР «Магістр» / Водяницький Г.П., Муляр О.Д., - Ж.: - 2014. - 67с.
 • Водяницький Г.П. Методичні вказівки з курсового і дипломного проектування «Проектування і розрахунки технологічних процесів тваринницьких підприємств промислового типу» Ж.: - 2005. – 195с.
 • Водяницький Г.П. Лекції з курсу «Основи технічної творчості» Ж.: - 2008. – 50с.
 • Водяницький Г.П. Методичні вказівки до виконання курсових і дипломних проектів та робіт «Оцінка ресурсозбереження та екологічності ТС на підприємствах АПК» / Водяницький Г.П. та інші. Ж.: - 30с.
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «МВПТ» для студентів технологічного факультету / Водяницький Г.П., Горкуша А.М., Медведський О.В. Ж.: - 2011. – 105с.
 • Теорія і технологія наукових досліджень. Посібник для магістрів / Грабар Г.І., Водяницький Г.П. Ж.: - 2012. – 12с.
 • Механізація процесів АПК, аналіз та синтез технологічних систем. / Водяницький Г.П.