Посада

Асистент кафедри процесів, машин і обладнання

Дані про вищу освіту

Закінчив Державну агроекологічну академію України у 1998 році за спеціальністю «Механізація сільського господарства».

Сфера наукових інтересів

Питання підвищення якості і зниження енергомісткості процесу підготовки кормів до згодовування.

Основні наукові та методичні праці:
  • Енергетична оцінка механізованого виробництва кормів. / Водяницький Г.П., Соколовський Ю.В.,// Тваринництво України, Київ, 2013.
  • Водяницький Г.П. Оптимізація використання білкововмісних культур у корм методом енергетичного аналізу. / Бурлака В.А., Соколовський Ю.В. / Вісник ЖНАЕУ №2 (45) т.4. – 2014. – с. 283 – 288.