Посада

Асистент кафедри процесів, машин і обладнання  в агроінженерії

Дані про вищу освіту
 • В 1986 році закінчила Кам»янець-Подільський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Механізація сільського господарства».
 • В 2000 році закінчила Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Механізація сільського господарства» без відриву від виробництва та здобула кваліфікацію магістра за фаховим спрямуванням.
Сфера наукових інтересів

Динаміка контактного простору ковзання середовища по поверхням робочих органів.

Загальна кількість публікацій

Співавтор 9 методичних рекомендацій до виконання практичних робіт з дисципліни «Основи механізації і автоматизації сільськогосподарського виробництва» для студентів економічних спеціальностей.

Основні наукові та методичні праці:
 1. МерцедінГ. Р. Використання поворотних і обертових плугів які утворюють трапецієподібну борозну / Г. Р.Мерцедін, С. А. Романишина // Зб. наук. пр. Подільськогодержаграр.-техн. ун-ту. – Спец. вип. : Сучасніпроблемизбалансованогоприродокористування : матеріали VI наук.-практконф. – 2011. – С. 331–334.
 2. Романишина С. А. Тепловая динамика диска вращения в неоднородной среде  / С. А. Романишина // Тезисы доклад. Томского политехнического университета. – № 2 (308). – 2011. – С. 47-51.
 3. Неравномерность термодинамики диска культиватора в среде / С. М.Слободян, С. А. Романишина, А. Ю. Романишин, В. И. Стецюк // Промисловагідравліка і пневматика. – № 2 (36). – 2012. – С. 66-70.
 4. Деева В. С. Динамика контактного пространства скольжения среды и поверхности рабочего органаагромашин / В. С. Деева, С. М. Слободян, С. А. Романишина // Промисловагідравліка і пневматика. – №1 (35). – 2012. – С. 22-26.
 5. ДзівалтовськийІ. П. Механізаціятехнологічногопроцесувирощування ячменю з удосконаленнямконструкціїсівалки СЗ-3,6 / І. П. Дзівалтовський, С. А. Романишина // Збірникдоповідейучасниківпершого туру всеукраїнського конкурсу студентськихнауковихробіт з природничих та гуманітарних наук. – 2012. – С. 85–89.
 6. СлободянС. М. Тепловая динамика взаимодействия “диск – грунт“/ Слободян С. М., Романишина С. А., Романишин А. Е. // Промисловагідравліка і пневматика. – № 4 (42). – 2013. – С. 29-33.
 7. Деева В. С. Устойчивостьэнтропийной оценки жевучести систем / В. С. Деева, С. А. Романишина, С. М. Слободян // Известия Томского политехнического университета. – № 2 (322). – 2013. – С. 67-72.
 8. Романишин О. Ю.Впливглибокогорозпушування на агрофізичнівластивості грунту / О. Ю. Романишин, С. А. Романишина, А. М. Климчук // Збірникдоповідейучасниківтретьоїнауково-технічноїконференціїнауково-педагогічнихпрацівниківінженерно-технічного факультету ЖНАЕУ. – 2014. – С. 22 – 24.
 9. СлободянС. М. Скольжение почвы по режущему элементу рабочего органа / С. М.  Слободян, А. Е. Романишин, С. А Романишина // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. – 2014. – № 7 (117). – С. 146-153.
 10. Dynamics layer of the sliding contact collector elements /Romanishina S.A., Katyuk D.Y., Deeva V.S., Slobodyan S.M. // 2015 IEEE 35th International Conference on Electronics and Nanotechnology, ELNANO 2015 - Conference Proceedings 7146848, pp. 116-118.
 11. Романишина С. А. Динамика температуры диска культиватора в неоднородном грунте / С. А. Романишина, В. И Стецюк, А. Е. Романишин//Национальный исследовательский Томский политехнический университет, г. Томск  -№2 2015– С. 144-148.
 12. Numerical Modeling of Synovial Fluid Layer /  T.A.Romanishina, S.A. Romanishina,  V.S. Deeva,  S.M. Slobodyan. / 2017 IEEE International Young Scientists Forum on Applied Physics and Engineering. –  Lviv, Ukraine (October 17-20, 2017) – P.143–146.