Посада

Асистент кафедри процесів, машин і обладнання в агроінженерії

Дані про вищу освіту
 • У 1998 році закінчив Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Механізація сільського господарства», кваліфікація – інженер-механік. Диплом з відзнакою ЛО № 001377 від 13.06.1998 р.
 • З 2000 по 2003 рр. навчався в аспірантурі Державного агроекологічного університету з відривом від виробництва.
Тема дисертації та рік захисту

Тема дисертації «Інтенсифікація процесу та удосконалення засобів машинного доїння корів в умовах фермерського виробництва». Спеціальність 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва».

Сфера наукових інтересів

Оптимізація конструктивних параметрів та режимів роботи енергоощадного обладнання для механізації та автоматизації технологічного процесу машинного доїння корів.

Загальна кількість публікацій
 • Водяницький Г. П. Збірник задач з предмету «Основи технічної творчості» / Г. П. Водяницький, О. В. Медведський. – Житомир, 2008 р.
 • Водяницький Г. П. Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» / Г. П. Водяницький, О. В. Медведський. – Житомир, 2009 р.
 • Водяницький Г. П. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Машини та механізми виробничих процесів у тваринництві» для студентів технологічного факультету / Г. П. Водяницький, О. В. Медведський, А. М. Горкуша. – Житомир, 2010 р.
 • Медведський О. В. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» на тему «Доїльні установки» / О. В. Медведський, В. В. Тимків. – Житомир, 2011 р.
 • Медведський О. В. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи з дисципліни «Машини та обладнання для тваринництва» на тему «Доїльні апарати» /  О. В. Медведський, В. В. Тимків. – Житомир, 2011 р.
Основні наукові та методичні праці:

Статті

 • Коновалов О. В. Дослідження автоматичної системи регулювання вакуум- метричного тиску доїльних установок / О. В. Коновалов, О. В. Медведський, В. В. Шапіренко // Вісник ЖНАЕУ. – ЖНАЕУ, 2010. – Випуск № 2 (27). – С. 172-177.
 • Ревенко І. І. Перспективи механізації доїння корів на малих фермах / І. І. Ревенко, О. В. Медведський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – Київ, 2010. – Випуск 144, ч. 4. – С. 82-87.
 • Ревенко І.І. Засоби механізації доїння корів / І. І. Ревенко, О. В.Медведський// Пропозиція. – Київ, 2011. – № 1. – С. 106-108.
 • Медведський О. В. Порівняльна оцінка систем доїння корів / О. В. Медведський, О. В. Коновалов, С. В. Бушма, О. П. Слинько // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – ПДАТУ, 2011.– С. 254-258.
 • Медведський О. В. Оцінка ефективності засобів механізації доїння корів в умовах дрібнотоварного виробництва / О. В. Медведський, С. М. Кухарець // Вісник ЖНАЕУ. - ЖНАЕУ, 2011. – Випуск № 2, т. 1 (29). – С. 203-209.
 • Ревенко І. І. Оцінка стабільності технологічних характеристик вакуумної системи мобільної доїльної установки / І. І. Ревенко, О. В. Медведський // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природо-користування України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – Київ, 2012. – Випуск 170, ч.1. – С. 39-46.
 • Водяницький Г. П. Підвищення ефективності біотехсистем шляхом ресурсозбереження / Г. П. Водяницький, О. В. Медведський, М. А. Горкуша // Вісник ЖНАЕУ. – 2012. – Випуск № 2, т. 1. – С. 179-186.
 • Медведський О. В. Визначення технологічних параметрів вакуумної системи мобільної доїльної установки / О. В. Медведський // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – ПДАТУ, 2012. –  С. 178-181.
 • Медведський О. В. Обґрунтування режимних характеристик пластинчасто-роторного вакуумного насоса двосторонньої дії / О. В. Медведський, С. В. Бушма, С. М. Кухарець,  О. В. Коновалов // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – Випуск № 1(39), т. 1. – С. 197-203.
 • Медведський О.В. Вплив конструктивно-технологічних параметрів складових вакуумної системи на стабільність режимних характеристик мобільної доїльної установки / О. В. Медведський, С. М. Кухарець, О. Ю. Романишин // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – Випуск № 2(45), т. 4, ч. І. – С. 290-298.
 • Медведський О. В. Встановлення техніко-технологічних параметрів вакуумної системи мобільної доїльної установки / О. В. Медведський // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. – ПДАТУ, 2014. –  С. 165-168. 

Патенти

 • Патент України на корисну модель 28967, МПК7 A01J5/04. Установка для доїння корів / Ревенко І. І., Медведський О. В.; заявник Національний аграрний університет. – № u200710091; заявл. 10.09.2007; опубл. 25.12.2007, Бюл. № 21.
 • Патент України на винахід 95214, МПК11 A01J 5/08. Доїльний стакан / Грабар І. Г., Медведський О. В., Коновалов О. В., Бушма С. В.; заявник Житомирський національний агроекологічний університет. – № a201013823; заявл. 22.11.2010; опубл. 11.07.2011, Бюл. № 13.
 • Патент України на винахід 99577, МПК12 A01J 7/00. Вакуумний регулятор / Грабар І. Г., Медведський О. В., Коновалов О. В., Бушма С. В.;  заявник Житомирський національний агроекологічний університет. – № a201114704;  заявл. 12.12.2011; опубл. 27.08.2012, Бюл. № 16.
 • Патент України на винахід 106313, МПК14 F04C 2/344, F04C 11/00. Вакуумний пластинчасто-роторний насос / Медведський О. В., Коновалов О. В., Бушма С. В., Муляр О. Д.; заявник Житомирський національний агроекологічний університет. – № a201306021;  заявл. 15.05.2013;опубл. 11.08.2014,  Бюл. № 15.