Посада

Доцент кафедри процесів, машин і обладнання

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

Дата і місце народження

28 серпня 1952 року, м. Житомир

Дані про вищу освіту

У 1975 році закінчив Українську сільськогосподарську академію за спеціальністю «Механізація сільського господарства».

Тема дисертації та рік захисту

У 1996 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Обґрунтування принципової схеми і параметрів комбінованого знаряддя для основного обробітку грунту” за спеціальністю 05.20.01 – “Механізація сільськогосподарського виробництва».

Коротка біографія
З 1975 по 1985 рік працював головним інженером хмелерадгоспу «Рея» Бердичівського району Житомирської області. З 1985 по 1988 рік навчався в аспірантурі Московського державного агроінженерного університету.
Сфера наукових інтересів

Техніка і технології для механізованого обробітку грунту, сівби і догляду за посівами сільськогосподарських культур.

Загальна кількість публікацій

Має близько 50 наукових та навчально-методичних праць.

Основні наукові та методичні праці: