Посада

Асистент кафедри процесів, машин і обладнання

Дані про вищу освіту

У 1995 році закінчив Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Механізація сільського господарства», у 2002 році – аспірантуру цього ж закладу за спеціальністю «Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва».

Сфера наукових інтересів

Машини та засоби сільськогосподарського виробництва.

Загальна кількість публікацій

Співавтор 11 методичних рекомендацій: «Розрахунок основних параметрів зернозбирального комбайна», «Механіко-технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів», «Трактори і автомобілі», «Машини для обробітку ґрунту», «Машини для підготовки і внесення добрив», «Посівні та садильні машини», «Машини для хімічного захисту рослин», «Машини для заготівлі кормів», «Машини для збирання зернових культур», «Машини для збирання технічних культур», «Машини для збирання основних сільськогосподарських культур».

Основні наукові та методичні праці:
  • Векторно-аналітична оптимізація конструкційно-експлуатаційних параметрів ґрунтообробних машин. / Науковий вісник НАУ, № 4, – 1998 р. (у співавторстві).
  • Ґрунтообробний робочий орган ротаційно-лопатевого типу. Пат. 56503А, 15.05.2003р. Бюл. № 5 (у співавторстві).
  • Обґрунтування використання гідропривода активних робочих органів сільськогосподарських машин при вирощуванні та збиранні картоплі. / Вісник ВДАУ, №11, – 2006 р. (у співавторстві).