Посада

Старший викладач кафедри процесів, машин і обладнання

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Дані про вищу освіту

В 2007 році закінчив Державний вищий навчальний заклад «Державний агроекологічний університет» за спеціальністю «Механізація сільського господарства». В 2009 році вступив до аспірантури Житомирського національного агроекологічного університету з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 2013 році захистив дисертацію на тему «Обґрунтування конструкцій і параметрів робочих органів шнекових транспортерів зерна» на засіданні спеціалізованої вченої ради Вінницького національного аграрного університету за спеціальністю «05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва» і отримав науковий ступінь кандидата технічних наук.

Сфера наукових інтересів
 • Сільськогосподарські машини;
 • Транспортний процес;
 • Проблемні питання ефективності роботи гвинтових конвеєрів.
Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
 • Грудовий Р. С. Моделювання характеру навантаження на гвинтові робочі органи / Р. С. Грудовий // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: зб. наук. праць. – Кіровоград: КНТУ, 2012. – Вип. 42, Ч. 2. –
  С. 171–181
 • Грудовий Р. С. Технологічні передумови проектування енергоощадних конструкцій гвинтових робочих органів туковисівних апаратів / Р. С. Грудовий // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – Вінниця, 2012. – Вип. 11, Т. 2. – С. 152 – 155
 • Грудовий Р. С. Нові типи гвинтових механізмів з покращеними експлуатаційними характеристиками / Р. С. Грудовий // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2013. – Вип. 1. (197) – С. 24 – 27
 • Грудовий Р. С. Обґрунтування параметрів гвинтових робочих органів енергоощадних конвеєрів / Р. С. Грудовий // Сільськогосподарські машини: зб. наук. ст. – Луцьк: Ред. –вид. відділ ЛНТУ, 2012. – Вип. 23. – С. 29 – 34
 • Тарасенко О.П. Вплив технолого-конструкційних параметрів на зношування шнекових робочих органів та травмування зерна / О. П. Тарасенко, С. М. Герук, Р. С. Грудовий // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія: техніка та енергетика АПК. – К., 2011. – Вип. 166, Ч. 1. – С. 218 – 224
 • Гевко Б. М. Дослідження кінематики зернового вантажу у конвеєрі із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напряму руху вантажу / Б. М. Гевко, А. Є. Дячун, Р. С. Грудовий, І. Б. Гевко // Сільськогосподарські машини: зб. наук. ст. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2013. – Вип. 26. – С. 3-12
 • Дячун А. Винтовой конвейер с вращающимся цилиндрическим кожухом / А. Дячун, Р. Грудовый, И. Гевко, М. Гевко // Научни трудове на Русенския університет. – Русе, 2012. – Т. 51, Серия 1.1. – С. 31-35
 • Герук С. М. Синтез енергоощадних транспортно-технологічних систем з гвинтовими робочими органами / С. М. Герук, А. Є. Дячун, Р. С. Грудовий // Міжвідомчий тематичний науковий збірник Механізація та електрифікація сільського господарства ННЦ «ІМЕСГ». Випуск 97. Т.1. – Глеваха, 2013. - С. 519 – 527
 • Пат. 81550 Україна, МПК B 65 G 33/16 (2006.01). Гвинтових конвеєр з обертовим кожухом / Грудовий Р. С., Дячун А. Є.; заявник і патентовласник Грудовий Р. С., Дячун А. Є. – № u201212700; заявл. 07.11.12; опубл. 10.07.13, Бюл. № 13
 • Пат. 78766 Україна, МПК А 01 В 63/00 (2013.01). Тихохідний гвинтовий змішувач / Грудовий Р. С.; заявник і патентовласник Грудовий Р. С. – № u201212702; заявл. 07.11.12; опубл. 25.03.13, Бюл. № 6.