Деревянко Д
Посада

Професор кафедри процесів, машин і обладнання

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Дані про вищу освіту

В 1970 році закінчив Уманський ордена трудового червоного Прапора сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю «Агрономія». В 1973 році вступив до аспірантури Уманський ордена трудового червоного Прапора сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 2018 році захистив дисертацію на тему «Механіко-технологічне обґрунтування процесів зниження травмування насіння зернових культур технічними засобами» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.02 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя і здобув науковий ступінь доктора технічних наук.

Сфера наукових інтересів

Механізовані процеси збирання зернових, підготовлення насіння, сівба, сільськогосподарські машини для точного землеробства, безпека виробничих процесів, цивільний захист.

Загальна кількість публікацій
 • Лекція з курсу АТС «Функціонально-вартісний аналіз» Ж.: - 2007. - 50с.
 • Методичний посібник виконання дипломного проекту для ст. ОКР «Бакалавр» / Водяницький Г. П. та інші, - Ж.: - 2014. – 90с.
 • Методичний посібник до виконання магістерської роботи для ст. ОКР «Магістр» / Водяницький Г.П., Муляр О.Д., - Ж.: - 2014. - 67с.
 • Водяницький Г.П. Методичні вказівки з курсового і дипломного проектування «Проектування і розрахунки технологічних процесів тваринницьких підприємств промислового типу» Ж.: - 2005. – 195с.
 • Водяницький Г.П. Лекції з курсу «Основи технічної творчості» Ж.: - 2008. – 50с.
 • Водяницький Г.П. Методичні вказівки до виконання курсових і дипломних проектів та робіт «Оцінка ресурсозбереження та екологічності ТС на підприємствах АПК» / Водяницький Г.П. та інші. Ж.: - 30с.
 • Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «МВПТ» для студентів технологічного факультету / Водяницький Г.П., Горкуша А.М., Медведський О.В. Ж.: - 2011. – 105с.
 • Теорія і технологія наукових досліджень. Посібник для магістрів / Грабар Г.І., Водяницький Г.П. Ж.: - 2012. – 12с.
 • Механізація процесів АПК, аналіз та синтез технологічних систем. / Водяницький Г.П.
Основні наукові та методичні праці:
 • Герук С.М. Практикум з безпеки виробничих процесів / С.М. Герук, Д. А. Дерев`янко, О.М. Сукманюк// Ж.. ЖНАЕУ: – 2010. – 382с.
 • Безпека праці механізаторів сільськогосподарських підприємств/ Д. А. Дерев`янко та інші // Ж.. Полісся: – 2011. – 455с.
 • Дерев`янко Д. А. Безпека життєдіяльності / Д. А. Дерев`янко// Ж.. ЖНАЕУ: – 2009. – 186с.
 • Дерев`янко Д. А. Вплив робочих елементів ковшового транспортера на травмування і якість насіння зернових  культур / Д. А. Дерев`янко, В. І. Мельник, О. Д. Дерев’янко // Всеукр. наук. техн. журнал. Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2015.  № 3 (92). – С. 73–78.
 • Дерев`янко Д. А. Дослідження травмування насіння при  його русі по поверхні циліндричного решета вібровідцентрового сепаратора / Д. А. Дерев`янко // Всеукр. наук. техн. журнал. Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2015. № 2 (90). – С. 14–18.
 • Дерев`янко Д. А. Дослідження ударної взаємодії травмування насіння поверхнею циліндричного решета вібросепаратора після  його сходження з диска розподільника / Д. А. Дерев`янко // Наук. виробн. журнал. Техніка і технології АПК. – 2015. № 6 (69).  С. 9–12.
 • Дерев`янко Д. А. Вплив стрічкового транспортера на травмування та якість насіння зернових культур / Д. А. Дерев`янко // Наук. виробн. журнал. Техніка і технології АПК. – 2015.  № 8 (71). С.11–14.
 • Дерев`янко Д. А. Вплив робочих елементів шнекового транспортера на травмування та якість насіння зернових культур / Д. А. Дерев`янко // Наук. виробн. журнал. Техніка і технології АПК. – 2015.  № 9 (72). С. 14–18.
 • Дерев`янко Д. А. Обґрунтування розподілення зернового вороху сортувальними решетами із різною шириною отворів / Д. А. Дерев`янко // Наук. виробн. журнал. Техніка і технології АПК. – 2014.  № 11 (62). С. 27–31.
 • Дерев`янко Д. А. Дослідження впливу механічних навантажень на травмування насіння барабанними та аксіально-роторними обмолочувальними апаратами /  Д. А. Дерев`янко // Зб. наук. пр. Кіровоградського нац. техн. ун-ту. – 2014. Вип. 27. С. 168–173.
 • Дерев`янко Д. А. Формалізація деформації і травмування зернівки, поверхню якої надано  еліпсоїдом обертання / Д. А. Дерев`янко // Наук. виробн. журнал. Техніка і технології АПК. – 2015.  № 1 (64). С. 18–22.
 • Дерев`янко Д. А. Поліпшення технології післязбирального дороблення зерна / Д. А. Дерев`янко // Наук. виробн. журнал. Техніка і технології АПК. – 2011.  № 1 (16). С. 34–35.
 • Дерев`янко Д. А. Обґрунтування та теоретичні розрахунки деформації і травмування зернівок внаслідок  переміщення їх робочими елементами вібросепаратора / Д. А. Дерев`янко // Наук. виробн. журнал. Техніка і технології АПК. – 2014.  № 10 (61). С. 9–13.
 • Дерев`янко Д. А. Обгрунтування ефективності  схеми зерноочисних машин для оброблення зернового вороху після обмолочування / Д. А. Дерев`янко // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. –  № 2 (45), т. 4, ч. 1. С. 199–206.
 • Дерев`янко Д. А. Вдосконалення пневмосепарування в зерноочисній машині та його вплив на травмування і якість насіння. / Д. А. Дерев`янко, О. П. Тарасенко, В. І. Оробінський // Міжвідомчий темат. наук. зб. «ІМТЕСГ». 2013р, Вип. 97, т. 1. С. 375–386.
 • Дерев`янко Д. А. Вплив режимів роботи зернового комбайна на втрати,травмування та якість зерна / Д. А. Дерев`янко, О. П. Тарасенко // Міжвідомчий темат. наук. зб. «ІМТЕСГ». 2014р, Вип. 98, т. 1.  С. 273–281.
 • D.Derevjanko Тhe modeling of the seed injury dynamics / D.Derevjanko, E.Sukmaniuk, S.Chychylyuk, R.Grudovyi, O.Derevjanko// Massachusetts Review of Science and Technologies, 2016, № 1(13), (January - June). Volume VII. “MIT Press”, 2016. – Р. 743-750.
 • Grain crops injuries and drying mode during seed preparation / D. Derevjnko, O. Sukmaniuk, O. Derevjnko // INMATEH – Agricultural Engineering journal. – 2017. – Vol. 53, No.2. – PP.89-94.
 • Дерев’янко Д. А. Вплив механічних навантажень на травмування насінння зернових культур  / Д. А. Дерев’янко, О. М. Сукманюк // Proceedingsofthe II International Scientificand Practical Conference “Scientific Research Priorities – 2018: theoretical and practical value ”, Nowy Sącz, Poland, 26th-29th of June 2018, Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University, Nowy Sącz, 2018. – рр. 156-159.
 • Дерев`янко Д. А. Вплив травмування на якість насіння зернових культур: монографія / Д.А. Дерев`янко, О.П. Тарасенко, В.І. Оробінський // Ж.. ЖНАЕУ: – 2012. – 428с.
 • Дерев`янко Д. А. Вплив технічних засобів та технологічних процесів на травмування і якість насіння: монографія / Д. А. Дерев`янко // Ж.. Полісся: - 2015. – 772с.
 • Пат. UA 100794 C2 МПК (2013.01) ВО7В9/00. Відцентровий розкидний пневмосепаруючий пристрій зерносепаратора / Д.А. Дерев`янко. – № 100794; заявл. 18.07.11; опубл. 25.01.13, Бюл. № 2.
 • Пат. UA 105313 МПК (2014.01) ВО7В1/22 (2006.01) ВО7В9/0. Сепаратор вібровідцентровий / Д.А. Дерев`янко. – № 105313; заявл. 12.03.13; опубл. 25.04.14, Бюл. № 8.