Деревянко Д
Посада

Професор кафедри процесів, машин і обладнання в агроінженерії

Науковий ступінь

Доктор технічних наук

Дані про вищу освіту

В 1970 році закінчив Уманський ордена трудового червоного Прапора сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького за спеціальністю «Агрономія». В 1973 році вступив до аспірантури Уманський ордена трудового червоного Прапора сільськогосподарський інститут ім. О.М. Горького з відривом від виробництва.

Тема дисертації та рік захисту

В 2018 році захистив дисертацію на тему «Механіко-технологічне обґрунтування процесів зниження травмування насіння зернових культур технічними засобами» на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 58.052.02 Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя і здобув науковий ступінь доктора технічних наук.

Сфера наукових інтересів

Механізовані процеси збирання зернових, підготовлення насіння, сівба, сільськогосподарські машини для точного землеробства, безпека виробничих процесів, цивільний захист.

Основні наукові та методичні праці:
 1. Дерев`янко Д. А. Вплив робочих елементів ковшового транспортера на травмування і якість насіння зернових  культур / Д. А. Дерев`янко, В. І. Мельник, О. Д. Дерев’янко //Всеукр. наук. техн. журнал. Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2015.  № 3 (92). – С. 73–78.
 2. Дерев`янко Д. А. Дослідження травмування насіння при  його русі по поверхні циліндричного решетавібровідцентрового сепаратора / Д. А. Дерев`янко // Всеукр. наук. техн. журнал. Техніка, енергетика, транспорт АПК. – 2015. № 2 (90). –   
  С. 14–18.
 3. Дерев`янко Д. А. Дослідження ударної взаємодії травмування насіння поверхнею циліндричного решета вібросепаратора після  його сходження з диска розподільника / Д. А. Дерев`янко // Наук. виробн. журнал. Техніка і технології АПК. – 2015.№ 6 (69).  С. 9–12.
 4. Дерев`янко Д. А. Вплив стрічкового транспортера на травмування та якість насіння зернових культур / Д. А. Дерев`янко // Наук. виробн. журнал. Техніка і технології АПК. –2015.  № 8 (71).  С.11–14.
 5. 5.Дерев`янко Д. А. Вплив робочих елементів шнекового транспортера на травмування та якість насіння зернових культур / Д. А. Дерев`янко // Наук. виробн. журнал. Техніка і технології АПК. – 2015.  № 9 (72). С. 14–18.
 6. Дерев`янко Д. А. Обґрунтування розподілення зернового вороху сортувальними решетами із різною шириною отворів / Д. А. Дерев`янко // Наук. виробн. журнал. Техніка і технології АПК. – 2014.  № 11 (62). С. 27–31.
 7. 7.Дерев`янко Д. А. Дослідження впливу механічних навантажень на травмування насіння барабанними та аксіально-роторнимиобмолочувальними апаратами /  Д. А.  Дерев`янко // Зб. наук. пр. Кіровоградського нац. техн. ун-ту. – 2014. Вип. 27.  С. 168–173.
 8. 8.Дерев`янко Д. А. Формалізація деформації і травмування зернівки, поверхню якої надано  еліпсоїдом обертання / Д. А. Дерев`янко // Наук. виробн. журнал. Техніка і технології АПК. – 2015.  № 1 (64). С. 18–22.
 9. 9.Дерев`янко Д. А. Поліпшення технології післязбирального дороблення зерна / Д. А. Дерев`янко // Наук. виробн. журнал. Техніка і технології АПК. – 2011.  № 1 (16). С. 34–35.
 10. 10.Дерев`янко Д. А. Обґрунтування та теоретичні розрахунки деформації і травмування зернівок внаслідок  переміщення їх робочими елементами вібросепаратора / Д. А. Дерев`янко // Наук. виробн. журнал. Техніка і технології АПК. – 2014.  № 10 (61). С. 9–13.
 11. 11.Дерев`янко Д. А.Обгрунтування ефективності  схеми зерноочисних машин для оброблення зернового вороху після обмолочування / Д. А. Дерев`янко // Вісник ЖНАЕУ. –  –  № 2 (45), т. 4, ч. 1.  С. 199–206.
 12. 12.Дерев`янко Д. А. Вдосконаленняпневмосепарування в зерноочисній машині та його вплив на травмування і якість насіння. /Д. А. Дерев`янко, О. П. Тарасенко, В. І. Оробінський // Міжвідомчий темат. наук. зб. «ІМТЕСГ». 2013р, Вип. 97, т. 1.  
  С. 375–386.
 13. 13.Дерев`янко Д. А. Вплив режимів роботи зернового комбайна на втрати,травмування та якість зерна / 
  Д. А. Дерев`янко, О. П. Тарасенко // Міжвідомчий темат. наук. зб. «ІМТЕСГ». 2014р, Вип. 98, т. 1.  С. 273–281.
 14. 14.D.DerevjankoТhemodelingoftheseedinjurydynamics/DerevjankoE.SukmaniukS.ChychylyukR.GrudovyiO.Derevjanko//MassachusettsReviewofScienceand Technologies, 2016, № 1(13), (January - June). Volume VII. “MIT Press”, 2016. – Р. 743-750.
 15. 1 Graincropsinjuriesanddryingmodeduringseedpreparation / D. Derevjnko, O. Sukmaniuk, O.Derevjnko // INMATEH AgriculturalEngineeringjournal. – 2017. – Vol. 53, No.2. – PP.89-94.
 16. 16. Дерев’янко Д. А. Вплив механічних навантажень на травмуваннянасінннязернових культур  / Д. А. Дерев’янко, О. М. Сукманюк//Proceedingsofthe II InternationalScientificandPracticalConference “ScientificResearchPriorities – 2018: theoreticalandpracticalvalue”, NowySączPoland, 26th-29th ofJune 2018, WyższaSzkołaBiznesu –National-Louis UniversityNowySącz, 2018. – рр. 156-159.
 17. 17.Дерев`янко Д. А.Вплив травмування на якість насіння зернових культур: монографіяД.А. Дерев`янкоО.П. ТарасенкоВ.І.Оробінський // Ж.. ЖНАЕУ: - 2012. – 428с.
 18. 18.Дерев`янко Д. А.Вплив технічних засобів та технологічних процесів на травмування і якість насіння: монографія / Д. А. Дерев`янко // Ж.. Полісся: - 2015. – 772с.
 19. 19.Пат.UA 100794CМПК (2013.01) ВО7В9/00Відцентровий розкидний пневмосепаруючий пристрій зерносепаратора / Д.А. Дерев`янко. – № 100794заявл18.11опубл25.01.13, Бюл. № 2.
 20. 20.Пат. UA 105313МПК (2014.01) ВО7В1/22 (2006.01) ВО7В9/ Сепаратор вібровідцентровий / Д.А. Дерев`янко. – № 105313заявл. 12.03.13опубл. 25.04.14, Бюл. № 8