no photo 170
Посада

Доцент  кафедри процесів, машин і обладнання в агроінженерії

Науковий ступінь

кандидат економічнихнаук

Дані про вищу освіту

В 1996 році закінчив Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Механізація сільського господарства». В 1996 році вступив до аспірантури Державного агроекологічного університету з відривом від виробництва. 

Тема дисертації та рік захисту

В 2004 році захистив дисертацію на тему «Оптимізація і економічна оцінка організаційних форм ремонту мобільних машин» на засіданні спеціалізованої вченої ради Державного вищого навчального закладу «Державний агроекологічний університет» університету за спеціальністю 08.07.02 – «Економіка сільського господарства і АПК» і отримав науковий ступінь кандидата економічних наук.

Сфера наукових інтересів

Організація і економічна оцінка процесів в сільськогосподарському виробництві, аналіз та синтез технологічних систем сільськогосподарського виробництва, альтернативна енергетика. Розробка принципів проектування котелень і теплопунктів

Основні наукові та методичні праці:
 1. С.Б. Чичилюк  Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни «Інженерний менеджмент» студентами ОКР «спеціаліст» і ОКР «магістр» спеціальності 7.091902 8.091902 - «Механізація сільського господарства» 1 у. др.арк / О. Талько – Житомир: Видав-во ″ ЖНАЕУ ″, 2011. – 23 с.
 2. С.Б. Чичилюк  Методичні вказівки до складання бізнес-плану студентами ОКР «спеціаліст» і ОКР «магістр» спеціальності 7.091902 8.091902 - «Механізація сільського господарства» 1 у. др.арк / О. Талько – Житомир: Видав-во ″ ЖНАЕУ ″, 2011. – 87 с.
 3. Електронний варіант лекцій з «Використання техніки в АПК», 2015.р.
 4. ДокуніхінВ.З., Чичилюк С.Б. Методика визначення оптимального розподілу ремонтно-обслуговуючих робіт між станціями технічного обслуговування автомобілів і сільськогосподарськими підприємствами із врахуванням екологічних факторів // Вісник ДААУ.- 1999. - №2.,
 5. ДокуніхінВ.З., Чичилюк С.Б. Екологічна оцінка технологічних процесів обслуговування і ремонту автомобілів // Автошляховик України. – 1999. - №3. - С. 12-14.
 6. Чичилюк С.Б. Особливості організації технічного обслуговування автомобілів у радіоактивно-забруднених зонах // Експрес новини: Наука. Техніка.Виробництво.- 1999. - №15. –С. 19-20.
 7. Чичилюк С.Б. Вплив екологічних факторів на організацію технічного обслуговування автомобілів у сільському господарстві // Економіка АПК. – 2000. - №3. С. 76-79.
 8. Чичилюк С.Б. Організація технічного обслуговування вантажних автомобілів у ринкових умовах з урахуванням екологічних чинників // Вісник ДААУ.- 2001. - №2., С. 123-126.
 9. Чичилюк С.Б. Організація розподілу робіт поточного ремонту автомобілів між підприємствами АПК районів забруднених радіонуклідами з урахуванням екологічних чинників у ринкових умовах // Вісник ДААУ.- 2001. - №1., 
  С. 264-267.
 10. Чичилюк Н. В. Економічна ефективність капітального відновлення зернозбиральних комбайнів ДОН-1500б / 
  Н. В Чичилюк, С. Б. Чичилюк // Наукові читання – 2013 : наук.-теорет. зб. / ЖНАЕУ. – Житомир : ЖНАЕУ, 2013. – Т. 1. –  
  С. 342–346.
 11. Бродський Ю. Б. Гіпотеза енергетичного зв'язку сейсмічного процесу, що протікає, змоноенергетичним потоком електронів шару F2 іоносфери / Ю. Б. Бродський, В. П. Ганношин 
  С. Б. Чичилюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 1. – С. 455–464.
 12. ГанношинВ. П. Обґрунтування фізичного зв'язку сейсмічного процесу, що розвивається, з аномальними змінами магнітного і електричного полів у верхній атмосфері землі / В. П. Ганношин, С. Б. Чичилюк // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 1, т. 1. – С. 464–478..
 13. Н. В. Чичилюк С.Б.Чичилюк.  Проектування розвитку технічних та технологічних параметрів машин круп’яної промисловості// Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – № 1, т. 1. – С. 192-199. 
 14. DmytroDerevjankoElenaSukmaniukSergeyChychylyukRomanGrudovyiOleksiiDerevjankohemodelingoftheseedinjurydynamics // MassachusettsReviewofScienceand Technologies, 2016, № 1(13), (January - June). Volume VII. “MIT Press”, 2016. – Р. 743-750.
 15. С. Б. Чичилюк.Технологічнийпроцес ремонту шестереннихнасосів/ О. М. Сукманюк, С. Б. Чичилюк//Науковічитання – 2018: зб. доп. фак. інж. та енерг.  19 березня 2018 –  Житомир, 2018. – 86-90.
 16. Рух, деформація та мікротравмування зернівок згідно зрівняння еліпсоїда обертання / Д. А. Дерев'янко, О. М. Сукманюк, С. Б. Чичилюк, О. Д. Дерев'янко//Наукові горизонти, 2019, №5(78), С.16-22.
 17. Дерев’янко Д.А., Сукманюк О.М., Чичилюк С.Б. Огляд систем автонапування тваринницьких приміщень. Матеріалинаук.-пракконф. науково-педагогічних працівників, докторантів, аспірантів та молодих вчених факультету інженерії та енергетики «НАУКОВІ ЧИТАННЯ – 2019» 15 травня 2019 р. – С.37-42.