Савченко Василь Миколайович
Посада

Завідувач кафедри машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 2001 році закінчив Житомирську Державну агроекологічну академію України за спеціальністю «Механізація сільського господарства» і здобув кваліфікацію «інженер-механік».

Тема дисертації та рік захисту

«Підвищення довговічності та ефективності молоткових робочих органів для подрібнення зерна» 2008 р., Кіровоградський національний технічний університет, 05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Сфера наукових інтересів
  • Підвищення надійності машин та засобів сільськогосподарського виробництва.
Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
  • Савченко В.Н. Резервирование изменений показателей надежности пассивно резервируемой системы при поврежденном основном и исправно дублирующем элементах/ / А.І Бойко, О.В.Бондаренко, В.М. Савченко //Motrol. Commission of motorization and energetic in Agriculture-2013. Vol. 15, No.2, 35-39 .
  • Бойко А.І. Визначення функції готовності активно резервованої технічної системи / А.І Бойко, О.В.Бондаренко, В.М. Савченко // Механізація та електрифікація сільського господарства. Випуск 98.Т2.- Глеваха, 2013 -  с. 348-354 .
  • Бойко А.І. Графоаналітичний аналіз станів і переходів в можливі стани активно резервованої технічної системи / А.І Бойко, О.В.Бондаренко, В.М. Савченко // Механізація та електрифікація сільського господарства. Випуск 98.Т2.- Глеваха, 2013 - с. 396-402 .
  • Бойко А.І. Вирішення основної матриці математичної моделі надійності функціонування активно резервованої системи/ А.І Бойко, О.В.Бондаренко, В.М. Савченко //Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 43, ч. ІІ. – Кіровоград: КНТУ, 2013.-с. 49-54.
  • V. Savchenko. Determination of possibility of failures of technical systems with a constantly included reserve//Pressing issues and priorities in development of scientific and technological complex: research articles, B&M Publishing, San Francisco, California, USA.2013. pp 27-32.
  • V. Savchenko. Solving main matrix of mathematical model of reliability of functioning actively reserved technical systems // International Conference “ Technical sciences: modern issues and development prospects”. Conference Proceedings. Scope Academic House, December 10, 2013, Sheffield, UK. pp. 132-136.