Пустовіт Сергій Васильович
Посада

Старший викладач кафедри машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Дані про вищу освіту

У 2003 році закінчив Подільську державну аграрнотехнічну академію.

Тема дисертації та рік захисту

«Підвищення ефективності зернозбирального комбайна», 2013 р., Вінницький національний аграрний університет, 05.05.11. «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Сфера наукових інтересів
  • Удосконалення очистки зернозбирального комбайна
Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
  • Вплив параметрів молотильних апаратів та вологості зерна на його травмування. Науково-виробничий журнал «Агроном» № 3, вип. 41, Київ 2013р. С.174 - 178.
  • Влияние массы циркулирующего зерна в молотилке комбайна на качество работы очистки. Теоретический и научно- практический журнал «Вестник» Воронежского государственного аграрного университета № 2, вып. 37, Воронеж 2013г. С. 255-258.
  • Снижение травмирования семян комбайнами КЗС-9-1 «Славутич». Теоретический и научно-практический журнал «Вестник» Воронежского государственного аграрного университета № 2, вып. 37, Воронеж 2013г. С. 258- 267.
  • Вплив параметрів молотильних апаратів та вологості зерна на його травмування. Науково-виробничий журнал «Вісник аграрної науки» № 5, вип. 13, Київ 2013р. С.54 - 57.
  • Визначення циркуляції вороха в молотарці зернозбирального комбайна. Збірник наукових праць БСНТУ «Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин», ч. 2, вип. 42, Кіровоград 2014 р. С. 222 - 228.