Палійчук Володимир Костянтинович
Посада

Доцент кафедри машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 1981 році закінчив Ферганський політехнічний інститут за спеціальністю «Энергетическое снабжение промышленных предприятий городов и сельских хозяйств».

Тема дисертації та рік захисту

«Вдосконалення та оптимізація технологічних процесів підвищення якості короткого льняного волокна», 1997 р., Херсонський державний університет, 05.19.00. – «Первинна переробка текстильної сировини»

Сфера наукових інтересів
  • Удосконалення машин та засобів сільськогосподарського виробництва.
Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
  • Палійчук В.К. Метод автоматичного контролю параметрів ізоляції електроустановок /    В.К. Палійчук, С.М. Хоменко, В.М. Боровський/  Матеріали дев’ятої Міжнародної науково – практичної інтернет – конференції «Сучасний соціокультурний простір».
  • Война І.О. Технологічний процес відновлення дисків сошників зернових сівалок / І.О.Война // Механізація та електрифікація сільського господарства. Випуск 98. Т.2. – Глеваха, 2013. – С. 549-555. Керівники:Палійчук В.К.,к.т.н.,доц.,Куликівський В.Л.,к.т.н.,доц.
  • Гринчук П.А. Вплив завантажування гвинтових конвеєрів на процес транспортування матеріалів / П.А. Гринчук // Механізація та електрифікація сільського господарства. Випуск 98. Т.2. – Глеваха, 2013. – С. 566-571. Керівники:Палійчук В.К.,к.т.н.,доц.,Куликівський В.Л.,к.т.н.,доц.
  • Татуревич М.А. Аналіз конструкцій шнекових живильників зерноочисних машин /       М.А. Татуревич // Механізація та електрифікація сільського господарства. Випуск 98. Т.2. – Глеваха, 2013. – С. 571-577. Керівники:Палійчук В.К.,к.т.н.,доц.,Куликівський В.Л.,к.т.н.,доц.
  • Палійчук В.К., Аврамчук С.М. Вибір конструктивно – технологічних схем комбінованого культиватора/ Збірник доповідей третьої науково – технічної конференції науково-педагогічних працівників інженерно-технічного факультету ЖНАЕУ, Житомир 2014р.
  • Палійчук В.К. Спосіб мікропроцесного контролю ізоляції електроустановок/ Збірник доповідей міжвузівської науково-технічної конференції, присвяченої 90-річчю ЖНАЕУ, Житомир – 2012р.
  • к.т.н. Палійчук, Хоменко С.М., Боровський В.М. Метод автоматичного контролю параметрів ізоляції електроустановок. Матеріали дев’ятої Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 20-22 вересня 2012р. Київ 2012.
  • к.т.н., доц.. Палійчук В.К., Миськов Ю.І. Вплив зміни стану і властивостей грунту під час взаємодії з робочими органами на трибо технічні характеристики. Збірник доповідей учасників третьої студентської науково-технічної конференції інженерно-технічного факультету ЖНАЕУ. Житомир 2013р.
  • Я.Д. Ярош, В.В. Кухарець, В.К. Палійчук Особливості переробки соломи на тверде біотопливо в умовах сільськогосподарського виробника. Вісник ЖНАЕУ, 2014р.