Міненко Сергій Вікторович
Посада

Доцент кафедри машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 2000 році закінчив Житомирський агротехнічний коледж зі спеціальності «Механізація сільського господарства». У 2004 році з відзнакою закінчив Житомирський Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Механізація сільського господарства» і здобув кваліфікацію «інженер-механік». У 2005 році з відзнакою закінчив магістратуру зі спеціальності «Механізація сільського господарства» і здобув кваліфікацію магістр.

Тема дисертації та рік захисту

«Обґрунтування технологічних та конструктивних параметрів розрихлювала-вирівнювача вороху картоплезбиральної машини», 2011 р., Кіровоградський національний технічний університет, 05.05.11 – «Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Сфера наукових інтересів
  • Удосконалення машин та засобів сільськогосподарського виробництва.
Загальна кількість публікацій

До 20

Основні наукові та методичні праці:
  1. Савченко В.М. Формальні моделі для регулювання мікроклімату в теплицях / В.М.Савченко, С.В. Міненко, О. А. Махов //Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 21–22 Березн. 2013 р. – Тернопіль: Крок  – 2013 –с. 87–89.
  2. Савченко В.М. Стратегії контролю процесами мікроклімату в індустріальних теплицях / В.М.Савченко, С.В. Міненко, О. А. Махов // Збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Підвищення надійності машин і обладнання”. – Кіровоград: КНТУ, 2013. – с. 48–50.
  3. Савченко В.Н. Прогрессивные технологии беспочвенного выращивания растений в условиях защищенного грунта/ В.Н.Савченко, С.В. Миненко //Роль науки у підвищенні технологічного рівня АПК: матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. 16–17 Травня  2013 р. – Тернопіль: Крок  – 2013 –с. 98–101.
  4. Міненко С.В. Аналіз технологічного видалення залишків гички комбінованим викопувальним робочим органом / Міненко С.В., Степанчук А.І. //вісник «Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою електричною енергією», ІІІ науково-технічна конференція ЖНАЕУ. –2014. – 4 ст.
  1. Міненко С.В. Аналіз технічного стану складових систем зрошування рослин в умовах захищеного ґрунту. /Міненко С.В., Махов О.А. //Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – 2019. – Вип. 198. – С. 429–436.
  2. Міненко С.В. Будівництво збірно-розбірних теплиць. / Т.Л.Чебанов , М. Мельниченко. С.В. Міненко // Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції "Ефективні технології і конструкції в будівництві та архітектура села. Розробка інноваційних моделей екопоселень Прикарпаття та Карпат "(15–17 Травня 2019 року) / ЛНАУ. – Л., 2019. – С. 91–92.
  3. Міненко С.В. Критерії граничного стану леміша. /Міненко С.В., Д.І.Саргалого// VII Всеукраїнська науково-технічна конференція «Технічний прогрес у тваринництві та кормовиробництві» (5–28 грудня 2018 р.) / НУБіП. – К. – С.