Міненко Сергій Вікторович
Посада

Доцент кафедри машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 2000 році закінчив Житомирський агротехнічний коледж зі спеціальності «Механізація сільського господарства». У 2004 році з відзнакою закінчив Житомирський Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Механізація сільського господарства» і здобув кваліфікацію «інженер-механік». У 2005 році з відзнакою закінчив магістратуру зі спеціальності «Механізація сільського господарства» і здобув кваліфікацію магістр.

Тема дисертації та рік захисту

«Обґрунтування технологічних та конструктивних параметрів розрихлювала-вирівнювача вороху картоплезбиральної машини», 2011 р., Кіровоградський національний технічний університет, 05.05.11 – «Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Сфера наукових інтересів
  • Удосконалення машин та засобів сільськогосподарського виробництва.
Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
  • Савченко В.М. Формальні моделі для регулювання мікроклімату в теплицях / В.М.Савченко, С.В. Міненко, О. А. Махов //Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади:  матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 21-22 Березн. 2013 р. – Тернопіль: Крок  – 2013 –с. 87-89.
  • Савченко В.М. Стратегії контролю процесами мікроклімату в індустріальних теплицях / В.М.Савченко, С.В. Міненко, О. А. Махов // Збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів “Підвищення надійності машин і обладнання”. – Кіровоград: КНТУ, 2013. – с. 48-50.
  • Савченко В.Н. Прогрессивные технологии беспочвенного выращивания растений в условиях защищенного грунта/ В.Н.Савченко, С.В. Миненко //Роль науки у підвищенні технологічного рівня АПК:  матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. 16-17 Травня  2013 р. – Тернопіль: Крок  – 2013 –с. 98-101.
  • Міненко С.В. Аналіз технологічного видалення залишків гички комбінованим викопувальним робочим органом / Міненко С.В., Степанчук А.І. //вісник «Передові технології виробництва та переробки с.-г. продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою електричною енергією», ІІІ науково-технічна конференція ЖНАЕУ.-2014. – 4 ст.