Посада

Доцент кафедри машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем

Науковий ступінь

кандидат технічних наук

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

У 1969 році закінчив Московський інститут інженерів сільськогосподарського виробництва ім. В. П. Горячкіна.

Тема дисертації та рік захисту

«Исследования влияния значений параметров навесного устройства гусеничного трактора на эксплуатационные показатели пахотного агрегата» 1974 р., Московський інститут інженерів сільськогосподарського вироб-ництва ім. В. П. Горячкіна, 05.20.01 «Механізація сільськогосподарського виробництва».

Сфера наукових інтересів

Раціональне використання в сільськогосподарському виробництві енергонасичених тракторів і вантажних автомобілів.

Загальна кількість публікацій

70

Основні наукові та методичні праці:
 • С.Й. Корсак, М.В. Мельник, О.С. «Ефективність та екологія використання універсально – просапного трактора ХТЗ - 121» 1998 р. ДААУ «Вісник». Науково – теоретичний збірник.
 • М.В. Мельник, О.С. Поліщук «Вплив здвоєних коліс універсально – просапного трактора ХТЗ – 121 на його еколого – експлуатаційні показники в умовах сільськогосподарського виробництва», 1998р., ДААУ «Вісник». Науково теоретичний збірник.
 • Ю.А. Мирончук, М.В. Мельник «Екологічна ефективність використання автономних дизель – електростанцій в сільському господарстві» ДАУ 2002р. «Вісник». Науково – теоретичний збірник.
 • Мельник М.В. Екскаватори-навантажувачі і машини для рубки та догляду за лісом. / Метод. розробки для лабораторно-практичних робіт для студентів спеціальності лісового господарства. – Житомир: Вид-во ДАУ, 2005. – 35 с.
 • Мельник М.В. Ґрунтообробні та лісопосадочні машини. / Метод. розробки для лабораторно-практичних робіт для студентів спеціальності лісового господарства. – Житомир: Вид-во ДАУ, 2006. – 46 с.
 • Мельник М.В., Поліщук О.С., Ковальчук А.О. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „Трактори і автомобілі” для студентів факультету МСГ спеціальності 6.091902. Житомир: Вид-во ДАЕУ, 2007. – 78 с.
 • Мельник М.В., Поліщук О.С. Екологобезпечне використання мобільної техніки. – Житомир, ЖДТУ. – 2007. – С. 49–52.
 • Мельник М.В., Поліщук О.С. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни ”Трактори і автомобілі” для студентів факультету механізації сільського господарства ОКР ”Бакалавр” – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2009. – 66 с.
 • Обгрунтування продуктивного використання газового палива для бензинових двигунів автомобілів / М.В. Мельник, Б.В. Ємець, О.С. Поліщук // Вісник ЖНАЕУ. – 2010. – №2. – С. 139 – 145.
 • Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів ОКР «бакалавр» з дисципліни: «Технологія виробництва, переробки та зберігання с.-г. продукції» напряму підготовки 100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» / Б.В. Ємець, О.Д. Муляр, М.В. Мельник. – Житомир: Друк. ГВ УМВС в Житомирській обл., 2014. – 24 с.
 • М.В. Мельник, А.Є. Харчук «Теоритичне обґрунтування технологічних параметрів ротаційного різального апарата», 2013р. ЖНАЕУ, Збірник доповідей ІІ НТК науково-педагогічних працівників.
 • М.В. Мельник, Ю.О. Хомич, В.В. Степурко «Аналітичне обґрунтування напруженого стану грунту після взаємодії з планками котка» 2014р. ЖНАЕУ. Збірник доповідей ІІІ НТК, науково-педагогічних працівників.
e-mail: