Куликівський Володимир Леонідович
Посада

Доцент кафедри машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 2003 році з відзнакою закінчив Житомирський агротехнічний коледж за спеціальністю «Механізація сільського господарства». У 2006 році з відзнакою закінчив Житомирський Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Механізація сільського господарства» і здобув кваліфікацію «інженер-механік».

Тема дисертації та рік захисту

«Розробка гвинтових транспортерів з підвищеним ресурсом для зерноочисних машин», 2012 р., Вінницький національний аграрний університет, 05.05.11 – «Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Сфера наукових інтересів
  • Підвищення надійності машин та засобів сільськогосподарського виробництва.
Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
  • Куликівський В.Л. Результати експериментальних досліджень гвинтових транспортерів та живильників / В.Л. Куликівський / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - Харків: ХНТУСГ                ім. П. Василенка, 2013. - Вип. 132: Технічні системи і технології тваринництва. - С. 427-433.
  • Куликівський В.Л. Експериментальні дослідження динаміки зношування витків гвинтових транспортерів / В.Л. Куликівський / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2013. - Вип. 133: Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві. - С. 69-73.
  • Куликівський В.Л. Експериментальні дослідження ефективності роботи гвинтових транспортерів зерноочисних машин/ В.Л. Куликівський / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2013. - Вип. 134: Технічні сервіс машин для рослинництва. - С. 95-101.
  • Куликівський В.Л. Перспективи удосконалення конструкцій гвинтових робочих органів транспортерів / В.Л. Куликівський / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2013. - Вип. 136: Системотехніка і технології лісового комплексу. Транспортні технології. - С. 131-135.
  • Куликівський В.Л. Методика експериментальних досліджень динаміки зношування витків шнеків / В.Л. Куликівський / Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. - Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2013. - Вип. 139: Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва. - С. 40-45.
  • Гринчук П.А. Аналіз шляхів забезпечення завантаження гвинтових конвеєрів / П.А. Гринчук, В.Л. Куликівський // Збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Підвищення надійності машин і обладнання». - Кіровоград: КНТУ, 2013. - С. 35-36.
  • Татуревич М.А. Особливості умов експлуатації шнекових живильників зерноочисних машин / М.А. Татуревич, В.Л. Куликівський // Збірник тез доповідей VII Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів та аспірантів «Підвищення надійності машин і обладнання». - Кіровоград: КНТУ, 2013.— С. 37-39.
  • Ушко О.М. Шляхи підвищення довговічності витків шнеків / О.М. Ушко, В.Л. Куликівський // Збірник тез доповідей VIII Всеукраїнської науково- практичної конференції студентів та аспірантів «Підвищення надійності машин і обладнання». - Кіровоград: КНТУ, 2014. - С. 20-23.