Куликівський Володимир Леонідович
Посада

Доцент кафедри машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

У 2003 році з відзнакою закінчив Житомирський агротехнічний коледж за спеціальністю «Механізація сільського господарства». У 2006 році з відзнакою закінчив Житомирський Державний агроекологічний університет за спеціальністю «Механізація сільського господарства» і здобув кваліфікацію «інженер-механік».

Тема дисертації та рік захисту

«Розробка гвинтових транспортерів з підвищеним ресурсом для зерноочисних машин», 2012 р., Вінницький національний аграрний університет, 05.05.11 – «Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва»

Сфера наукових інтересів
 
Загальна кількість публікацій

До 20

Основні наукові та методичні праці:
 • Куликівський В.Л. Результати експериментальних досліджень гвинтових транспортерів та живильників / В.Л. Куликівський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2013. – Вип. 132: Технічні системи і технології тваринництва. – С. 427–433.
 • Куликівський В.Л. Експериментальні дослідження динаміки зношування витків гвинтових транспортерів / В.Л. Куликівський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2013. – Вип. 133: Ресурсозберігаючі технології, матеріали та обладнання у ремонтному виробництві. – С. 69–73.
 • Куликівський В.Л. Експериментальні дослідження ефективності роботи гвинтових транспортерів зерноочисних машин/ В.Л. Куликівський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2013. – Вип. 134: Технічні сервіс машин для рослинництва. – С. 95–101.
 • Куликівський В.Л. Перспективи удосконалення конструкцій гвинтових робочих органів транспортерів / В.Л. Куликівський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2013. – Вип. 136: Системотехніка і технології лісового комплексу. Транспортні технології. – С. 131–135.
 • Куликівський В.Л. Методика експериментальних досліджень динаміки зношування витків шнеків / В.Л. Куликівський // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2013. – Вип. 139: Проблеми надійності машин та засобів механізації сільськогосподарського виробництва. – С. 40–45.
 • Куликівський В.Л. Шляхи підвищення довговічності гвинтових робочих органів транспортерів / В.Л. Куликівський, В.М. Боровський // Науково-теоретичний збірник ЖНАЕУ. – Житомир: Ред.-вид. відділ ЖНАЕУ, 2014. – №2 (45). Т.4, ч. ІІ. – С. 127–134.
 • Куликівський В.Л. Експериментальні дослідження процесу транспортування зернового матеріалу шнеком / В.Л. Куликівський, В.К. Палійчук, В.М. Боровський // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 45, ч. ІІ. – Кіровоград: КНТУ, 2015. – С. 86–93.
 • Куликівський В.Л. Підвищення надійності та довговічності шнеків шляхом регулювання зазору між гвинтом і корпусом / В.Л. Куликівський // Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів». – Харків: ННІ ТС, ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2016. – №4. – С. 50–55.
 • Куликівський В.Л. Аналіз процесу переміщення зернового матеріалу аераційним транспортером / В.Л. Куликівський, В.М. Боровський, В.К. Палійчук // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – Вип. 29. – С. 39–46.
 • Куликівський В.Л. Встановлення закономірності динаміки зношування витків гвинтових робочих органів транспортерів / В.Л. Куликівський, В.К. Палійчук, В.М. Боровський // Науковий журнал «Вісник Вінницького політехнічного інституту». – Вінниця: ВНТУ, 2016. – № 3. – С. 107–112.
 • Куликівський В.Л. Аналіз ефективності роботи гвинтових конвеєрів / В.Л. Куликівський // Вісник СНАУ. Серія: Механізація та автоматизація виробничих процесів. – Суми: СНАУ, 2016. – Вип. 10/2 (30). – С. 114–118.
 • Куликівський В.Л. Дослідження процесу травмування зерна гвинтовим конвеєром / В.Л. Куликівський, В.К. Палійчук, В.М. Боровський // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 46. – Кіровоград: КНТУ, 2016. – С. 160–165.
 • Куликівський В.Л. Підвищення ресурсу робочих органів шнекових живильників / В.Л. Куликівський // Науковий журнал «Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів». – Харків: ННІ ТС, ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2017. – №7. – С. 156–161.
 • Куликівський В.Л. Травмування зернового матеріалу гвинтовими робочими органами шнекових живильників/ В.Л. Куликівський, В.К. Палійчук, В.М. Боровський // Загальнодержавний міжвідомчий науково-технічний збірник. Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин, вип. 47, ч. І. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017. – С. 124–131.
 • Куликівський В.Л. Вплив шнекових транспортувальних пристроїв на показники якості насіння зернових культур / В.Л. Куликівський // Науковий журнал «Інженерія природокористування». – Харків: ХНТУСГ ім. П. Василенка, 2018. – №2 (10). – С. 108–114.