Ковальчук Андрій Олексійович
Посада

Асистент кафедри машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем

Дані про вищу освіту

У 1998 р. закінчив Житомирську Державну агроекологічну академію України, факультет механізації сільського господарства.

Сфера наукових інтересів
  • Процеси роботи комбінованих агрегатів
Загальна кількість публікацій
  • Мельник М.В., Поліщук О.С., Ковальчук А.О. Методичні вказівки для виконання курсової роботи з дисципліни „Трактори і автомобілі” для студентів факультету МСГ спеціальності 6.091902. Житомир, Вид-во ДАЕУ, 2007. – 78 с.
  • Корсак С.Й., Ковальчук А.О.  Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисципліни ”Проектування технологічних процесів у рослинництві” для студентів ОКР ”Спеціаліст” спеціальності ”Механізація рослинництва”. – Житомир, 2010. – 58 с.
  • Мельник М.В., Ємець Б.В., Ковальчук А.О., Поліщук О.С.  Методичні рекомендації щодо проведення навчальної практики з керування тракторами. Модуль 1. Керування універсально-просапними тракторами для студентів ОКР ”Бакалавр” напряму підготовки 6.100.102 ”Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва”  – Житомир, Вид-во ЖНАЕУ, 2010. – 62 с.
Основні наукові та методичні праці:
  • Ковальчук А.О., Корсак С.Й. Передумова енерго- і ресурсозбереження на збиранні льону-довгунця // Міжвідомчий тематичний науковий збірник ”Механізація та електрифікація сільського господарства” – Глеваха: ННЦ  «ІМЕСГ», 2001. – Випуск 85. – С. 135–138.
  • Ковальчук А.О., Лімонт А.С. Наробіток тракторів як фактор енергозбереження при вирощуванні і збиранні сільськогосподарських культур.Житомир, – Вісник ДАУ. – № 2. – 2001.
  • Корсак С.Й., Ковальчук А.О.  До витрати палива у частковому режимі роботи двигуна трактора. – Вісн. ЖНАЕУ. – № 1. – 2009.
  • Освітленість робочого місця водіїв автомобілів в складних кліматичних умовах зони Полісся України  / Ємець Б.В., Гринь Т.О., Ковальчук А.О., Поліщук О.С. // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 2. – С. 6.