Котков Володимир Іванович
Посада

Доцент кафедри машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

Закінчив з відзнакою Житомирський сільськогосподарський інститут по спеціальності 3113 «Механізація сільського господарства» у 1993 році. Кваліфікація – інженер-механік.

Тема дисертації та рік захисту

«Обґрунтування процесу роботи та параметрів робочого органу для обробітку в міжряддях хмільників», 1998 р., Луцький державний технічний університет, 05.20.01 – «Механізація сільськогосподарського виробництва»

Сфера наукових інтересів
 • Антропогенний та техногенний впливи промислових та сільськогосподарських підприємств Житомирщини на навколишнє середовище. Розрахунок рівнів впливу викидів шкідливих речовин на довкілля.
Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
 • В.І. Котков, Пилькевич И.А., Маевский А.В. Обобщенная логистическая модель динамики популяцій / ІІІ-й всеукраїнський з’їзд екологів з міжнародною участю(Екологія-2011). Збірник наукових статей. Том 1 (секції 1-3).- Вінниця, 2011.- С. 222-226.
 • В.І. Котков, І.А. Пількевич, О.В. Маєвський Оцінювання адекватності логістичних моделей динаміки популяцій копитних України/ Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Спеціальний випуск до VІ науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». Подільський державний аграрно-технічний університет, 2011.- С. 35-39.
 • В.І. Котков, І.А. Пількевич, О.В. Маєвський Обґрунтування якості узагальненої логістичної моделі динаміки популяцій/ Восточно-Европейский журнал передовых технологий №1/4 (55), 2012.- С. 63-66.
 • В.І. Котков, І.А. Пількевич, Н.М.Лобанчикова, І.І. Сугоняк Модель підсистеми моніторингу інцидентів безпеки інформації в інформаційних системах організацій/ Восточно-Европейский журнал передовых технологий №2/2 (56), 2012.- С. 18-21.
 • В.І. Котков, Р.В. Грищук, І.А. Пількевич, В.О. Хорошко Багатокритерійний синтез систем інформаційної безпеки/ Восточно-Европейский журнал передовых технологий №5/9 (59), 2012.- С. 40-44.
 • В.І. Котков, І.А. Пількевич, О.В. Маєвський Дослідження можливості прогнозування динаміки популяцій./ Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Спеціальний випуск до VІІ науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». Подільський державний аграрно-технічний університет, 2012.- С. 181-185.
 • В.І. Котков, І.А. Пількевич Моделювання і прогнозування динаміки чисельності парнокопитних в мисливських господарствах України/ Наукові читання – 2013. – Житомир: Вид-во «Житомирський національний агроекологічний університет», 2013.–  Т. 1. – С. 127-131.
 • В.І. Котков, І.А. Пількевич, А.А. Завада, С.П. Оверчук Виявлення радіо закладних пристроїв з використанням радіометру / Восточно-Европейский журнал передовых технологий №5/5 (65), 2013.- С. 44-48.
 • В.І. Котков, И.А. Пилькевич, Н.Н. Лобанчикова, Т.Н. Коткова Информационная технология построения нейроимитатора оценки систем безопасности / Восточно-Европейский журнал передовых технологий №6/2(66), 2013.- С. 16-21.
 • В.І. Котков, Пількевич І.А. Екологічний стан атмосферного повітря Житомирської області/ Materialy X Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji «Nauka: teoria i praktyka - 2014» Volume 6. Medycyna. Nauk biologicznych. Ekologia. Geografia i geologia.: Przemyśl. Nauka i studia. S. 70-73.