Ємець Богдан Володимирович
Посада

Доцент кафедри машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

В 1993 році закінчив Луцький індустріальний інститут.

Тема дисертації та рік захисту

«Покращення показників техніко – експлуатаційних властивостей транспортних засобів з газогенераторними установками», 2008 р., Національний транспортний університет м. Київ, 05.22.02 «Автомобілі та трактори»

Сфера наукових інтересів
  • Дослідження та покращення техніко-експлуатаційних властивостей автомобілів та тракторів.
Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
  • Іллющенко О.Д., Барановський Г.С., Ємець Б.В., Нольда В.В., Завгородній О.Д. Щоденник-звіт проходження виробничої переддипломної практики за напрямом підготовки «Механізація с.-г.». – Немішаєво: Видав. НМЦ, 2007. – 52 с.
  • Пат. 79600 Україна, МПК F01M5/00 F02N17/00. Спосіб пуску двигуна внутрішнього згоряння трактора чи автомобіля при низькій температурі навколишнього середовища і газогенератор для його пуску: / Лось Л.В., Ємець Б.В., Шмалюк М.І., Артемчук М.Я. (Україна); ДАУ. – 2004042414;  Заявл. 01.04.2004; Опубл. 10.07.2007,  Бюл. № 10. – 4 с.
  • Оптимізація техніко-економічних показників автотракторних газогенераторів – основа відтворення їх виробництва / Лось Л.В., Ніколенко О.В., Ємець Б.В., Шмалюк М.І. //Вісн. ДАУ. – 2006. –  № 2. – С. 113–121.
  • Ємець Б.В.  Дослідження процесів фільтрації генераторного газу –  як фактор подальшої екологобезпечної та економічної експлуатації газогенераторних установок автотракторних двигунів // Автошляховик України. – 2007. – № 2. – С. 8–12.
  • Ємець Б.В. Модель ефективності використання транспортних засобів з покращеними техніко-експлуатаційними показниками, які обладнані газогенераторними установками // Автошляховик України. – 2007. – № 4. – С. 14–17.
  • Перспективи використання генерованого газового палива для тракторних двигунів / Ємець Б.В., Поліщук О.С., Ємець Т.В., Янович В.П. // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – 2010. – №4. – С. 72–80.
  • Обгрунтування продуктивного використання газового палива для бензинових двигунів автомобілів / Мельник М.В., Ємець Б.В., Поліщук О.С. // Вісник ЖНАЕУ. – 2010. – № 2. – С. 139–145.
  • Освітленість робочого місця водіїв автомобілів в складних кліматичних умовах зони Полісся України  / Ємець Б.В., Гринь Т.О., Ковальчук А.О., Поліщук О.С. // Вісник ЖНАЕУ. – 2011. – № 2. – С. 6.
  • Методичні рекомендації щодо самостійної роботи студентів ОКР «бакалавр» з дисципліни: «Технологія виробництва, пере-робки та зберігання с.-г. продукції» напряму підготовки 6.100101 «Енергетика та електротехнічні системи в агропромисловому комплексі» / Б.В. Ємець, О.Д. Муляр, М.В. Мельник. – Житомир: Друк. ГВ УМВС в Житомирській обл., 2014. – 24 с.