Боровський Віктор Миколайович
Посада

Старший викладач кафедри машиновикористання, мобільної енергетики та сервісу технологічних систем

Дані про вищу освіту

У 1994 році закінчив Житомирський сільськогосподарський інститут за спеціальністю «Механізація сільського господарства» і здобув кваліфікацію «інженер-механік».

Сфера наукових інтересів
  • Моделювання процесів взаємодії рушіїв сільськогосподарської техніки з ґрунтом.
Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
  • Боровський В.М. Розробка пристосування для електромеханічної обробки. / В.М. Боровський/. Збірник доповідей другої науково – технічної конференції науково – педагогічних працівників Житомирського національного агроекологічного університету. – ЖНАЕУ «Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської продукції енергозбереження та збереження тепловою та електричною енергією». Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство Полісся.
  • Палійчук В.К. Метод автоматичного контролю параметрів ізоляції електроустановок / В.К. Палійчук, С.М. Хоменко, В.М. Боровський/ Матеріали дев’ятої Міжнародної науково – практичної інтернет – конференції «Сучасний соціокультурний простір».