Кіндрась Володимир Іванович

Завідувач лабораторіями


Працює в ЖНАЕУ з 2006 року. Закінчив КПІ у 1982 році, спеціальність інженер-радіотехнік.З 1971 року по 1981 рік працював на військовому підприємстві по ремонту і налагодженню радіоапаратури комплексівППО.З 1981 по 1998 проходив службу у МВС України в Житомирській області.

Приймає участь в ремонті і створенні нових лабораторних установок.

Пшенишна Алла Василівна

Старший лаборант


У 1998 році з відзнакою закінчила Вінницький м'ясо-молочний технікум зі спеціальності „технік-технолог молочної промисловості” і здобула кваліфікацію «технік - технолог». З 2010 року працює на посаді старшого лаборанта в ЖНАЕУ. У 2014 році після закінчення ЖНАЕУ отримала диплом магістра за спеціальністю «Механізація сільського господарства» і здобула кваліфікацію інженера – дослідника із механізації сільського господарства.

Приймає активну участь в підготовці і оформленні наукових і методичних робіт викладачів кафедри.

Прядко Володимир Анатолійович

Інженер


У 1975 р. закінчив Всесоюзний заочний лісотехнічний технікум, м. Москва, спеціальність: «Електрообладнання промислових підприємств і установок», присвоєна кваліфікація техніка-електрика;

У 1992 р. закінчив Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію м. Київ, спеціальність: «Електрифікація сільського господарства», присвоєна кваліфікація інженера-електрика;

У 2011 р. закінчив Національний технічний університет України «КПІ» Інститут енергозбереження та енергоменеджменту м. Київ.