Посада

Доцент кафедри електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Закінчив Київський політехнічний інститут, спеціальність «Автоматика та телемеханіка». Вчене звання доцента отримав у 2008 році. В ЖНАЕУ працює з 1998 року. Автор 92 науково-методичних праць

Сфера наукових інтересів

Радіо і електротехнічні системи, екологія

Загальна кількість публікацій

#quantity_publication

Основні наукові та методичні праці:
  • DISTUBRED MOTION OF THE LFUNCY VTHICLE WITH INTEGRATED GPS/INS NFVGATION SYSTEM /  М.В.  Зосимович,  А.П. Войцицький  //  Матеріали 10 Міжнародної   науково-практичної  конференції 17-25  лютого 2014 року «Бъдещите изследования». – Софія «Бял ГРАД-БГ, 2014. – С. 3-10.
  • Аналіз й обґрунтування доцільності впровадження в сільське господарство Полісся України твердопаливних теплових котлів / І.В. Нездвецька, А.П. Войцицький // Матеріали 10 міжнародної науково-практичної конференції 25-27 квітня 2014 року» Простір і час сучасної науки». ТОВ «ТК Меганом», 2014. – С.58-65.
  • Стан та перспективи розвитку біоенергетики в АПК України / Л.Г. Кравець, В.А. Лушкін, В.М. Микитюк, М.П. Дідківський, О.Д. Муляр, А.П. Войцицький // матеріали Міжнародної науково-практичної  конференції 14-17 жовтня 2014 року Вісник ЖНАЕУ, 2014. С.162-169.