Посада

Доцент кафедри електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології

Вчене звання

доцент

Дані про вищу освіту

Закінчив Київській політехнічний інститут.

Диплом виданий Войцицькому Анатолію Павловичу 18 червня 1974 р. за спеціальністю «Автоматика  і телемеханіка». Кваліфікаційний рівень інженер-електрик.

З  1974 року по 1984 рік працював в Житомирській філії КПІ посадах старшого інженера та м.н.с. НДС та асистентом на кафедрі теоретичних основ електротехніки та загальної електротехніки. 

1986–1997 р.р. працював у Житомирській філії СКТБ інституту проблем моделювання в енергетики АКАДЕМІЇ  НАУК УРСР на посадах:

 • провідний конструктор (27.10.1986 –22.08.1991 рр.);
 • завідувач сектором (23.08.1991. – 01.09.1992 рр);
 • головний конструктор проєкту (01.09.1992 –29.09.1997 рр.).

1992–1996 р.р. – директор Обласного центру інженерів і вчених.

Розробка “Тренажера іскрового зварювальника”, в якій брав безпосередню участь  як провідний конструктор, запатентована в США, Японії та ФРН, а сам тренажер демонструвався на міжнародних виставках зварювальної техніки в США, Японії, СРСР та Польщі.

У 1997 році зарахований на посаду викладача кафедри моніторингу НПС ДААУ, а в 1998 році переведений на посаду старшого викладача. У квітні 2006 року переведений на посаду доцента цієї  кафедри, а у 2008 р. отримав атестат доцента.  Тривалий час обіймав посаду заступника декана екологіч-ного факультету.

У 2013 році переведений  на посаду доцента кафедри електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології – інженерно-технічного факультету.

Сфера наукових інтересів

Радіо і електротехнічні системи, екологія

Загальна кількість публікацій

Основні наукові та методичні праці:

 1. Построение информационно-измерительных схем для контроля и управления процесом имитации сварки в сварочных тренажерах. /Данеляк С.Н. , Войцицький А.П. //«Электронное моделирование». – Киев,– 1988. № 4. – С. 17–20с.
 2. Аналіз характеристик авіаційної техніки як засобу екологічного моніторингу навколишнього природного середовища в Україні./ М.В. Зосимович, А.П. Войцицький  // Тези доповідей Всеукраїнської конференції молодих вчених (студентів, аспірантів, викладачів).

– Дніпропетровськ:   Інститут екології, – 30–31 жовтня 2003р. – С. 24–26.

 1. Контроль весенних паводков в Украине по результатам дистанционно-космического мониторинга. / М.В. Зосимович, А.П. Войцицький  Тези доповідей XV науково-технічної конференції“Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційно-вимірювальних систем космічного та наземного базування” 20–21 квітня 2006 р. –Житомир: ЖВІРЕ. – С. 13–15.
 2. DISTUBRED MOTION OF THE LFUNCY VTHICLE WITH INTEGRATED GPS/INS NFVGATION SYSTEM / М.В.  Зосимович,  А.П. Войцицький  //  Матеріали 10 Міжнародної   наукову-практичну  конференції 17–25  лютого 2014 року «Бъдещите изследования». – Софія «Бял ГРАД-БГ, 2014. – С. 3–10. (0,26 у. д. а на одного автора).
 3. Аналіз й обґрунтування доцільності впровадження в сільське господ-дарство Полісся України твердопаливних теплових котлів. / І.В. Нездвецька, А.П. Войцицький // Матеріали 10 міжнародної науково-практичної конференції 25–27 квітня 2014 року. Простір і час сучасної науки». ТОВ «ТК Меганом», 2014. – С.58–65.
 4. Перспективи використання теплових насосів і тепло насосних систем в регіоні полісся. / Л.Г Кравець, В.А. Лушкін, О.Д. Муляр., А.П. Войцицький та ін. // Матеріали науково-теоретичного збірника «ВІСНИК ЖНАЕУ», 2014. – С.162–169.
 5. Аналіз причин погіршення якості показників електроенергії, які характеризують форму напруги./ А.П. Войцицький, Ю.О. Колос.  Вісник Житомирського національного агроекологічного ун-ту. – 2016. – № 1. – С. 164–170.
 6. Впровадження інноваційних методик діагностики знань при підготовці фахівців інженерного профілю. / А.П. Войцицький, І.В. Нездвецька. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. – 2017. – № 1(87) . – С. 49–54.
 7. Захист силової мережі від впливу споживачів з вебер-амперними характеристиками. // А.П. Войцицький, І.В. Нездвецька. Збірник наукових праць Міжнародної наукової конференції присвяченої 117 річниці від дня народження академіка П. М. Василенка «Сучасні проблеми землеробської механіки». – Кам’янець-Подільський: ПДАТУ, 2017. – С. 153–156.
 8. Покращення електромагнітної сумісності напівпровідникових перетворювачів з мережею живлення. // А.П. Войцицький, І.В. Нездвецька, Т. П. Резніченко. Вісник ЖНАЕУ. – Житомир, – 2017. – С. 121–128.
 9. 11. Двоканальний п’єзо-перетворювач вимірювання  віброзміщення внаслідок   вібрації  вузлів та агрегатів сільгоспмашин. // А.П. Войцицький, Ю.П. Гончаренко. – Житомир: Науковий журнал «НАУКОВІ ГОРИЗОНТИ» 2019. – С. 88–94.
 10. Вимірювач електричних зарядів контролю повітряного простору навко-лишнього середовища. // А.П., Войцицький, П.П. Мартинчук та ін. Науковий журнал «Метрологі та прилади», м. Харків. 2019р. – С. 24–26.

­

Авторські свідоцтва на винахід

 1. Устройство для контроля скорости сварки и теплосодержания сварочной ванны. Васильєв В.В., Данеляк С.Н., Войцицький А.П., Хороманский С.Н.Левина А.Н. Авторское свидетельство. № 177362. 1992 г.
 2. Устройство контроля процеса сварки. Васильєв В.В., Данеляк С.Н., Войцицький А.П. Авторское свидетельство. № 1295434. 1996 г.

 

Підручники:

 1. Безвесільна О.М., Войцицький А.П., Єльнікова Т.О., Киричук Ю. В. Засоби вимірювання екологічних параметрів: підручн. Житомир: ЖДТУ, 2009. – 509 с.
 2. Войцицький А. П. Технокологія: підруч. / А. П. Войцицький, В. П. Дубровський, В. М. Боголюбов. – К.: Аграрна освіта, 2009. – 533 с.
 3. Запольський А.К., Войцицький А. П. Моніторинг довкілля: підруч. / А. К. Запольський, А. П. Войцицький [ та ін.]. – Кам’янець-Подільський: ПП Медобори, 2012. – 407 c.
 4. Войцицький А.П., Мойсієнко В.В., Клюйко А.П. [ та ін.]. Урбоекологія: підручник. Житомир: Ж, 2015. – 279 с.
 5. Войцицький А.П., Шубенко В.О. Войцицький М.А. Електроніка та мікросхемотехніка. підручник. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 220с.
 6. Альтернативні джерела енергії: підручник / А.П. Войцицький, Т.П. Резніченко, М.А. Войцицький [та ін.] ; за редакцією Т.П. Резніченко – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 280 с.
 7. Войцицький А.П., Гончаренко Ю.П., Мартинчук П.П. Електротехніка і електротехніка: підручник. – Житомир : ЖНАЕУ, 2019. – 236 с.

 

Навчальні посібники

 1. Багмет А.П., Войцицький А.П. Військова екологія: навч. посібник. –Житомир: ДАЕУ, 2004.–156 с.
 2. Войцицький А.П., Федишин Б.М., Борисюк Б.В. Методи і засоби вимірювання параметрів навколишнього середовища: навч. посібник. – Херсон: Олді-плюс, 2007. – 360 с.
 3. Шелудченко Б.А., Бахмат М.І., Войцицький А.П. та ін. Інженерна екологія. Ч 6. Нормування якості навколишнь-ого середовища: Навч. посіб. – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г, – 2007. –172 с.
 4. Войцицький А.П., Скрипниченко С.В. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище: навч. посіб. — Житомир: ЖТДУ, 2007. – 201 с.
 5. Войцицький А.П., Малярчук П.М., Федючка М.І. Екологія: навч. посіб. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2007. _ 202 с.
 6. Славов В.П., Гойчук А.Ф., Войцицький А.П. Екологія з основами екобезпеки: навч. посіб. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І.Франка, 2008. _ 262 с.
 7. Фурдичко О.І., Славов В.П., Войцицицький. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище: навч. посіб – К.: Основа, 2008.–360 с.
 8. Дунаєвська О.Ф.,  Войцицький А.П., Малярчук П.М. та ін. Нормування дозового навантаження. Навч. посіб.– Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І Франка, 2010. – 226 с.
 9. Пількевич І.А.,  Войцицький А.П., Лобанчикова Н.М. Моделювання та прогнозування стану довкілля: навч. посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2011. – 211 с.
 10. Войцицький А.П., Славов В.П., Корж З.В.  Нормування антропогенного навантаження на навколишнє природне середовище: теорія та лабораторно-розрахунковий практикум: навч. посіб. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І Франка, 2013. – 193 с.
 11. Войцицький А.П., Рибак М.Ф, Пількевич І.А., Шваб. СБ. Екологія міських систем: навч. посібник. – Житомир: Вид-во ЖДУ, 2013. – 255 с.
 12. Войцицький А.П., Кравець Л.Г., Слюсаренко І.П.  Метрологі та стандартизація: навч. посіб. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І Франка, 2013. – 183 с.
 13. Войцицький А.П., Муляр О.Д., Кравець Л.Г., Нездвецька І.В. Інженерна екологія: навч. посібн. – Житомир: ЖНАЕУ. – 2014. – 498 с.
 14. Войцицький А.П., Нездвецька І.В. Контрольно-вимірювальні прилади з основами метрології: навч. посіб. – Житомир: ЖНАЕУ, 2015. – 344 с.
 15. Войцицький А.П., Войцицький М.А. Технічні засоби обліку витрат енергоносіїв. навч. посіб. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 160 с.
 16. Войцицький А.П., Шубенко В.О. Войцицький М.А. Електроніка та мікросхемотехніка. навч. посіб. – Житомир: ЖНАЕУ, 2016. – 220 с.
 17. Якість енергоресурсів і енергоносіїв: навч. посіб. / А. П. Войцицький та інш. – Житомир: Вид-во ЖНАЕУ, 2017. – 215 с.
 18. Промислова електроніка : навч. посібник : /А.П. Войцицький. – Житомир : ЖНАЕУ, 2017. – 186 с.
 19. Еколого-технологічні основи водопостачання та водовідведення. Навчальний посібник: / В.П. Славов, А.П. Войцицький, В.З. Трохименко, М.І. Дидух, Н.В. Пилипчук, І.І. Насінник. Дідух М.І, – Житомир, 2017. – 210 с.
 20. Нездвецька І.В., Войцицький А.П., Цивенкова Н.М., Голубенко А.А. Метрологія та електричні вимірювання. Навчальний посібник. – Житомир: ЖНАЕУ, 2018. – 238 с.
 21. Войцицький А.П. Схемотехніка та архітектура комп’ютерних систем: навч. посібник / А.П. Войцицький, Ю.Б. Бродський, О.В Маєвський. – Житомир Вид-во ЖНАЕУ, 2018.­–  229 с.
 22. Інженерна екологія. Навчально-методичний комплекс: (навчальний посібник. / 0.Д. Муляр, І.М. Бендера, А.П. Войцицький та ін. – Кам’янець –Подільський : ФОП Сисин Я.І., 2016. 308 с.