Посада

Старший викладач кафедри електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології

Дані про вищу освіту
 • У 1975 р. закінчив Всесоюзний заочний лісотехнічний технікум, м. Москва, спеціальність: «Електрообладнання промислових підприємств і установок», присвоєна кваліфікація техніка-електрика;
 • У 1992 р. закінчив Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію м. Київ, спеціальність: «Електрифікація сільського господарства», присвоєна кваліфікація інженера-електрика;
 • У 2011 р. закінчив Національний технічний університет України «КПІ» Інститут енергозбереження та енергоменеджменту м. Київ.
 • Спеціальність, сертифікат «Енергетичний аудит»
Напрями навчально-методичної та наукової роботи

Розробка проєктів комплексної електрифікації, електромеханізації та автоматизації підприємств; модернізація та вдосконалення електротехнологічного обладнання з врахуванням вимог до енергозбереження; розробка та впровадження енергозберігаючих технологій, нетрадиційних джерел енергії в сільському господарстві, у виробничій та побутовій сферах. Розробка та створення матеріально -технічної бази кафедри.

Наукові дослідження, розробки, публікації, доповіді. Керівництво студентами при підготовці та участі у Всеукраїнських конкурсах студентських (НДР) науково дослідних робіт, олімпіадах, професійних конкурсах.

Загальна кількість публікацій

Науково-технічний звіт

виконання дослідницької роботи

на тему «Аналіз доцільності та розробка й обгрунтування технічних шляхів впровадження в сільські господарства та поселення зони Полісся теплових насосів» (виконується в рамках державного договору №180/3 від 28.08.2012р.) Виконав старший викладач В. А. Прядко.

 

Публікації статей в наукових журналах (2)

 

 1. Науково – теоретичний збірник Вісник   ЖНАЕУ   Випуск №1 (30), т. 1  2012 р.

с. 326–332   Л. В. Лось  д. т. н., В. А. Прядко старший викладач.

Житомирський національний агроекологічний університет.

Тема: «Застосування концентраторів кисню для підвищення ефективності використання біопалив в газогенераторних приводах сільськогосподарських машин».

 1. Всеукраїнський фаховий науково-технічний журналі«Техніка, енергетика, транспорт в АПК» №3 (95) 2016 с. 206-210 О. О. Рубаненко к. т. н., Вінницький НАУ.  В. А. Прядко старший викладач ЖНАЕУ.

Тема: «Енергозберігаючі та ресурсозберігаючі методи, електротехнологічне обладнання для вермикомпостування відходів сільськогосподарського виробництва та побуту».

 

Доповіді на Міжнародних, Всеукраїнських конференціях ( 5 )

 1. Наукова доповідь на секційному засіданні V Міжнародної науково-технічної конференції «ЗЕМЛЯ УКРАЇНИ-потенціал продовольчої енергетичної та екологічної безпеки держави» на тему «Енергозберігаючі та ресурсозберігаючі методи, електротехнологічне обладнання для вермикомпостування відходів сільськогосподарського виробництва та побуту».

Вінницький НАУ 8 вересня 2016 р.

 1. VІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Передові технології виробництва, енергозбереження. Перспективи та проблеми впровадження в с.-г.» 24.11.2016 р. ЖНАЕУ.

Прядко В. А. Доповідь на тему «Аналіз досліджень та пропозицій, щодо розвитку та підтримка  органічного виробництва на базі ЖНАЕУ».

 1. Матеріали виступу на науково-практичній конференції, присвяченій 90- річчю ЖНЕУ, 2017 р.

Доповідь на тему «Можливості використання альтернативних відновлювальних

джерел енергії  і енергозберігаючих технологій в учбових і виробничих підрозділах університету».

 1. Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК», Вінницький національний аграрний університету 28–30 листопада 2017 року.

Доповідь на тему «Дослідження можливостей розвитку та підтримки органічного виробництва на базі ЖНАЕУ з впровадженням енергоефективних технологій».

 

 1. Всеукраїнський круглий стіл «Електроенергетика сьогодення: стан, проблеми, шляхи вирішення» у Львівському національному аграрному університеті 17 травня 2019 року.

Доповідь на тему «Дослідження використання АДЕ при органічному виробництві в  на базі ЖНАЕУ».

 

Керівництво студентами при підготовці та участі у Всеукраїнських конкурсах студентських (НДР) науково-дослідних робіт (7)

 1. Підготовка звіту НДР «Дослідження можливостей розвитку та підтримки органічного виробництва на базі ЖНАЕУ з впровадженням енергоефективних технологій при вермокомпостуванні відходів сільського господарства». Студенти гупи ЕЕС-15-1ск Сич О. С., Зименко В. М., керівник Прядко В. А.

Звіт складається з пояснювальної записки –28 аркушів, додатки – 52 аркуші, слайди – 50 шт.

 1. Підготовлена наукова робота «Дослідження можливостей розвитку та підтримки органічного виробництва на базі ЖНАЕУ з впровадженням енергоефективних технологій при вермокомпостуванні відходів сільського господарства» для участі в І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку « Технічне забезпечення АПК» у 2016 – 2017н. р.

Переможці І туру. Запрошені на другий тур.

 1. Захист наукової роботи.

ІІ тур  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт. Підготовка та участь в заключному етапі конкурсу – захист роботи. Студенти гупи ЕЕС-15-1ск   Сич О. С., Зименко,  В. М. керівник Прядко В. А. , ІІІ місце серед 93-х наукових робіт, Харківський НТУСГ ім. П. В.Василенка, 6.04. 2017 р.

Нагороджені грамотами.

Підготовлені та надруковані тези доповіді по звіту НДР «Дослідження можливостей розвитку та підтримки органічного виробництва на базі ЖНАЕУ з впровадженням енергоефективних технологій при вермокомпостуванні відходів сільського господарства». 

Матеріали збірника міжнародної науково-практичної конференції молодих вченних «Молодь і технічний прогрес в АПК», с. 67, Харків, 6.04.2017. 

 1. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Досвід і проблеми впровадження в Україні технологій підвищення енергоефективності та енергозбереження на основі використання енергетичних установок і комплексів на нетрадиційних і відновлювальних джерелах енергії» ,Житомир, ЖНАЕУ, 25–26.05.2017 року.

Підготовка виступу студентів групи ЕЕС-15 ск Зименка В. М., Сича О. С., магістра Ільченка О. А. на конференції.

Тема доповіді:«Дослідження можливостей розвитку та підтримки органічного виробництва на базі ЖНАЕУ з впровадженням енергоефективних технологій при вермокомпостуванні відходів сільського господарства»,  керівник Прядко В. А.

Опублікування тез доповіді в збірнику матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 2017 р.

 1. Підготовка звіту НДР «Обгрунтування методики вибору встановленої потужності та компонентів на сонячних електростанціях для електропостачання споживачів в АПК», студенти групи ЕЕС-15-1ск Сич О. С., Зименко В. М., керівник Прядко В. А.

Звіт складається з пояснювальної записки – 28 аркушів, додатки – 52 аркуші, слайди – 50 шт.

 1. Підготовлена наукова робота для участі в І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Технічне забезпечення АПК» у 2017–2018 н. р. на тему

«Дослідження та аналіз можливостей покращення надійності роботи електроприводів транспортерів в сільськогосподарському виробництві», старший викладач Прядко В. А.,  магістр Сич О. С. Переможці І туру.

 1. Підготовлена наукова робота для участі в І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямку «Технічне забезпечення АПК» у 2019–2020 н. р. на тему

 «Дослідження енергоефективності впровадження теплових насосів  в сільській місцевості зони Полісся\». Робота містить 30 сторінок, 22 рисуноки, 5 таблиць. Список використаних літературних джерел нараховує 25 позиції, студент групи ЕТ-19-1м  магістр Поєхан М. А., керівник – старший викладач Прядко В. А.  – переможці І туру.

 

Керівництво студентами при дослідженнях та підготовці  до захисту

науково-дослідних робіт. Написання, друк тез, виступів на конференціях. (24)

 

VІ Всеукраїнська науково -практична конференція «Передові технології виробництва, енергозбереження. Перспективи та проблеми впровадження в с.-г.» 24.11.2016 р., ЖНАЕУ.

 1. Підготовка до виступу на конференції студента гупи ЕЕС-15-1ск Сича О. С. на тему «Енергоефективне використання явища гідроудару як альтернативної енергії для водопостачання в сільському господарстві».
 2. Підготовка до виступу на конференції студента гупи ЕЕС-15-1ск Зименка В. М. на тему «Вермикомпостування відходів сільськогосподарського виробництва та побуту для органічного виробництва».

І Всеукраїнська науково-практична конференція «Біоенергетичні системи в АПВ» ЖНАЕУ,

 м. Житомир, 16,17.11. 2017 р.

Публікації на тему:

 1. Обгрунтування методики вибору встановленої потужності та компонентів на сонячних електростанціях для електропостачання споживачів в АПК».
 2. Дослідження та аналіз можливостей покращення надійності роботи електроприводів транспортерів в с.-г. виробництві».
 3. Дослідження можливостей підвищення надійності роботи електроприводу стрічкового конвеєру».
 4. «Дослідження можливостей підвищення надійності роботи електроприводу водонасосних  установок в АПК».
 5. Оптимізація роборти роботи та модернізація електроприводу металообробних верстатів на Житомирському заводі металевих конструкцій.
 6. Оптимізація параметрів і режимів роботи електричної мережі живлення РП 110/10 кВ «Смолянка» ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО.
 7. Розробка ефективної системи енергозабезпечення промислових підприємств на основі сонячних електростанцій.
 8. Дослідження та аналіз можливостей інтегрування відновлювальних джерел енергії в електричні мережі для отримання максимального ефекту від їх функціонування.

Збірник тез ІV Всеукраїнської практичної конференції ЖАТК, 28–29 березня 2018 р., 1 частина, №132, с. 291–294.

 

Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Біоенергетичні системи в агропромисловому виробництві» ,ЖНАЕУ, м. Житомир, 15,16.11. 2018 р.

Публікації на тему

 1. Дослідження, аналіз та обгрунтування систем заземлення електроустановок в АПК.
 2. Вибір встановленої потужності та складових на сонячних електростанціях для електропостачання споживачів електроенергії.
 3. Дослідження можливостей модернізації електромеханічних систем з впровадженням автоматизації технологічних процесів металообробки.
 4. Дослідження та аналіз ефективності використання відновлювальних, альтернативних джерел енергії в теплицях.
 5. Дослідження та аналіз комплексного використання відновлювальних джерел енергії в електричні мережі.
 6. Дослідження та аналіз способів підвищення енергоефективності електричного приводу в АПК.
 7. Аналіз можливостей покращення надійності роботи електроприводів транспортерів в сільськогосподарському виробництві.

Матеріали. Наукові читання, 2020 рік, ЖНАЕУ.

Публікаціі на тему

 1. Дослідження, аналіз тa вдоcконалення методик визначення втрат електроенергії в cиcтемах електропостачання.
 2. Удосконалення систем симетрування навантажень в системах електропостачання з урахуванням режимів роботи обладнання.
 3. Дослідження можливостей створення геліоенергетичних комбінованих установок.
 4. Розвиток електричних мереж напругою 110 –35 кв.
 5. Розхвиток електричних мереж напругою 110/10 кв.
 6. Дослідження однофазних замикань на землю в мережах 10–35 кв.
 7. Автоматизована система керування охолодження пахти і масло утворювача.

Підготовка студентів та участь у предметній олімпіаді ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад серед студентів аграрних вищих навчальних закладів з напрямку  «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» (студенти ОКР «Бакалавр», « Магістр», м. Львів, ЛНАУ.

 

 1. Підготовка студентів до участі у предметній олімпіаді ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад серед студентів аграрних вищих навчальних закладів з напрямку «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» (студенти ОКР «Бакалавр», « Магістр» 8 студентів м. Львів, ЛНАУ,  17–19 травня 2017 р.

Студент Нанівський Тарас зайняв 3 місце. Нагородження –  грамота.

Прядко В. А., нагородження  –  подяка.

 1. Підготовка студентів до участі у предметній олімпіаді ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад серед студентів аграрних вищих навчальних закладів з напрямку «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» (студенти ОКР «Бакалавр», « Магістр», 6 студентів м. Львів, ЛНАУ,  16-18 травня 2018 р.

Магістер Нанівський Тарас зайняв 3 місце. Нагородження – грамота.

Прядко В. А., нагородження  –  подяка.

Підготовка студентів до участі у предметній олімпіаді ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад серед студентів аграрних вищих навчальних закладів з напрямку  «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» (студенти ОКР «Бакалавр», « Магістр», 5 студентів м. Львів, ЛНАУ,  15–17 травня 2019 р., «Бакалавр», зайняли 3 командне місце. Нагородження - диплом.

Прядко В. А., нагородження – подяка.

 

Підготовка студентів та участь у Всеукраїнських конкурсах  професійної майстерності «Електромонтажник»  в Харківському національному технічному університеті сільського господарства ім. П. Василенка.

 

 1. Підготовка студентів та участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Електромонтажник 2017», Харківський національний технічний університет сільського господарства, 21 квітня 2017р.:
 • студент Ямковий І. м. – 1 місце, теоретична частина конкурсу (тести, розробка електричних схем), нагородження – грамота;
 • студенти Ямковий І. М., Латка А. О. – 2-і місця, практична частина конкурсу (монтаж шафи керування), нагородження – грамоти.

Прядко В. А., нагородження подяка за якісну підготовку студентів до конкурсу професійної майстерності « Кращий  електромонтажник 2017».

 1. Підготовка студентів та участь у Всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «Електромонтажник 2018», Харківський національний технічний університет сільського господарства , 21 квітня 2018 р.:
 • студент Поєжан М. – 2 місце, теоретична частина конкурсу (тести, розробка електричних схем), нагородження – грамота;
 • студенти Поєжан М., Папірник А. –2-і місця, практична частина конкурсу (монтаж шафи керування), нагородження – грамоти.

Прядко В. А., нагородження - подяка за якісну підготовку студентів до конкурсу професійної майстерності « Кращий  електромонтажник 2018».

Методичні праці для забезпечення навчального процесу студентів (9)

 1. Довідник електрика. 500 стор.
 2. Довідник-посібник. Проєктування електричних схем. Креслення, курсове і дипломне проєктування. – 117 стор.
 3. Посібник. Електричне освітлення і опромінення. 122 стор.
 4. Методичні вказівки по виконанню курсових проектів з дисципліни «Електричне освітлення і опромінення». – 64 стор.
 5. Посібник. Основи енергозбереження. Проблеми та шляхи їх вирішення. – 107 стор.
 6. Методична розробка. Методика виконання робіт з енергетичного аудиту – 32 стор.
 7. Посібник. Монтаж електрообладнання та засобів автоматизації. – 127 стор.
 8. Посібник. Основи електроприводу. – 85 стор.
 9. Посібник. Електропривод сільськогосподарських машин. – 66 стор.

 

Створення навчально-матеріальної бази кафедри

І Розроблені проєкти:

 1. Полігону по монтажу, технічному обслуговуванню та ремонту районної трансформаторної підстанції 35/109 кВ, повітряної мережі ПЛ 10 кВ, КТП 10/04 кВ,  повітряної мережі самонесучими ізольованими проводами ПЛІ 0,4 кВ.
 2. Полігону альтернативних джерел енергії.
 3. Лабораторії «Апарати керування і захисту».
 4. Лабораторії «Автоматизація технологічних процесів».
 5. Електрослюсарній майстерні.
 6. Електромонтажній майстерні.

ІІ Створено:

 1. Лабораторія «Апарати керування і захисту»

(змонтовано 6 діючих стендів, установлено 8 настінних демонстраційних стендів АСКО).

 1. Лабораторія «Автоматизація технологічних процесів».
 2. Лабораторія «Автоматизація технологічних процесів» (змонтовано 2 діючих стенди).
 3. Електрослюсарна майстерня. Розроблено інструкційні картки.
 4. Електромонтажна майстерня. Створено 20 тренажерних стендів.

Нагороди

 1. Медаль «Гордість ЖНАЕУ» з нагоди 95-ої річниці ЖНАЕУ, 02.06. 2017 р.
 2. Грамоти –. за якісну підготовку студентів для виконання наукових робіт,

за якісну підготовку студентів до Всеукраїнських  конкурсів «Кращий електромонтажник» , за вагомий внесок в розвиток аграрного сектору – 3 шт.

 1. Подяки – за якісну підготовку студентів та участь у предметній олімпіаді ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад серед студентів аграрних вищих навчальних закладів з напрямку «Енергетика та електротехнічні системи в АПК» (студенти ОКР «Бакалавр»,

«Магістр», м. Львів, ЛНАУ , конкурсах. – 7 шт.