Посада

Асистент кафедри електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології

Дані про вищу освіту
  • У 1975 р. закінчив Всесоюзний заочний лісотехнічний технікум, м. Москва, спеціальність: «Електрообладнання промислових підприємств і установок», присвоєна кваліфікація техніка-електрика;
  • У 1992 р. закінчив Українську ордена Трудового Червоного Прапора сільськогосподарську академію м. Київ, спеціальність: «Електрифікація сільського господарства», присвоєна кваліфікація інженера-електрика;
  • У 2011 р. закінчив Національний технічний університет України «КПІ» Інститут енергозбереження та енергоменеджменту м. Київ.
Напрями навчально-методичної та наукової роботи

Розробка проектів комплексної електрифікації, електромеханізації та автоматизації підприємств; модернізація та вдосконалення електротехнологічного обладнання з врахуванням вимог до енергозбереження; розробка та впровадження енергозберігаючих технологій, нетрадиційних джерел енергії в сільському господарстві, у виробничій та побутовій сферах.

Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
  • Основи енергозбереження. Проблеми та шляхи їх вирішення. – 107 стор.
  • Методика виконання робіт з енергетичного аудиту – 32 стор.
  • Монтаж електрообладнання та засобів автоматизації. – 127 стор.
  • Основи електроприводу. – 85 стор.
  • Електропривод сільськогосподарських машин. – 66 стор.
  • Довідник-посібник. Проектування електричних схем. Креслення, курсове і дипломне проектування. – 117 стор.
  • Довідникова книга з електроенергетики– 550 стор.