Посада

Професор кафедри електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук

Вчене звання

Доцент

Дані про вищу освіту

Закінчив Харківський авіаційний інститут за спеціальністю «Радіоелектронні пристрої систем управління».

Тема дисертації та рік захисту

У 1970 р. захистив дисертацію кандидата технічних наук (спеціальна тема) в Науково-дослідному інституті автоматизації промислових підприємств м. Ростов-на-Дону

Сфера наукових інтересів

Теорія та техніка радіотехнічних систем; створення енергетичних комплексів для забезпечення сільського господарства тепловою та електричною енергіями на основі використання місцевих енергоресурсів, у тому числі, відновлювальних (безгреблеві мініГЕС, електростанції на сонячній енергії, геліо- та вітрові енергетичні установки, теплові насоси, теплоелектричні генератори); використання малопотужних електромагнітних полів для підвищення врожайності сільгоспкультур, їх стійкості до хвороб і морозо- та теплостійкості, якості зберігання врожаю у сховищах, а також для лікування інфекційних хвороб у тварин; створення авіаційного комплексу на малих пілотованих і безпілотних літальних апаратах для вирішення завдань в інтересах сільського та лісового господарств.

Загальна кількість публікацій

Має 62 науково-методичні праці.

Основні наукові та методичні праці:
 • Вагапов А. М., Кравец Л. Г. Потери неоптимального детектирования в цифровых радиометрах / А. М. Вагапов, Л. Г. Кравец // Радиотехника и электроника, т.XXXII, в. 5, 1987. – С. 939–944.
 • Вагапов А. М., Кравец Л. Г. Оптимальные байесовские проекционно-энергетические приёмники обнаружения в белом шуме квазиде-терминированного сигнала с равномерной плотностью вероятности в гильбертовом пространстве / А. М. Вагапов, Л. Г. Кравец // Радиотехника и электроника, т. XXXII, в. 8, 1987. – С.1771–1773 .
 • Барышев И. В. Смещение и искажение отметок от движущихся целей на выходе оптимального фильтра РСА / И. В. Барышев, А. Л. Кравец, Л. Г. Кравец, С. Л. Кравец и др. // зб. наук. пр. Харківського університету Військово-повітряних сил – Х.: ХУПС, 2008, вып. 5 (72). – С. 22–25.
 • Методы моделирования и дискретной оптимизации вычислительных систем реального времени / В. Я. Жихарев, В. М. Илюшко, Л. Г. Кравец и др.; под ред. докт. тех. наук, проф. В. Я. Жихарева. – Житомир: изд. ЖГУ, 2004. – 494 с.
 • Методы и средства обработки информации в непозиционной системе счисления в остаточных классах / В. Я. Жихарев, В. М. Илюшко, Л. Г. Кравец и др.; под ред. докт. тех. наук, проф. А. Ю. Соколова. – Житомир: изд. «Волынь», 2005. – 220 с.
 • CASE технологии в управлении проектами / В. Я. Жихарев, В. М. Илюшко, Л. Г. Кравец и др.; под ред. докт. тех. наук, проф. В. Я. Жихарева. – Житомир: изд. «Волынь», 2005. – 534 с.
 • Лазерные информационные технологии в системе управления проектами / В. М. Илюшко, Л. Г. Кравец, В. И. Лахно; под ред. докт. тех. наук, проф. В. И. Лахно. – Житомир: изд. «Колорит», 2005. – 536 с.
 • Волосюк В. К. Ошибки сопровождения бортовыми пеленгаторами группы источников излучения / В. К. Волосюк, А. Л. Кравец, Л. Г. Кравец, С. Л. Кравец // Сб. науч. трудов ІV Международного радиоэлектронного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития». Т.1 КОНФЕРЕНЦИЯ «Интегрированные информационные радиоэлектронные системы и технологии», ч. 2. Х.: 2011. – С. 194–197.
 • Волосюк В. К. Использование широкодиапазонных безнастроечных резонаторов сферической формы для оперативного контроля основных параметров бортовых РЛС / В. К. Волосюк, А. Л. Кравец, Л. Г. Кравец, С. Л. Кравец // Сб. науч. трудов ІV Международного радиоэлектронного форума «Прикладная радиоэлектроника. Состояние и перспективы развития». Т.1 КОНФЕРЕНЦИЯ «Интегрированные информационные радиоэлектронные системы и технологии», ч.2. Х.: 2011. – С. 223–227.
 • Печенін В. В., Кравець Л. Г. Виявлення і вимірювання параметрів руху літальних апаратів в атмосфері Землі; навч. посібник / В. В. Печенін, Л. Г. Кравець. Х.: Націон. аерокос. ун-т «ХАІ», 2004. – 196 с.
 • Кравець Л. Г., Кучеров С. Ф. Тести для контролю та самоконтролю знань з дисципліни «Фізика» студентів напрямів підготовки «Лісове та садово-паркове господарство», «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування» й інженерних спеціальностей; навч. посібник / Л. Г. Кравець, С. Ф. Кучеров. Житомирський націон. агроекологічний ун-т, Житомир: «ЖНАЕУ», 2011. – 9,76 умов.-друк. арк.
 • Войцицький А. П. Інженерна екологія: навчальний посібник / А. П. Войцицький, О. Д. Муляр, Л. Г. Кравець, І. В. Нездвецька. – Житомир:ЖНАЕУ, 2013. – 499 с.
e-mail: