Посада

Старший викладач кафедри електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології

Дані про вищу освіту
 • У 1975 р. закінчив Житомирське вище командне Червоного прапора училище радіоелектроніки ППО зі спеціальності «Командна експлуатація радіотехнічних засобів», здобувши кваліфікацію офіцера військ ППО, інженера з експлуатації радіотехнічних засобів.
 • У 1993 р. закінчив Військову інженерну радіотехнічну академію ППО зі спеціальності «Інженерна оперативно-тактична робота військ ППО», отримавши кваліфікацію офіцера з вищою військовою освітою
Сфера наукових інтересів

методи та обладнання електронно-іонної технології

Загальна кількість публікацій

інформація відсутня

Основні наукові та методичні праці:
 • Дослідження автоматичної системи регулювання вакуумметричного тиску доїльних установок. Вісник ЖНАЕУ. – ЖНАЕУ, 2010 – № 2 – С. 172 – 177 (у співавторстві). 
 • Порівняльна оцінка систем доїння корів. Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Спеціальний випуск до ІV науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». – ПДАТУ, 2011. – С. 254 – 258 (у співавторстві). 
 • Методичні вказівки щодо вивчення дисципліни та завдання до контрольної роботи «Автоматика і автоматизація виробництва». Житомир.: ДАЕУ, 2008. – 35 с.
 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Контрольно-вимірювальні прилади». Житомир.: ЖНАЕУ, 2009. – 64 с. (у співавторстві). 
 • Методичні рекомендації до самостійної і контрольної робіт з дисципліни «Електротехніка і електроніка». Житомир.: ЖНАЕУ, 2010. – 82 с. (у співавторстві).
 • Патент України на винахід № 91664 «Тензометричний пристрій для виміру сил тиску». 10.08.2010 р. Бюл. №15, 2010 р. 
 • Дослідження автоматичної системи регулювання вакуумметричного тиску доїльних установок.// Вісник ЖНАЕУ. – 2010.- № 2. – С.– 172–177 (у співавторстві). 
 • Патент України на винахід № 95214 «Доїльний стакан». 11.07.2011р. Бюл. № 13, 2011р.
 • Порівняльна характеристика систем доїння корів. / Зб. наук. пр. ПДАТУ: спец. випуск до ІV науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». – ПДАТУ, 2011. – с. 254 – 258 (у співавторстві).