Посада

Доцент кафедри електрифікації, автоматизації виробництва та інженерної екології.

Науковий ступінь

Кандидат фізико-математичних наук.

Вчене звання

Доцент.

Дані про вищу освіту

Закінчив Житомирський державний педагогічний інститут у 1972 році за спеціальністю «викладач фізики та математики».

Тема дисертації та рік захисту

У 1990 році захистив дисертацію кандидата фізико-математичних наук на тему «Исследование спин-зависимых эффектов в полупроводниковых структурах на основе кремния» м. Київ, КДУ.

Перелік дисциплін

«Фізика», «Біофізика».

Сфера наукових інтересів

спін-залежні ефекти у напівпровідникових структурах, самостійна робота студентів.

Загальна кількість публікацій

Має 26 опублікованих праць, з них 13 статей, 13 методичних розробок.

Основні наукові та методичні праці:
 • Борисов Ф. І. Устройство для измерения индукции неоднородного магнитного поля. Вісник Поліської молодіжної Академії 1/1995 (підготовлений лабораторією агромеханіки та агросистемного проектування). Житомир: Новітекс ЛТД, 1995. – С.21–23.
 • Борисов Ф. І. Спін-залежна спектроскопія глибоких рівнів на шліфованій поверхні кремнію. Вісник Київського університету. Серія: «Фізико-математичні науки». – 1997. – С.372–376.
 • Борисов Ф. І. Методика організації самостійної роботи студентів при вивченні курсу фізики.
 • Борисов Ф. І. Тези доповідей IX науково-методичної конференції військового факультету радіоелектроніки при Житомирському інженерно-технологічному інституті. – Житомир: ВФРЕ при ЖІТІ, 1997. – Ч.1. – С.62–63.
 • Борисов Ф.І . Вивчення лазерного випромінювання. Тези доповідей ІХ науково-методичної конференції військового факультету радіоелектроніки при Житомирському інженерно-технологічному інституті. – Житомир: ВФРЕ при ЖІТІ, 1997. – Ч.1. – С.62–63.
 • Борисов Ф. І. Механізація, електрифікація та автоматизація сільськогосподарського виробництва в умовах екологічного ризику. Тези доп. І наук.-техн. конф. фак-ту мех-ції с.г. ДААУ, 23–24 грудня 1994 р. – Житомир, 1994. – С. 20.
 • Борисов Ф. І. Визначення оптичних характеристик та концентрації розчинів за допомогою фотоелектричного колориметра. – Житомир, 1998, 18с.
 • Борисов Ф. І. Методичні вказівки до лабораторного практикуму з курсу фізики для студентів спец. 7.070803 «Радіоекологія» та курсу біофізики спец. 7.130201 «Зооінженерія». – Житомир, 1998, 16 с.
 • Борисов Ф. І. Дослідження залежності електропровідності провідників та напівпровідників від температури. Методичні розробки до лабораторного практикуму з курсу фізики для студентів спеціальності 7.070801 «Екологія», – Житомир, 2000, 15 с.
 • Борисов Ф. І. Фраунгоферова дифракція лазерного випромінювання на формених елементах крові. – Вісник ЖШ. – 2000. – № 15 / Технічні науки. – С. 99–102.
 • Борисов Ф. І. Методичні розробки до лабораторного практикуму з курсу фізики для студентів спеціальностей 6.130.102 «Агрономія» і 6.070800 «Екологія та охорона навколишнього середовища», – Житомир, 2001 – 19 с.
 • Борисов Ф. І. Визначення концентрації цукру в розчині. Методичні розробки до лабораторного практикуму з курсу біофізики та курсу фізики з основами біофізики для студентів спеціальності 6.130100 «Агрономія», – Житомир, 2003, 19 с.
 • Борисов Ф. І. Методичні вказівки до вивчення курсу біофізики і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності «Агрономія», 3,25 умов. друк. арк.
 • Борисов Ф. І. Методичні вказівки до вивчення курсу фізики і контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності «Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», 3,6 умов.друк.арк.
 • Борисов Ф. І. Методичні вказівки і контрольні завдання до вивчення курсу «Фізика» для студентів заочної форми навчання спеціальності 6. 090103 «Лісове господарство», ЖНАЕУ, 2010 р.
e-mail: