Білецький В Р
Посада

Доцент кафедри механіки та інженерії агроекосистем

Науковий ступінь

Кандидат технічних наук, доцент

Дані про вищу освіту

У 1995 році закінчив Державну агроекологічну академію України (м Житомир) за спеціальністю «Механізація сільського господарства» і здобув кваліфікацію «інженер-механік».

Тема дисертації та рік захисту

«Обґрунтування параметрів колісних рушіїв машинно-тракторних агрегатів на основі взаємодії з ґрунтовим середовищем», 2006 р., Львівський державний аграрний університет, 05.05.11 – «Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва».

Сфера наукових інтересів

Взаємодія ходових систем із ґрунтом. Технічна біоенергетика.

Загальна кількість публікацій

всього 30 (патентів – 3, статей – 17, наукових звітів – 3, методичних розробок – 7).

Основні наукові та методичні праці:
 1. Білецький В.Р. Обґрунтування раціональних параметрів колісних рушіїв МТА для застосування в умовах зони Полісся України / Білецький В.Р., Дубровін В.О., Кухарець С.М. // Науковий вісник НАУ. – Київ, 2007. – Вип. 107, ч. 1. – С. 328–332.
 2. Дослідження режимів роботи долота на основі динаміки руху ґрунту по його поверхні / Білецький В.Р., Дубровін В.О., Голуб Г.А., Мороз А.І. // Механізація та електрифікація сільського господарства. – Глеваха, 2008. – Вип. 92. – С. 89–93.
 3. Білецький В.Р. Енергетичний потенціал соломи в районах Житомирської області / Білецький В.Р., Кухарець В.В., Виговський С.М. // Науковий вісник НУБіП України. – Київ, 2009. – Вип. 134, ч. 2. – С. 74–80.
 4. Встановлення раціональних параметрів котків ґрунтообробних агрегатів / Шубенко В.О., Іванюта М.В., Білецький В.Р., Ярош Я.Д. // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – Львів, 2009. – Випуск 19.8, С. 161–167.
 5. Екологічні особливості використання соломи як енергоносія / Кухарець В.В., Кухарець С.М., Шубенко В.О., Білецький В.Р. // Збірник наукових праць Подільського державного аграрно-технічного університету. Спеціальний випуск до IV науково-практичної конференції «Сучасні проблеми збалансованого природокористування». – Кам'янець-Подільський, 2009. – С. 207–209.
 6. Білецький В.Р. Теоретичне обґрунтування стану ґрунту під колісним рушієм машинно-тракторного агрегату / Білецький В.Р., Шубенко В.О., Томашевський І.С. // Вісник ЖНАЕУ. – 2014. – №1 (39), т.1. – С. 176–186.
 7. Особливості використання малогабаритних газогенераторних модулів / Кухарець С.М., Ярош Я.Д., Білецький В.Р., Голуб Г.А. // Техніко-технологічні аспекти розвитку та випробування нової техніки і технологій для сільського господарства України / ДНУ УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого. – 2016. – Вип. 20 (34). – С. 457–464.
 8. Tsyvenkova N.M., Golubenko A.A., Kukharets S.M., BiletskiiV.R. The research of downdraft gas producer heat productivity on straw. Annals of the Faculty of Engineering Hunedoara. – 2017. – Vol. 15, Iss. 3. – P. 213–218.
 9. КухарецьС.М., ЧубаВ.В., Шеремет Д.О. Theoretical substantiation of tension state of soil. Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК. – Київ, 2017. – С. 222–231.
 10. Kukharets S., Golub G., Biletskii V., Medvedskiy O. (2017): Substantiation of the parameters of the disk-knife working body and the study of its work. Res. Agr. Eng., 64: 00–00, https://doi.org/10.17221/87/2017-RAE.
 11. Kukharets S., Zabrodskyi A., Biletskii V., Chuba V. The substantiation of the tense state of soil under condition of its interaction with wheels. Науковий журнал «Наукові Горизонти – Житомир, ЖНАЕУ. – 2018. – №4 (67). – С. 3–9.
 12. Шелудченко Б.А., Чуба В.В., Білецький В.Р. Розробка лабораторного методу оцінки структурних моделей ґрунту. Науковий журнал «Техніка та енергетика» (Науковий вісник НУБіП України. Серія: Техніка та енергетика АПК); № 282 (2018).
 13. Polishchuk V.M., Golopura S.M., Biletskii V.R., Styrankevych G.R. National-economy application of diesel biofuels. Machinery e Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. Національний університет біоресурсів і природокористування України. м. Київ. 2018. Вип. 9. № 3. С. 123–127.
 14. Шелудченко Б.А., Кухарець С.М., Шелудченко Л.С., Ярош Я.Д., Білецький В.Р. Аеродинаміка газопилових повітряних аерозолів в межах резервно-технологічних смуг автомобільних доріг. Монографія. – LAP LAMBERT Academic Publishing 2018. – 95 с.
 15. Поліщук В.М., Дерев’янко Д.А., Білецький В.Р. Дослідження економічної ефективності виробництва і використання біодизеля в модельному господарстві. Machinery e Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine. Національний університет біоресурсів і природокористування України. м. Київ. 2019. Вип. 10. № 4. С. 105–111.